Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

INFO Admitere

CONFIRMAREA LOCULUI

În termen de 3 zile de la afişarea rezultatelor finale toţi candidaţii declaraţi admişi sunt obligaţi să îşi confirme locul după cum urmează:

a) studenţii declaraţi admişi pe locuri bugetare vor depune diploma de bacalaureat în original la comisia la care s-au înscris (doar cei care nu au depus-o deja) şi vor achita taxa de înmatriculare în valoare de 50 de lei, la casieria Universităţii

b) studenţii admişi pe locuri cu taxă vor achita taxa de înmatriculare de 50 de lei şi 25% din taxa de şcolarizare, la casieria universităţii.

Odată cu confirmarea locului se vor semna şi contractele de studii.

Taxa de înscriere la admitere (analiza dosarului) : 50 lei

Taxe de şcolarizare conform HS nr. 150 din 26.05.2016

Taxe diverse conform HS nr. 151 din 26.05.2016

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor din state membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European și din Confederaţia Elveţiană pentru înscrierea la studii universitare de licenţă

  • Dosarele se depun la UAV in perioada 18-29 iulie 2016

Recunoaşterea studiilor cetăţenilor europeni în vederea admiterii la studii universitare de master / doctorat

  • Dosarele se depun la UAV in perioada 18-29 iulie 2016

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET