Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Facultatea

Domeniul de master

Denumire program de studii de master

Cifra de şcolarizarei

ŞTIINŢE ECONOMICE

Finanţe

Finanţe corporative

100

Contabilitate

Expertiză contabilă şi audit

75

Analiză economică, evaluare de active şi afaceri

75

Administrarea afacerilor

Administrarea afacerilor în comerţ si turism

50

Management

Management şi finanţareîn administraţia publică

50

Strategii şi politici de management

50

INGINERIE

Ingineria sistemelor

Automatizări şi sisteme inteligente

50

Inginerie industrială

Productica sistemelor industriale

110

F.I.A.T.P.M.

Ing. produselor alimentare

Managementul calităţii produselor alimentare

110

Ing. mediului

Evaluarea si controlul calitătii mediului

50

ŞT. ED. PSIHOLOGIE Şl AS. SOCIALĂ

Ştiinţe ale educaţiei

Pedagogie interactivă

50

Politici şi strategii ale formării competenţelor pt. cariera didactică

50

Psihopedagogia educaţiei timpurii şi a şcolarităţii mici

50

Asistenţă Socială

Servicii de asistentă social

50

Psihologie

Consiliere si evaluare psihologica

50

ŞTIINŢE EXACTE

Informatică

Informatică aplicată în ştiinţe, tehnologie şi economie

50

Matematică

Modelare matematică în cercetare si didactică

50

DESIGN

Arte vizuale

Design şi dezvoltare de produs

50

ED.FIZ.SI SPORT

Ştiinţa sportului şi educaţiei fizice

Activităti motrice curricula re si extracurriculare

50

ŞTIINŢE UMANISTE Şl SOCIALE

Limbă şi literatură

Limba si literatură. Tendinţe actuale

50

Studii de limbă şi literatură în spaţiul anglo-saxon

50

Stiinte administrative

Administraţie publică în context european

50

TEOLOGIE

Teologie

Doctrină şi cultură creştină

75

Pastoraţie şi viaţă liturgică

75

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET