Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Informaţii generale privind admiterea la studiile universitare de master 2014

  • Interviul pentru locurile bugetare ale tuturor Programelor de studii universitare de Master va avea loc în data de 22 septembrie a.c., ora 9,00.

  • Întrebări legate de Admiterea 2014 se pot adresa online prin intermediul interfeţei Contact.
  • Metodologie admitere master 2014 (13.02.2014)

Înscrierile la Universitatea „Aurel Vlaicu” se fac la sediul UAV de pe Bulevardul Revoluţiei nr.77

(lângă Primăria Arad) de luni pana vineri 09-17 si sambata si duminica 9-13.

Înscrierile la Facultatea de Teologie  se fac la sediul facultatii: Str Academia Teologica , nr. 9.

Metodologie de admitere la studiile de master (pe facultăţi)

Acte necesare la înscrierea la master:

1. Cerere tip (se primeşte la înscriere);
2. Diplomă de bacalaureat (în original) sau diplomă echivalentă cu aceasta. În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă universitate (facultate), în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei va anexa copia legalizată a acesteia, precum şi o adeverinţă de la prima universitate (facultate) la care s-a înscris care să ateste că originalul a fost depus acolo;
3. Foaie matricolă (copie legalizată);
4. Diploma de licenta sau diploma/adeverinta echivalenta cu aceasta;
5. Copie legalizata dupa Suplimentul la diploma/Foaia matricola;
6. Certificat de naştere (copie legalizată);
7. Certificat de căsătorie (copie legalizată), dacă este cazul;
8. Copie carte de identitate;
9. Adeverinţă medicală tip M.S. 18.1.1 - Numele si prenumele din punct de vedere clinic este sănătos/sănatoasă, apt/ă pentru adminiterea la facultate;.
10. Două fotografii color tip buletin;
11. Dosar plic.
12.Curriculum vitae (pentru studii universitare de masterat).
 
NOTĂ: cetăţenii români care au finalizat studiile în străinătate, cetăţenii din UE, cetăţenii non-UE, etnicii români şi românii din diaspora se vor adresa Comisiilor de admitere pentru informaţii suplimentare.

Criterii de amitere la master:

  • Fiecare facultate are propriile criterii de admitere pentru fiecare specializare de masterat

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER 2014-2015

Extras HG 582 din 16 iulie 2014 privind domeniile de studiu universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2014-2015.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET