Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Studii universitare (sistem Bologna)

Universitatea "Aurel Vlaicu din Arad" organizează toate cele trei cicluri de studii universitare:

Ciclul I: Studii universitare de licenţă
Ciclul II: Studii universitare de master
Ciclul III: Studii universitare de doctorat

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă acreditare (A)/autorizate provizoriu (AP) să funcţioneze în anul universitar 2018-2019

  • Metodologie admitere licenta
  • HG 158 din 2018 privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2018- 2019.

Ciclul II: Programe de studii universitare de master acreditate de către ARACIS  pentru anul universitar 2018-2019

Ciclul III: Programe de studii univeristare de doctorat 

Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale:
  • Domeniul Filologie
  • Domeniul Teologie evanghelică.
Facultatea de Teologie
  • Domeniul Teologie ortodoxă.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET