Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Ocuparea prin concurs a posturilor didactice şi de cercetare vacante 

 • Hotărâre nr. 457 din 04-Mai-2011 privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior + Anexa. Metodologie pentru ocuparea posturilor didactice şi de cercetare vacante din învăţământul superior
 • Ordin nr. 4478/23 Iunie 2011  privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelurilor pe domenii fundamentale P1 - Matematică şi ştiinţe ale naturii, P2 - Ştiinţe inginereşti şi P3 - Ştiinţe biomedicale din cadrul Consiliului Naţional pentru Atestarea Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare
 • Ordin nr. 4089/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 4 - Ştiinte sociale -CNATDCU
 • Ordin nr. 3983/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 3 - Știinte biomedicale-CNATDCU
 • Ordin nr. 3982/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 2 - Științe inginerești -CNATDCU
 • Ordin nr. 3980/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 1 - Matematică și științe ale naturii - CNATDCU
 • Ordin nr.3931/2011 privind aprobarea componenţei nominale a comisiilor de specialitate ale Panelului 5 - Arte și științe umaniste -CNATDCU
 • Ordin nr.3761/ M.O. nr. 138 din 23 februarie 2011 privind aprobarea componenţei nominale a panelurilor pe domenii fundamentale ale CNATDCU
 • Ordin nr.3760/M.O. nr.138 din 23 februarie 2011 privind aprobarea componenţei nominale a CNATDCU
 • Ordin nr. 3759/ M.O. nr.138 din 23 februarie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) si a structurii acestuia
 • CNATDCU- Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor , Diplomelor si Certificatelor Universitare

Posturi scoase la concurs

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET