Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Studii universitare (sistem Bologna)

Universitatea "Aurel Vlaicu din Arad" organizează toate cele trei cicluri de studii universitare:

  1. Ciclul I: Studii universitare de licenţă
  2. Ciclul II: Studii universitare de master
  3. Ciclul III: Studii universitare de doctorat

Ciclul I: Programe de studii universitare de licenţă acreditare (A)/autorizate provizoriu (AP) să funcţioneze în anul universitar 2017-2018

  1. Metodologie admitere licenta
  2. Extras HG 140/2017 prvind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/programelor de studii universitare şi a structurii instituţiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2017-2018.

Ciclul II: Programe de studii universitare de master acreditate de către ARACIS  pentru anul universitar 2017-2018 

  1. Metodologie admitere master
  2. Extras HG 402/2016 master privind domeniile de studiu universitare de master acreditate, programele de studii şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi.

Ciclul III: Programe de studii univeristare de doctorat  

  • Facultatea de Ştiinţe Umaniste şi Sociale: Domeniul Filologie.
  • Facultatea de Teologie: Domeniul Teologie.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET