Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

ANUNȚURI SUSȚINERI PUBLICE TEZE DOCTORAT

 


Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: PĂTCAŞ I. SORINEL

TITLUL TEZEI: O PERSPECTIVĂ PROTESTANT – EVANGHELICĂ ASUPRA ECLESIOLOGIEI LUI ION BRIA

Data susținerii: 19.09.2019

Locația: FACULTATEA DE ŞTIINŢE UMANISTE ŞI SOCIALE

Ora susținerii: 10

Conducătorul de doctorat:  prof. univ. dr. CORNELIU SIMUŢ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie  

Preşedinte:  prof. univ. dr. Corneliu Constantineanu - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:      pr. prof. univ. dr. Mihai Himcinschi - Universitatea  1 Decembrie 1918 Alba Iulia

                              pr. prof. univ. dr. Marius Ţepelea -  Universitatea din Oradea

                              prof. univ. dr.  Marcel Măcelaru – Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT:  VID S. LUCIAN

TITLUL TEZEI:  CALITĂȚILE UMANE – CONDIȚIE FUNDAMENTALĂ PENTRU ALEGEREA ȘI ADMITEREA CANDIDAȚILOR LA PREOȚIE, DUPĂ DREPTUL CANONIC ORTODOX ȘI CEL ROMANO-CATOLIC. DISPOZIȚII CANONICE ȘI PERSPECTIVE PASTORALE

Data susținerii: 03.09.2019

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie  

Preşedinte:  pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:      pr. conf. univ. dr. Irimie Marga - Universitatea din Sibiu

                    arhid.conf. univ. dr. Georgică Grigoriţă -  Universitatea din București

                    pr. conf. univ. dr.   Lucian Farcaşiu – Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: DRĂGHICI C. CĂTĂLIN CONSTANTIN

TITLUL TEZEI: OPERA CANONICĂ A SFÂNTULUI IOAN POSTITORUL. IMPORTANŢA EI PENTRU SISTEMATIZAREA DREPTULUI BISERICESC ORTODOX

Data susținerii: 03.09.2019

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie  

Preşedinte:  pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:      pr. conf. univ. dr. Irimie Marga - Universitatea din Sibiu

                    arhid.conf. univ. dr. Georgică Grigoriţă -  Universitatea din București

                    pr. conf. univ. dr.   Lucian Farcaşiu – Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: SUCIU V. VASILE EUGEN

TITLUL TEZEI: ECLESIOLOGIA ORTODOXĂ ÎN GÂNDIREA LUI PAUL EVDOKIMOV ŞI VALOAREA EI ECUMENICĂ

Data susținerii: 02.09.2019

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie  

Preşedinte:  pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:       pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

                  pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu -  Universitatea din București

                  pr. conf. univ. dr.   Răzvan Nicolae Stan – Universitatea din Craiova

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: ARVAI N. IULIAN NICOLAE

TITLUL TEZEI: CONCEPTUL DE ÎNDUMNEZEIRE OGLINDIT ÎN FILOCALIA ROMÂNEASCĂ

Data susținerii: 02.09.2019

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie   

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:      pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

                 pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu -  Universitatea din București

                 pr. conf. univ. dr.   Răzvan Nicolae Stan – Universitatea din Craiova

Rezumat: Română / Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: NOJEA T. TRAIAN

TITLUL TEZEI: PRIMATUL PAPAL ÎN PERIOADA SECOLELOR XII-XV DE LA “HONORIS” LA “JURISDICTIONIS”

Data susținerii: 05.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie:    Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:    pr. prof. univ. dr. Marius Țepelea- Universitatea din Oradea

                   pr. conf. univ. dr. Irimie Marga-  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

                   Arhid. conf. univ. dr.   Georgică Grigoriță - Universitatea din București

Rezumat: Română Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: MARCOV V. MARINCO

TITLUL TEZEI: Originile DREPTULUI SCRIS ÎN BISERICA ORTODOXĂ  SÂRBĂ. STUDIU ISTORIC - CANONIC

Data susținerii: 06.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie:    Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:    pr. prof. univ. dr. Marius Țepelea- Universitatea din Oradea

                   pr. conf. univ. dr. Irimie Marga-  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

                   Arhid. conf. univ. dr.   Georgică Grigoriță – Universitatea din București

Rezumat: Română Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: VARDIANU C. CĂTĂLIN

TITLUL TEZEI: ADMINISTRAREA BUNURILOR BISERICII ORTODOXE ROMÂNE POTRIVIT REGLEMENTĂRILOR ECLEZIALE ȘI LEGISLAȚIEI DE STAT DIN SECOLUL AL XV –LEA ȘI PÂNĂ ÎN PREZENT

Data susținerii: 05.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. CONSTANTIN RUS

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie:    Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri :    Pr. conf. univ. dr. Irimie Marga-  Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

                   Arhid. conf. univ. dr.   Georgică Grigoriță – Universitatea din București

                   Pr. conf. univ. dr. Lucian Farcașiu - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: STOIENESCU T. TEODOR DANIIL

TITLUL TEZEI: Problematica eshastologică în gândirea Sfântului Maxim Mărturisitorul

Data susținerii: 03.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie:    Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri :    Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu -  Universitatea din București

                   Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan– Universitatea din Oradea

                    Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan- Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: GEORGESCU S. STELIAN LAURENȚIU

TITLUL TEZEI: CONTRIBUȚIA CONTEXTUALĂ A PĂRINTELUI PROFESOR PETRU REZUȘ LA DEZVOLTAREA DOGMATICII ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ

Data susținerii: 03.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie:    Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri :    Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu -  Universitatea din București

                   Pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheșan – Universitatea din Oradea

                   Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română Engleză


Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: CHILIBARU A. LAURENȚIU VICTOR

TITLUL TEZEI: ASPECTE DOGMATICE ALE PREACINSTIRII MAICII DOMNULUI ÎN ORTODOXIE, REFLECTATE ÎN TEOLOGIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ DIN A DOUA JUMĂTATE A VEACULUI AL XX LEA

Data susținerii: 04.09.2018

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie:    Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri :    Pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu -  Universitatea din București

                   Pr. prof. univ. dr. Valer Bel – Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

                   Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română Engleză

Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: RĂDULESCU CRISTIAN

Titlul tezei: TEOLOGIE ȘI BISERICĂ ÎN CONCEPȚIA PROFESORULUI DR. NICOLAE CHIȚESCU

Data susținerii: 12.09.2017

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie:    Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:       pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

                   pr. prof. univ. dr. Valer Bel -  Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

                   pr. prof. univ. dr.   Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română Engleză


Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: GEOLDEȘ IOAN VENIAMIN

Titlul tezei: TAINA BISERICII ȘI IMPLICAȚIILE SACRAMENTALE ÎN CADRUL DIALOGULUI TEOLOGIC DINTRE BISERICA ORTODOXĂ ȘI BISERICA ROMANO CATOLICĂ

Data susținerii: 12.09.2017

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 11,30

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie:    Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:       pr. prof. univ. dr. Ștefan Buchiu - Universitatea din București

                   pr. prof. univ. dr. Valer Bel -  Universitatea Babeș Bolyai din Cluj Napoca

                   pr. prof. univ. dr.   Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română Engleză


Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: LAZÀR IOAN

Data susţinerii: 26.09.2017

Titlul tezei: GNOSEOLOGIA ORTODOXÄ, CA EXPERIENTÄ A LUI HRISTOS CEL ÎNVIAT ÎN TEXTELE LITURGICE ALE PENTICOSTARULUI

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 11:30

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:   pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

              pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan - Universitatea din Oradea

              pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad                

Rezumat: Română / Engleză


Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: PERSA RAZVAN TUDOR

Data susţinerii: 04.09.2017

Titlul tezei: NATURA CANOANELOR SI PRINCIPIILE DE INTERPRETARE A LOR iN DREPTUL CANONIC ORTODOX AL SECOLELOR XIX-XX

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 09:00

Conducătorul de doctorat:  pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Membri:   pr. conf. univ. dr. Patriciu Vlaicu - Universitatea Babes Bolyai Cluj Napoca

               pr. conf. univ. dr. Irimie Marga - Universitatea Lucian Blaga din Sibiu

               univ. dr. Lucian Farcasiu - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză


Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: STOIENESCU IOAN ALEXANDRU

Titlul tezei: REVELAŢIE SI ISTORIE ÎN GÂNDIREA SFÂNTULUI MAXIM MĂRTURISITORUL

Data susţinerii: 11.09.2017

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 11,30

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:    pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

                pr. prof. univ. dr. Valer Bel - Universitatea Babeş Bolyai din Cluj Napoca

               pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză


Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: ACHIM ALIN NICUŞOR

Titlul tezei: ONTOLOGIE SI PERSONALISM ÎN TEOLOGIA PĂRINTELUI DUMITRU STĂNILOAE SI A PROFESORULUI CHRISTOS YANNARAS

Data susţinerii: 26.09.2017

Locaţia: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susţinerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. IOAN TULCAN

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:    pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

                pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan - Universitatea din Oradea

                pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză


Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: ROMÂNU VICENȚIU ILIE

Titlul tezei:CENTRALITATEA LUI IISUS HRISTOS, DUMNEZEUL-OM, ÎN GÂNDIREA DOGMATICĂ A PĂRINTELUI IUSTIN POPOVICI

Data susținerii: 11.09.2017

Locația: FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOXĂ ILARION V. FELEA DIN ARAD

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat: pr. prof. univ. dr. CRISTINEL IOJA

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale.

 Comisie:    Preşedinte: pr. prof. univ. dr. Constantin Rus - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Membri:    pr. prof. univ. dr. Ştefan Buchiu - Universitatea din Bucureşti

                pr. prof. univ. dr. Dumitru Megheşan - Universitatea din Oradea

                pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan - Universitatea Aurel Vlaicu din Arad

Rezumat: Română / Engleză


Susținere publică teză doctorat

CANDIDAT: PETRESCU I. ANCA LILIANA

Titlul tezei:  TIMPUL SI ASPECTUL VERBULUI IN LIMBA ROMANA

Data susținerii: 30.06.2017

Locația: FACULTATEA DE STIINTE UMANISTE SI SOCIALE UAV ARAD, sala 218, complex M

Ora susținerii: 9

Conducătorul de doctorat:  Prof. univ. dr. Lizica Mihuț

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la Biroul de studii doctorale

Comisie: coord. științific prof. univ. dr. Lizica Mihuț

Preşedinte: conf. univ. dr. Otilia Huțiu

Membri:     prof. univ. dr. Ileana Oancea

                 prof. univ. dr.  Domnița Tomescu

                 prof. univ. dr. Drincu Segiu - Dorel -  Universitatea Tibiscus Timisoara

                            
Rezumat: Română / Engleză


Susținere publică teză doctorat

În data de 17.10.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Pr. Marius Iovan, ora 10-12  (CV)

Titlul tezei de doctorat: Profesor doctor Iorgu D. Ivan şi opera sa canonică. O evaluare canonică a contribuţiei sale la sistematizarea dreptului bisericesc

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. univ. dr. Constantin Rus

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Pr. prof. univ. dr. Cristinel Ioja

Coordonator: Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Membri: Pr. conf. univ. dr. Nicolae V. Dură

             Conf. univ. dr. Cătălina Mititelu

             Pr. conf. univ. dr. Lucian Farcasiu

Rezumat: Romana / Engleza


Susținere publică teză doctorat

În data de 13.10.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Diac. Paul Sebastian ORADAN, ora 10-12  (CV)

Titlul tezei de doctorat: Nichifor Crainic şi Dumitru Stăniloae - relevanţa Misticii în înnoirea Dogmaticii Ortodoxe din România în secolul al XX-lea

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Ioan Tulcan

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Pr. prof. univ. dr. Constantin Rus

Coordonator: Pr. prof. univ. dr. Ioan Tulcan

Membri: Pr. conf. univ. dr. Stefan Buchiu

             Pr. conf. univ. dr. Tache Sterea

             Pr. conf. univ. dr. Cristinel Ioja

Rezumat: Romana / Engleza


Susținere publică teză doctorat

În data de 24.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Drăgan Daniela Lucia, ora 12,30-14

Titlul tezei de doctorat: Imagini ale femininului tradiţional în opera ardelenească

Conducătorul de doctorat: Prof.  univ. dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu (CV)

Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea

              Prof. univ. dr. Ioan Viorel Boldureanu

              Conf. univ. dr. Dumitru Vladuţ

Rezumat: Romana / Engleza  


 Susținere publică teză doctorat

În data de 24.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Achim Diana Otilia, ora 11-12,30

Titlul tezei de doctorat: Ipostaze ale naratarului în discursul narativ literar

Conducătorul de doctorat: Prof.  univ. dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:Preşedinte: Conf. univ. dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ. dr. Petru Liviu Bercea

              Prof. univ. dr. Florica Bodiştean

              Conf. univ. dr. Simona Constantinovici

Rezumat: Română / Engleză


Susținere publică teză doctorat

În data de 21.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Copăceanu Monica Dana Corina, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Câmpul lexico-semantic al verbelor onomatopeice în limba română actual

Conducătorul de doctorat: Prof.  univ. dr. Lizica Mihuţ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf.  univ.  dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof.  univ.  dr. Angela Bidu Vrânceanu

             Prof.  univ.  dr. Gavrilă Neamţ

             Prof.  univ.  dr. Ileana Oancea

Rezumat: Romana / Engleza


Susținere publică teză doctorat

În data de 21.09.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Marcu Roxana, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Categoria gramaticală a intensităţii în limba română actual

Conducătorul de doctorat: Prof.  univ. dr. Lizica Mihuţ

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD, str. Elena Drăgoi nr. 2- 4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Preşedinte: Conf.  univ.  dr. Otilia Huţiu

Membri: Prof. univ.  dr. Gavrilă Neamţ

             Prof. univ. dr. Ileana Oancea

             Prof. univ. dr. Emilia-Domniţa Tomescu

Rezumat: Romana / Engleza


Susţinere publică teză doctorat

În data de 07.07.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand

Drd. Răzvan Dumitru Rușeț, ora  9-11  (CV)

Titlul tezei de doctorat:  Instanțele de judecată ale Patriarhiei Române în secolul al xx-lea. Studiu canonic

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Constantin Rus (CV)

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, Piaţa Avram Iancu, Nr. 7.

Comisie:

Presedinte: Prof univ. dr. Cristinel Ioja

Membri: Prof.univ.dr. Dură Nicolae

             Conf.univ.dr. Mititelu Cătălina

             Prof. univ. dr. Patriciu Vlaicu

Rezumat: Română / Engleză


Susținere publică teză doctorat

În data de 06.07.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Candidat: Drd. Dumitrache Nicoleta Alina , ora 11-13  (CV)

Titlul tezei de doctorat: Ipostazele feminității în opera lui Mircea Eliade

Conducătorul de doctorat: Prof. Univ. Dr. Ionel Funeriu (CV)

Textul integral al tezei poate fi consultat in format tiparit la sediul UAV Arad, str.Elena Dragoi, nr.2-4, Biroul de studii doctorale

Comisie:

Presedinte: Conf. Univ. Dr. Adela Drăucean

Membrii:  Prof. Univ. Dr. Livius Bercea

               Prof. Univ. Dr. Dumitru Vlăduț

               Prof. Univ. Dr. Florica Bodiștean

Rezumat: Română / Engleză


Susţinere publică teză doctorat

În data de 28.06.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

 Drd. Andrei Ando, ora 12-14  (CV)

Titlul tezei de doctorat: Pamfil Şeicaru. Autor şi personaj literar

Conducătorul de doctorat: Prof. univ. dr. Ionel Funeriu

Textul integral al tezei poate fi consultat în format tipărit la sediul UAV ARAD,str.Elena Dragoi nr.2-4,Biroul de studii doctorale

Comisie:

Presedinte: Prof univ. dr. Bodiştean Florica

Membri: Conf.univ.dr. Ciobotea Radu

             Prof.univ.dr. Ioan Simut

             Prof. univ. dr. Ilie Rad

Rezumat: Română / Engleza


Susţinere publică teză doctorat

În data de 05.04.2016, la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”, str. Academia teologică, nr. 9, Arad are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Pr. dr. Mugurel Ionel Martiniuc, ora 9-11  (CV)

Titlul tezei de doctorat: Biserica ortodoxă din Bucovina în perioada stăpânirii habsburgice (1774-1918). Studiu istoric-canonic

Conducătorul de doctorat: Pr. Prof. dr. Constantin Rus

Textul tezei poate fi consultat la Biblioteca Universitară Cornelia Bodea a Universității Aurel Vlaicu din Arad, PiaţaAvramIancu, Nr. 7,

Comisie:

Presedinte: Pr. Prof. dr. Cristinel Ioja 
Membri:      Pr. Prof. dr. Constantin Rus 
                  Pr. Prof. dr. Ioan Vicovan (Universitatea Al. I. Cuza Iasi) 
                  Pr. Prof. dr. Irimie Marga (Universitatea Lucian Blaga Sibiu) 
                  Pr. Conf. dr. Patriciu Vlaicu (Universitatea Babes-Boliay Cluj-Napoca)

Rezumat: Română / Engleză


Susţinere publică teză doctorat

În data de 25.03.2016, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Corla Cristina, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Prepoziția și grupul prepozițional în limba română actuală


Susţinere publică teză doctorat

În data de 18.12.2015, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd. Lari Floarea Rodica, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Tendințe și evoluții ale poeziei religioase în perioada interbelică și contemporană

Susţinere publică teză doctorat

În data de 09.12.2015, în sala 218 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

Drd.  Gorcea Cristiana Adela,ora 10-12

 Titlul tezei de doctorat: Valorile documentare în scrierile lui Ioan Slavici

Susţinere publică teză doctorat

       În data de 24.10.2014, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad,        are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorul doctorand:

  Drd. Cociuba Ancuta Margareta,  ora 10-12

 

                Titlul tezei de doctorat: Complementul circumstanțial în limba română actuală

Susţinere publică teză doctorat

În data de 02.07.2014, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

Drd. Brade Diana, ora 10-12

  Titlul tezei de doctorat: Poezia vizuală și concretizările sale istorice

Drd. Sava Alexandru Toma, ora 12-14

Titlul tezei de doctorat: Canonul literar britanic în curicula academică românească

Susţinere publică teză doctorat

În data de 10.05.2013, în sala 90 din Complexul Micălaca al Universităţii „Aurel Vlaicu” Arad, are loc susţinerea publică a tezei de doctorat de către următorii doctoranzi:

Drd. Velovan Codruta, ora 8-10

Titlul tezei de doctorat : Abordare contrastivă a adjectivului în limbile română şi germană  

Drd. Şerban Laura Adela, ora 10-12

Titlul tezei de doctorat: Neologismele în presa română actuală

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET