Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Boghicevici Claudia

Vicepreședinte al Consiliului Județean Arad

Lector universitar doctor la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad

                Universitatea „Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție de învățământ care se mândrește cu absolvenții săi, dovedind continuu faptul că în ultimul sfert de secol a avut un rol semnificativ în educarea și formarea profesională a unui procent reprezentativ de arădeni. Printre absolvenții care s-au remarcat și  datorită eforturilor instituționale  ale universității noastre și cu care ne mândrim se află doamna Boghicevici Claudia. 

                Doamna Boghicevici Claudia este absolventă a Universității „Aurel Vlaicu” Arad, Facultatea de Ştiinţe Economice, secţia Finanţe – Bănci, promoția 1999.  

                De asemenea, a absolvit două masterate la Universitatea „Aurel Vlaicu”, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe Economice - Managementul financiar, juridic şi contabil, respectiv Management şi finanţare în administraţia publică. Din anul 2010, este doctor în știinţe economice, titlu obținut la Universitatea de Vest Timișoara.  

                A urmat cursuri de perfecţionare în cadrul unor instituţii de prestigiu, precum Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” – Colegiul Naţional de Apărare, Academia Naţională de Informaţii şi Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici. 

                A lucrat între 1995 - 2000 ca învăţătoare în cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC), între 2000 - 2002 ca auditor public intern în cadrul Compartimentului Corp Control a DGASPC, între 2003 – 2005 ca şef serviciu financiar – contabil la DGASPC, iar între 2005 – 2008 ca director general adjunct economic la DGASPC. 

                A avut două mandate de deputat în Parlamentul României între 2008 şi 2012, respectiv 2012 şi 2016. În 2011 şi-a început cariera în domeniul universitar ca lector universitar doctor la Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad, care continuă până în prezent. 

                În perioada februarie – mai 2012 a fost ministrul Muncii în cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale. În prezent este, din 2016, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Arad, unde are ca responsabilităţi coordonarea activităţii instituţiilor subordonate Consiliului Judeţean din domeniile cultural, social, educaţie şi sănătate. 

                Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad se mândrește cu absolvenți merituoși care prin eforturi proprii ajung să aibă rezultate remarcabile, la cel mai înalt nivel, atât în domeniul administrativ, cât și în politic.


Domnul Teodor – Florin Cilan, reflectă poate cel mai bine perspectiva Facultății de Științe Economice a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad asupra relației cu studenții, mulți dintre absolvenții care s-au remarcat pe perioada studiilor fiind mai apoi cooptați în colectivul facultății. Absolvent al acestei facultăți (1999 – 2003), Teodor – Forin Cilan a continuat activitatea trecând din postura de student, în aceea de cadru didactic. Evoluția în cariera universitară a început de la funcția de preparator (2003 - 2006), urmând apoi cea de asistent (2006 - 2009), lector (2009 - 2013) și conferențiar (2013 - prezent).

Conferențiarul universitar dr. Teodor – Florin Cilan a absolvit studiile liceale în cadrul Liceului „Moise Nicoară” din Arad, specializarea Matematică – Fizică, în perioada 1995 - 1999. Următorii patru ani au fost dedicați studiilor de licență, în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, așa cum am precizat mai sus, la specializarea Finanțe – Asigurări. În perioada în care a activat ca preparator universitar, Teodor – Florin Cilan a absolvit și cursurile de master ale aceleiași facultăți, specializarea Management și Finanțare în Administrația Publică, în intervalul 2004 - 2006.

În perioada 2006 – 2010, a urmat studiile doctorale la Universitatea de Vest din Timişoara în cadrul Facultății de Economie şi de Administrare a Afacerilor, domeniul Economie, avându-l drept  conducător ştiinţific pe prof. univ. dr. Ilie Băbăiţă. Tema tezei de doctorat este:  Dezvoltarea economică şi structura ocupaţională în abordare spaţială. Studiu de caz.

Conferențiarul universitar dr. Teodor – Florin Cilan a publicat 6 cărți de specialitate în edituri recunoscute, din care una ca unic autor, 5 manuale (cursuri), culegeri de probleme, îndrumare, realizând 20 lucrări științifice, din care 14 lucrări publicate în volumele unor conferințe internaționale, în reviste indexate BDI sau ISI Proceedings. Totodată a fost implicat în 3 contracte de cercetare, dintre care unul transfrontalier și unul în care a deținut funcția de manager de proiect, acesta din urmă având o valoare totală de 5.494.191 ron. Desigur că nu a neglijat vreodată activitatea didactică, transmițând an de an bobocilor din anul I cunoștințele fundamentale ale Economiei politice. La studiile masterale, dl. Teodor – Florin Cilan este specializat în disciplinele Dezvoltare regională și Management de proiect.

            În mai bine de 14 ani de activitate universitară, Teodor – Florin Cilan a fost întotdeauna implicat atât la nivelul facultății, cât și la nivel de universitate. Astfel, în perioada 2012 – 2016, a fost președintele Sindicatului Universitaria al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, iar implicarea in cadrul facultății poate fi evidențiată prin funcțiile pe care le-a deținut ani de-a rândul în calitate de: coordonator al programului de studii de licență Economia Comerţului, Turismului şi Serviciilor, Editor asistent al revistei Scientifical and Technical Bulletin, Series: Social and Humanistic Sciences, organizator al manifestării ştiinţifice studenţeşti – “Economia – prezent şi viitor”, organizator al Concursului de Economie „Virgil Madgearu”, membru al Consiliului Facultății de Științe Economice, membru în comisia de analiză a fișelor disciplinelor, domeniul Administrarea afacerilor, membru în Consiliul Editurii Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, membru consultant de specialitate în cadrul Incubatorului Tehnologic și de Afaceri al  Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, membru fondator al Centrului de Cercetare și Consultanță în Economie din cadrul Facultății de Științe Economice a Universității „Aurel Vlaicu” din Arad.

Toate aceste activități l-au determinat în anul 2016 să facă pasul către funcția de decan și apoi de prorector, devenind și membru al Senatului Universității „Aurel Vlaicu” din Arad. Încrezător fiind că o echipă tânără, cu inițiativă, va reuși să dezvolte și mai mult ceea ce predecesorii au construit, domnul Teodor – Florin Cilan urmărește în permanență, ancorarea facultății și a universității în mediul socio – economic actual și adaptarea acestora la dinamica regională, națională și globală.


  Doamna Mioara Florina Pantea este în prezent conferențiar universitar doctor și, deopotrivă, prodecan al Facultății de Științe Economice din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad.

Palmaresul educațional și profesional al domniei sale este unul deopotrivă impresionant și complex. Urmează, în perioada 1993-1997, cursurile de zi din cadrul Facultății de Științe Economice și Inginerie a Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, devenind economist licențiat. În perioada 2003 - 2005 este cursant în cadrul programului masteral Contabilitatea și Gestiunea Întreprinderii din cadrul facultății în care activează și în prezent. Își definitivează parcursul educațional prin dobândirea titlului științific de doctor în domeniul Contabilitate, în anul 2011, la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității de Vest din Timișoara. În paralel, doamna deține și calitatea de expert contabil și, nu în ultimul rând, pe cea de formator și manager de proiect, activând în domeniul formării profesionale a adulților în cadrul SC Mediasoft SRL Arad. Fidelă instituției în care și-a definitivat studiile universitare de licență și pe cele postuniversitare de masterat, doamna Mioara Florina Pantea parcurge, în mod cronologic și succesiv, toate gradele didactice, până la cel de conferențiar, pe care îl deține actualmente.

Domnia sa se face remarcată și printr-o activitate de cercetare științifică complexă, fiind autor principal sau coautor a 19 cărți și capitole în cărți, publicând ca unic autor sau în colaborare 22 de articole indexate în cel puțin o BDI, elaborând individual sau în colaborare 21 de articole publicate sau susținute în cadrul conferințelor internaționale și, nu în ultimul rând, având diverse calități în echipa a 8 proiecte europene.

De excepție este și parcursul organizatoric al domniei sale, devenind de-a lungul carierei membru în diverse organizații științifice și profesionale precum: Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România, Society for Business Excellence, International Network for Economic Research, 12 Manage. De asemenea, este membru în Consiliul Editurii Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, membru în Senatul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad și în Consiliul Facultății de Științe Economice, coordonator al dosarelor de acreditare aferente diverselor specializări din cadrul facultății sau membru în comisia de grad didactic II. Acest parcurs culminează, în prezent, cu deținerea calității de Prodecan al Facultății de Științe Economice.Domnul Lucian Cernușca este în prezent profesor universitar doctor în cadrul Departamentului de Discipline Economice din cadrul Facultății de Științe Economice a Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad.

Parcursul educațional și de formare al domniei sale definește un profil profesional și uman deopotrivă complex și complet. Fascinat de realism, devine inginer diplomat în anul 1992 absolvind Unitatea Politehnica Timișoara cu rezultate remarcabile. Pătruns în sfera muncii didactice, realizează conexiunea care s-ar putea stabili între inginerie și economie, motiv pentru care, în anul 1994, se înscrie la cursurile Facultății de Inginerie și Științe Economice din cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, specializarea Contabilitate și Informatică de Gestiune, pe care o finalizează în mod strălucit în anul 1998. Apogeul demersului educativ al domniei sale este atins în anul 2003, când obține titlul de doctor în domeniul Contabilitate, la Academia de Studii Economice din București, sub conducerea reputatului profesor Niculae Feleagă.

Traseul didactic și de cercetare în sfera învățământului superior se definește în cadrul Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea de Științe Economice, în cadrul căreia parcurge, în mod succesiv gradele didactice de asistent, lector, conferențiar și, de aproape 10 ani, profesor universitar.

Deosebit de vastă și interesantă este și activitatea de cercetare a domniei sale, fiind autor principal sau coautor a multiple cărți și capitole în cărți, publicând ca unic autor sau în colaborare numeroase  articole indexate în cel puțin o BDI, elaborând individual sau în colaborare articole publicate sau susținute în cadrul conferințelor internaționale și, nu în ultimul rând, având diverse calități în echipa a numeroase proiecte europene.

Remarcabilă este și implicarea profesională de ordin organizatoric a domniei sale, devenind de-a lungul carierei membru în organizații științifice și profesionale precum Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați din România, unde își desfășoară activitatea ca lector formator. De asemenea, este membru în Consiliul Facultății de Științe Economice, responsabil al programului de studii Contabilitate și Informatică de Gestiune și cordonator al  Comisiei de Asigurare și Evaluare a Calității pe Facultatea de Științe Economice.

Având în vedere cele mai sus menționate, domnia sa se definește ca un exponent de referință al mediului academic arădean și național, fiind un fost student al universității noastre de succes, dar, mai ales, de valoare.


Mă numesc BOERIU Paul - Cezar, absolvent al Universității "Aurel Vlaicu" din Arad. Am început studiile Universității "Aurel Vlaicu" Arad in anul 2002 la Facultatea de Știinte Exacte, o facultate foarte bine pregatită atât din punct de vedere al dotării tehnice, cât și din punct de vedere al corpului profesoral, unde am întâlnit oameni dedicați univerității și studenților, înarmați cu profesionalism și cu răbdare. În anul 2006, am fost admis la Facultatea de Științe Economice, secția Management, o facultate a cărei cursuri le-am urmat până la masterat. Aici am gasit un loc de dezvoltare extraordinară, atât pe plan curricular cât și pe plan personal. Am întâlnit profesori extraordinari, cu pregătire în domeniile în care predau, care au puterea de a fi mai mult decât simpli profesori, pe unii din ei îi pot considera chiar mentori și oameni care mă inspiră în viața profesorală. Am întâlnit profesori tineri cu viziune și cu puterea de a transfera această viziune către studenții lor. Drept dovadă, rezultatele muncii lor s-au văzut și în rezultatele lucrarii mele de licență, încheiată cu nota 10. În continuarea studiilor de licență am urmat 3 programe de masterat ale Facultății de Științe Economice fiind foarte mulțumit de alegerea făcută!

Pe plan extracurricular dar în strânsă legatură cu Universitatea, în anul 2003 am fost ales Secretar General al Ligii Studenților din Universitatea "Aurel Vlaicu" unde am intalnit oameni extraordinari și care a fost rampa de lansare a dezvoltării mele personale din multe puncte de vedere. În 2005 am fost ales președinte al Ligii Studenților din Universitatea "Aurel Vaicu" iar mai apoi, in anul 2006 am fost ales vicepreședinte al celei mai mari federații studențești din țară, și anume Uniunea Studenților din România. Mi-am încheiat mandatul de președinte al LSUAV în anul 2010, după o serie de evenimente și proiecte de succes, în care am avut bucuria să muncesc cu o mulțime de oameni extraordinari, oameni cu care și în ziua de azi mai păstrăm legatura și pe lângă prieteniile extraordinare pe care le-am legat, cu unii colaborăm pe plan profesional. În anul 2013 mi-am încheiat mandatul de vicepreședinte al Uniunii Studenților din Romania, după o serie de proiecte naționale de succes, Congresul Studenților din Romania, început în 2008 și continuat în fiecare an; USR Summer Camp, Academia de Training USR, Winter Camp, Gala Studentului, festivalul UNIFEST.

Pe perioada studiilor, am fost membru reprezentat al studenților în consiliile profesorale, senatul universității și biroul de senat al UAV unde am activat ca o voce a studenților în apararea drepturior și intereselor acestora. Am făcut parte, ca și reprezentant al studenților,  din Comisia de Acordare a Burselor Studențești, Comisia de Acordare a taberelor studențești și Comisia de etica a UAV.

Momentan sunt angajat al Universității "Aurel Vlaicu" din Arad pe postul de administrator patimoniu Cămin-Cantina al UAV. Am decis să aplic pentru un post în aceasta universitate, dupa o perioada de 6 ani petrecută în sectorul privat la una din cele mai mari companii pe domeniul ei de activitate, tocmai pentru colectivul extraordinar, pe care am avut placerea să îl cunosc pe perioada studiilor și cu care am deosebita placere sa lucrez acum, ca și angajat al UAV

În concluzie, mă bucur enorm că am luat decizia de a urma cursurile Univ Aurel Vlaicu din Arad, chiar dacă în perioada admiterii la facultate, am avut intenția de a încerca o universitate dintr-un oras apropiat din cauza vechimii și mărimii acesteia, sunt 100% convins ca decizia de a alege UAV a fost o decizie foarte bună și recomad oricărui absolvent de liceu, și nu numai, UNIVERSITATEA "AUREL VLAICU" ARAD, un loc unde cu siguranță gasesc o UNIVERSITATE extrordinară cu multiple posibilitati de dezvoltare, atât pe plan curricular cât și pe plan extracurricular".


Molnar Octavian

Director general IFB FINWEST S.A.

Membru în Consiliul general al Bursei de Valori din București

             Universitatea „Aurel Vlaicu” reprezintă o instituție de învățământ care se mândrește cu absolvenții săi, dovedind continuu faptul că în ultimul sfert de secol a avut un rol semnificativ în educarea și formarea profesională a unui procent reprezentativ de arădeni. Printre absolvenții care s-au remarcat și  datorită eforturilor instituționale  ale universității noastre și cu care ne mândrim se află domnul Molnar Octavian.

             Domnul Molnar Octavian este absolvent al Institutul Politehnic „Traian Vuia“ din  Timișoara, Facultatea de Mecanică, anii 1985 – 1990.  În consecință, a lucrat între 1990-1991 ca inginer  la “Proiectare Tehnologică” - SEVAM S.A. Drobeta Tr.Severin și între 1991-1993 la S.C. ARIS S.A. Arad. Prin readaptare și remodelare socială, domnul Molnar Octavian a devenit student al Universității „Aurel Vlaicu” din Arad, Facultatea  de Știinte Economice în anul 1993, absolvind și primind licența în cadrul facultății noastre în anul 1997, specializarea Finanțe-Bănci.

             Tipologia studentului ambițios, perfecționist, dornic mereu să învețe domnul Molnar Octavian a ajuns între anii 1999-2004, Director general al societății S.C. IFB Finwest S.A. Arad, între anii 2002-2008 fiind membru in Colegiul de conducere al CCIA Arad, între anii 2006-2008 fiind ales membru în Consiliul de Administratie al S.C. BMFMS S.A. Sibiu, din 2009 este ales Membru în Consiliul Bursei de Valori Bucuresti iar din 2012 până în prezent este Director general la IFB FINWEST SA.

             Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad, se mândrește cu absolvenți merituoși care prin eforturi proprii ajung să transforme o societate de investiții locală, într-una din cele mai mari companii de brokeraj din Romania aflată de 10 ani în top zece companii din domeniu,domnul Molnar Octavian fiind membru la nivel național în consiliile de administrație a celor două burse din România, BVB din București, și Bursei Monetar Financiare și de Mărfuri din Sibiu, contribuind prin aceasta la dezvoltarea pieței financiar-bursiere din țara noastră, a economiei românești, în ansamblu.


 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET