Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a primit acreditarea, ca instituţie de cercetare, prin Decizia CNCSIS nr. 9504/10.01.2011.

    Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad pune un accent deosebit pe cercetarea,dezvoltarea și inovarea ştiinţifică, acest lucru reprezentând o prioritate strategică a instituției. Sunt puse astfel bazele unui învăţământului superior de calitate, beneficiar al unui management eficient, dinamic, flexibil și adaptat realităţii, și, de asemenea, se adaugă un element de plus valoare la nivelul instituției, în contextul creșterii vizibilităţii naţionale şi internaţionale. Cercetarea știinţifică este unul din motoarele dezvoltării şi, din acest motiv, orice universitate responsabilă pentru viitorul său trebuie să îi acorde o atenţie prioritară.

    Înțelegerea la nivel fundamental este o condiție esențială a progresului în orice domeniu al ştiinței. În plus, cercetarea fundamentală pune temeliile pe care se poate dezvolta cercetarea aplicativă. Posibilitatea colaborărilor internaționale, creşterea mobilității cadrelor diactice şi cercetătorilor, accesul facil la infrastructuri mari de cercetare din altețări ca şi la publicațiile de specialitate, reprezintă factori pozitivi în cercetarea fundamentală şi aplicativă.

    În contextul general descris de Planul Național de Cercetare, Dezvoltare și Inovare III pentru perioada 2015-2020 şi de Strategia Națională de Cercetare pentru perioada 2014-2020, misiunea UAV în ceea ce priveşte cercetarea ştiințifică se referă la:

  • Dezvoltarea cercetării ştiinţifice interdisciplinare, fundamentale şi aplicative;
  • Angrenarea în cercetare a întregii comunităţi a UAV, planurile de cercetare cuprinzând atât teme de cercetare-dezvoltare pentru cadre didactice şi doctoranzi, cât şi pentru masteranzi şi studenţi;
  • Promovarea centrelor de cercetare-dezvoltare-inovare atât la nivelul UAV cât şi la nivelul facultăților, prin care se urmăreşte: coagularea eforturilor în vederea obţinerii de rezultate de cercetare valoroase şi de fonduri necesare cercetării, evidenţierea existenţei unei entităţi capabile de colaborări cu mediul ştiinţific şi cu cel socio-economic, dezvoltarea unui parteneriat puternic cu cercetători şi cu instituţii dedicate cercetării din ţară şi străinătate.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET