Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

    Centrul de Cercetare în Design şi Managementul Inovaţiei (CCDMI) funcționează în cadrul Facultății de Design a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad are ca obiective, în acord cu misiunea și obiectivele asumate de către Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad, crearea unei culturi a cercetării în artă și design, precum și dezvoltarea de practici autentice de creație şi cercetare artistică constituie o preocupare majoră.
    Consecutiv, activitatea de cercetare și creație artistică din cadrul CCDMI combină reflecția cu acțiunea, teoria cu practica, urmând trei linii de forță: cercetarea despre artă şi design care constă în investigarea/ reflecția asupra artei prin utilizarea teoriilor și metodelor specifice științelor socio-umane precum designul conceptual, istoria artei, estetica, sociologia artei, științele economice etc.; cercetarea prin artă şi design ce se referă la reflecția artistului/designer-ului asupra materialelor cu care operează, la experimentele și activitățile pe care acesta le realizează în cadrul procesului artistic; de asemenea, acest tip de cercetare se preocupă de aspectele metodologice ale formării inteligenței vizuale și este parte integrantă a procesului de predare-învățare în domeniul artistic; cercetarea pentru artă şi design ce se caracterizează, conform lui Christopher Frayling, prin faptul că procesul de gândire (temă – ipoteză – metodă – rezultate) este parte a produsului artistic al cărui scop nu este comunicarea verbală a cunoașterii, ci comunicarea vizuală, iconică sau imagistică. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători şi studenţi de la programele de master şi licenţă.
    Proiectele de cercetare prin și pentru artă realizate de cadrele didactice și studenții din cadrul CCDMI sunt prezentate sub formă de expoziții/ workshop-uri/ evenimente artistice. Aceste proiecte presupun un proces de reflecție similar celui științific, calitatea lor putând fi măsurată prin indicatori specifici domeniului: număr de cronici/ recenzii, număr de vizitatori, calitatea muzeului/ centrului de artă/ galeriei ce găzduiește expoziția etc.
   

   

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET