Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Coordonator:

 • Prof. univ. dr. habil. Dorin Herlo
 • dorin.herlo@uav.ro

Sediu:UAV, Complex M, Facultatea de Științe ale Educației, Psihologie și Asistență Socială, Sala L124


Regulament


VIZIUNE

Formarea iniţială şi continuă reprezintă o parte integrantă a educaţiei publice, destinată să formeze tinerii prin şi pentru performanţă profesională de tip didactic. Centrul de Cercetare Sociopsihopedagogică pentru Promovarea Excelenţei în Profesie (PSIHOLOGICĂ, DIDACTICĂ, ASISTENŢĂ SOCIALĂ) îşi propune să influenţeze semnificativ calitatea cunoaşterii şi înţelegerea problematicii necesare pentru a progresa pe linia formării profesionale de nivel superior în România.

OBIECTIVE

Dorind să promovăm abordări inovative ce vor îmbunătăţi practica formării profesionale la nivel local naţional şi transfrontalier, fapt ce va duce la competenţe îmbunătăţite ale absolvenţilor de învăţământ superior, vizăm faptul că performanţa profesională de tip didactic are două laturi: performanţa de specialitate şi performanţa contextuală metodologică. De aceea ne propunem să dezvoltăm studenţilor nu numai competenţe de specialitate, specifice domeniului ales, ci şi competenţe emoţionale, psihologice şi transdisciplinare. De asemenea, dorim ca această formare inițială să se repercuteze pozitiv asupra generaţiilor viitoare și atunci trebuie să formăm profesori competenţi oferindu-le posibilitatea să se perfecţioneze și să se dezvolte pe verticala carierei de-a lungul întregii vieți - lifelong learning – dar și pe orizontala atotcuprinzătoare a devenirii umane – widelife learning!

Pentru transpunerea acestor direcții generale în concret ne propunem:

 • Să dezvoltăm programe de cercetare şi de dezvoltare care să abordeze probleme de semnificaţie naţională, utilizând un cadru teoretic bine conceptualizat.
 • Să contribuim la dezvoltarea paradigmelor teoretice în domeniul formării profesionale.
 • Să realizăm studii riguroase ştiinţifice, capabile să genereze rezultate de natură să contribuie substanţial la înţelegerea domeniului.
 • Rezultatele cercetărilor realizate să se constituie în direcţii de natură a ghida cercetarea viitoare.
 • Să promovăm atât echitatea, cât şi excelenţa în educaţie, pentru toţi studenţii.
 • Să diseminăm informaţiile obţinute în urma programelor de cercetare atât prin publicațiile proprii – revistele EDUCAŢIA-PLUS (din 2001) și AGORAPS/AS(din 2006) -, publicații naționale sau internaționale precum șiîn moduri în care să fie facilitată utilizarea lor de către toţi factorii implicaţi în formarea profesională: educatori, familii, membrii comunităţii etc.
 • Să organizăm din 2 în 2 ani sesiuni de comunicări științifice internaționale, cu publicarea lucrărilor în volum.
 • Să atragem în colectivele de cercetare cadre didactice din învăţământul preuniversitar, studenţi, precum şi persoane care se ocupă de copiii şi adulţi, care au nevoie de asistenţă educaţională sau socială.

MOTIVAŢIE

Pornind de la studiile care s-au concentrat pe distincţia dintre performanţa didactică şi performanţa contextuală, ne propunem să depăşim limitele modelelor tradiţionale din psihologia organizaţională şi să conturăm direcţii de cercetare care se concentrează pe optimizarea şi dezvoltarea competenţelor implicate în reuşita în carieră folosind tehnici derivate din psihoterapiile umaniste.

În ceea ce priveşte competenţele, o analiză a literaturii centrată pe competenţele pedagogice, psihologice şi sociale sugerează că în categoria competenţelor transversale sunt incluse atât elemente cognitive (nivelul inteligenţei academice, caracteristicile bazei de cunoştinţe, mecanismele de procesare a informaţiei etc.) cât şi afective (stabilitatea emoţională, empatia, toleranţa la stres, o imagine de sine optimă etc.). În ceea ce priveşte structura competenţelor sociale, care integrează competenţele pedagogice prin excelenţă, ea cuprinde elemente cum ar fi: asertivitatea, comunicarea verbală şi nonverbală, empatia, prezentarea sinelui etc. Elementele afective pot fi subsumate conceptului de inteligenţă emoţională şi de aceea putem afirma că antrenarea competenţelor psihologice şi sociale ale unei persoane vizează dezvoltarea inteligenţei emoţionale a acesteia (atât în ceea ce priveşte aspectele intrapersonale cât şi interpersonale) şi implicit optimizarea structurii sale cognitive (sub aspectul conţinutului şi al modului de organizare a cunoştinţelor).

Achiziţiile în planul inteligenţei emoţionale sunt susceptibile să faciliteze obţinerea de performanţe contextuale, în timp ce achiziţiile cognitive vor contribui la obţinerea unor performanţe tehnice, deşi distincţia este pur teoretică. În contextul unei solide baze de cunoştinţe profesionale, un asemenea demers este susceptibil să genereze un comportament adaptat şi eficient.

Schimbările rapide pe care trebuie să le traverseze organizaţiile care realizează educaţia din România în procesul integrării europene, impun un nivel ridicat al inteligenţei emoţionale care a devenit un factor important al succesului profesional, uneori chiar tot atât de important ca şi competenţa tehnică, profesională. Din acest motiv, învăţământul superior românesc are ca obiectiv să facă faţă cerinţelor societăţii şi să ofere tinerilor o formare completă atât prin adaptarea curriculumului universitar la cel european, cu scopul asigurării mobilităţii absolvenţilor, cât şi prin dezvoltarea competenţelor psihologice şi sociale care să-i sprijine pe tineri să facă faţă standardelor şi cerinţelor de pe piaţa muncii. Ei vor putea beneficia de oportunitatea de a desfăşura activitate profesională de tip didactic şi de asistenţă socială în oricare ţară a Uniunii Europene.

STRUCTURĂ ȘI ORGANIZARE

Centrul de Cercetare Sociopsihopedagogică pentru Promovarea Excelenței în Profesie având o structură interdisciplinară şi cuprinzând specialişti din toate domeniile implicate în formarea profesională este organizat în trei colective de cercetare:

 • METODOLOGIA ŞI PRACTICA ÎNVĂŢĂRII ÎNVĂŢĂRII
 • STUDII DE PSIHOLOGIE ÎN SOCIETATEA CUNOAŞTERII
 • CERCETARE IN DOMENIUL ASISTENȚEI SOCIALE 

Membri:

1.      Colectivul de cercetare: „Metodologia şi practica învăţării învăţării”

Coordonator de colectiv: Prof. univ. dr. habil. DORIN HERLO

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Gradul

didactic

Titlul

ştiinţific

Specializarea

Aparţine colectivului de cercetare nr.

1.

HERLO DORIN

Prof. univ.

Doctor

Abilitat în Șt. Educației

Ştiinţele Educaţiei

I

 

 

2.

ROMAN ALINA

Prof. univ.

Doctor

Abilitat în Șt. Educației

Ştiinţele Educaţiei

I

3.

ILICA ANTON

Prof. univ. asoc.

Doctor

 

Ştiinţele Educaţiei

I

4.

KELEMEN GABRIELA

Prof.univ.

Doctor

 

Științele Educației

I

5.

EGERĂU ANCA

Conf.univ.

Doctor

 

Științele Educației

I

6.

BALAȘ EVELINA

Lect. univ.

Doctor

 

Științele Educației

I

7.

BRAN CAMELIA

Lect. univ.

Doctor

 

Ştiinţele Educaţiei

I

8.

SCHWARTZ CLAUDIU

Asist. univ.

Doctorand

Ştiinţele Educaţiei

I

9.

REDEŞ ADELA

Asist.univ.

Doctorand

Ştiinţele Educaţiei

I

10.

TORKOS HENRIETTA

Asist.univ.

Doctorand

Ştiinţele Educaţiei

I

11.

GRECU ANA

Student

Masterand

Ştiinţele Educaţiei

I

12.

CHIVARI ALEXANDRA

Student

Masterand

Ştiinţele Educaţiei

I

13.

APOPI DANIELA

Student

Masterand

Ştiinţele Educaţiei

I

 

 

 

2.      Colectivul de cercetare „Studii de psihologie în societatea cunoaşterii”

Coordonator colectiv: Conf. univ. dr. DUGHI TIBERIU

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Gradul

didactic

Titlul

ştiinţific

Specializarea

Aparţine colectivului de cercetare nr.

2.

BETEA LAVINIA

Prof. univ.

Doctor

Psihologie

II

3.

DUGHI TIBERIU

Conf.univ.

Doctor

Psihologie

II

4.

IGNAT SONIA

Lect. univ

Doctor

Psihologie

II

5.

BĂLAȘ RAD DANA

Lect. univ.

Doctor

Psihologie

II

6.

 

VANCU SORINA GABRIELA

Lect. univ.

Doctor

Psihologie

II

7.

SALLOUM MARIA

Lect. univ.

Doctor

Psihologie

II

8.

DEMETER EDGAR

Asist. univ.

Doctorand

Psihologie

II

9.

CLEPEA CORINA

Student

Masterand

Psihologie

II

10.

BADICA ROXANA

Student

Masterand

Psihologie

II

 

3.      Colectivul de cercetare „Cercetare în domeniul asistenței sociale”

Coordonator colectiv: Conf. univ. dr. ALINA COSTIN

 

Nr.

Crt.

Numele şi prenumele

Gradul

didactic

Titlul

ştiinţific

Specializarea

Aparţine colectivului de cercetare

1.

COSTIN ALINA

Conf. univ.

Doctor

Asistenţă socială

III

2.

VANCU EMIL

Conf. Univ.

Doctor

Medicina muncii

III

3.

BRAN LILIANA RENATE

Conf. Univ.

Doctor

Medicina muncii

III

4.

GAVRILĂ ARDELEAN

MIHAELA

Conf. Univ.

Doctor

Medicina muncii

III

5.

JURCUȚ CAMELIA

Lect. univ.

Doctor

Asistenţă socială

III

6.

BREAZ ALINA

Lect.univ.

Doctor

Asistenţă socială

III

7.

GLIGOR LAVINIA

Student

Masterand

Asistenţă socială

III

8.

LENGHEL LAVINIA

Student

Masterand

Asistenţă socială

III

 

Temele de cercetare ale membrilor centrului se regăsesc în STRATEGIA CERCETĂRII FSEPAS 2016-2020

 

Reviste indexate în BDI

Revista Educația Plus (Journal Plus Education) vezi la http://www.uav.ro/jour/index.php/jpe și la http://www.uav.ro/en/journals/educatia-plus

RevistaAgora vezi la http://uav.ro/en/journals/agora

Colaborări cu angajatorii

Colaborări cu:Inspectoratul Școlar Județean Arad, CCD Arad, CJRAE ARAD,Direcţia Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad, Direcţia de Dezvoltare şi Asistenţă Comunitară din Arad

Colaborări internaționale

Bergen University College (Norvegia),Universitatea din Belgrad (Serbia),Institutul Politehnic din Lisabona, Institutul Politehnic din Bragança, Institutul de Studii Superioare din Fafe, (toate din Portugalia),Institutul Pedagogic de Învățători din Vrsac (Serbia), Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Chişinău, (Republica Moldova),European University Continuing Education Network (EUCEN), International Higher Education Teaching&Learning Association (HETL), Expertise France.

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET