Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Centrul de Limbi Moderne (CLM) funcţionează în cadrul Facultăţii de Științe Umaniste și Sociale a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, în corpul de clădire M, sala 216, asigurând un cadru organizatoric şi instituţional pentru următoarele activități specifice: cercetare lingvistică și interculturală; pregătire în domeniul limbilor străine și al limbii române ca limbă străină, atestarea nivelului de pregătire a cursanților; servicii diverse de natură lingvistică și de traducere-interpretare. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.
    CLM urmărește crearea unui cadru organizatoric şi instituţional de cooperare dintre specialiştii filologi, unde aceștia să-și poată valorifica cunoștințele și competențele, să-și perfecționeze metodele, tehnicile și procedurile didactice și de cercetare. CLM facilitează cooperarea cadrelor didactice, cercetătorilor și cursanților cu universități ce au preocupări similare cu cele ale centrului, din țară și din afara ei. CLM constituie în același timp un forum adecvat pentru validarea ideilor novatoare, a lucrărilor originale, a noilor rezultate ale cercetării, organizând manifestări științifice cu participare regională, națională și internațională.
    CLM promovează implicarea membrilor săi în comunicarea rezultatelor cercetărilor proprii sau realizate în colaborare, cu precădere în publicații cu un impact recunoscut pe plan național și internațional.
    Activităţile de cercetare ştiinţifică în domeniul limbilor străine şi al studiilor interculturale, precum şi activităţile de iniţiere, specializare şi/sau perfecţionare în domeniul limbilor moderne şi al limbii române desfăşurate prin intermediul CLM se materializează prin: implicarea în obținerea, rezolvarea unor proiecte sau granturi cu impact pe plan local, regional, naţional și european; cercetări privind didactica și metodica predării limbii române ca limbă străină și a limbilor străine; servicii de documentare şi tehnoredactare computerizată în limbi străine, precum şi în limba română; studii și cercetări privind comunicarea interculturală și interferențele interlingvistice; alte activităţi conexe.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET