Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

    Centrului de Cercetări în Marketing (CCM) funcționează în cadrul Facultății de Științe Economice a Universității "Aurel Vlaicu" din Arad, în corpul de clădire D, sala 45. Misiunea fundamentală a centrului este de realizare a unui complex de activităţi menite să promoveze, să sprijine şi să dezvolte programe de cercetare, de educaţie universitară, postuniversitară  şi de doctorat, cu un ridicat nivel de performanţă, în context naţional şi internaţional. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.
    Tipurile de activităţi desfășurate în cadrul CCM sunt: realizarea de studii în conformitate cu obiectivele Centrului de Cercetări în Marketing, elaborarea şi implementarea de proiecte pe specificul temelor menţionate, organizarea de training-uri, cursuri de specializare sau şcoli de vară, elaborarea de publicaţii, cărţi, culegeri, materiale didactice, sinteze tematice, etc. prin care centrul să-şi aducă contribuţia la dezvoltarea cercetării ştiinţifice în domeniu, formarea resursei umane în domeniul cercetării - cadre didactice tinere, masteranzi şi doctoranzi - în vederea dezvoltării deprinderilor necesare pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi aplicaţii practice în domeniul centrului, formarea unor echipe care să poată acoperi problemele legate de cercetarea economică interdisciplinară, acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul de activitate al centrului pentru instituţii publice şi private, agenţi economici, organizaţii nonguvernamentale, sprijinirea cadrelor didactice, a studenţilor masteranzi şi doctoranzi în dezvoltarea de programe de cercetare pe domeniul centrului, identificarea de soluţii optime în vederea dezvoltării colaborărilor pe plan local, naţional şi internaţional, între mediul academic şi mediul socio-economic., organizarea de întâlniri (conferinţe, mese rotunde) pe teme legate de educaţia adulţilor.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET