Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Cercetarea in UAV

O dimensiune fundamentală a învăţământului superior este reprezentată de cercetarea ştiinţifică. În anul universitar 2008-2009, activitatea de cercetare ştiinţifică a înregistrat o intensificare în raport cu anii anteriori. Se poate sublinia faptul ca în anul 2008 UAV a depus în competiţii internaţionale 9 proiecte de cercetare şi 7 proiecte de cercetare depuse în competitii naţionale. Dintre acestea au fost câstigate 8 proiecte internaţionale şi 5 proiecte naţionale.

Valoarea contractelor de cercetare finanţate prin competiţii naţionale a fost de 2.027.202 RON, iar a celor internaţionale a fost de 52.350 RON.

În cursul anului 2008, au fost publicate 30 de articole, în reviste recunoscute internaţional, cotate ISI Web of Science, 13 articole în reviste indexate în baze de date internationale, 84 de lucrări publicate în volumele unor conferinţe internaţionale indexate ISI, 45 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS - categoria B+, 52 de articole publicate în reviste recunoscute de CNCSIS - categoria B, 104 cărţi, reprezentând un numar de 26.135 pagini, publicate în edituri naţionale, recunoscute CNCSIS, 5 carti (558 pagini) publicate în edituri internaţionale de prestigiu, şi 1 brevet/produse cu drept de proprietate intelectuală.

Cele mai multe lucrări publicate în reviste cotate ISI Web of Science şi în baze de date internationale, BDI, aparţin Facultăţii de Inginerie Alimentară, Turism şi Protectia Mediului, 16 lucrări şi un factor relativ ajustat cumulat al revistelor în care s-a publicat de 13.248 şi 6 lucrări în BDI, urmată de Facultatea de Inginerie cu un număr de 13 lucrări si un factor relativ ajustat cumulat de 8.052 si 7 lucrări în BDI şi Facultatea de Ştiinţe Exacte cu 1 articol publicat şi un factor relativ ajustat de 1,000.

În ceea ce priveste situaţia cărtilor publicate în edituri internaţionale de prestigiu pe primul loc se situeaza tot Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism si Protecţia Mediului cu număr de 278 de pagini publicate, urmată de Facultatea de Inginerie cu 264 de pagini şi Facultatea de Ştiinte Umaniste cu 16 pagini.

Şi în cazul fondurilor atrase din surse naţionale pe primul loc se clasează tot Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului cu o sumă de 819.537 RON, urmată de Facultatea de Inginerie cu 721.885 RON, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei şi Asistenţă Socială cu 259.600 RON, Facultatea de Ştiinţe Economice cu 224.180 RON si Facultatea de Ştiinţe Exacte cu 2.000 RON.

STRATEGIA CERCETĂRII

În cadrul activităţii de cercetare din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad există un număr de domenii de cercetare în cadrul cărora cadre didactice ale universităţii sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional. Acest lucru este posibil prin faptul că universitatea are contacte cu alte universităţi din România şi din străinătate, dar şi prin faptul că o atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării de infrastructură dintr-un număr larg de domenii de cercetare. De asemenea, cercetătorii din cadrul UAV au posibilitatea de a participa la st udii interdisciplinare.

Una din stratetegiile universităţii noastre este aceea de a planifica teme avansate de cercetare, de a identifica potenţialul de cercetare în rândul studenţilor universităţii şi în acelaţi timp de a atrage cercetătorii români din diasporă. Totodată, o atenţie deosebită este acordată adaptării managementului universităţii astfel încât să fie încurajată dezvoltarea cercetării fundamentale şi în special a celei cu aplicaţii în domeniul economic.

Misiunea universităţii este aceea de a obţine cunoştinţe prin proces didactic şi de cercetare în parteneriat cu mediul economic, serviciile publice, sectorul privat şi alte institute de cercetare sau centre universitare. Universitatea trebuie să fie susţinătoarea cercetării şi a unui proces didactic cu calitate ridicată prin care să se poată recunoaşte rolul strategic al Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad (UAV) ca partener în zona de Vest. De asemenea, trebuie să contribuie la dezvoltarea economică regională, dezvoltarea socială şi sustenabilitatea mediului.

Obiective strategice

 • Elaborarea unei strategii prin care să se obţină vizibilitatea internaţională a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad prin accesul la programe de cercetare ale Uniunii Europene sau din afara acesteia;
 • Crearea unei baze de cercetare cu o comunitate mare de cercetători în scopul de a contribui la o dezvoltare cunoştinţelor în contextul unui etos de cercetare aplicată centralizat pe practică.
 • Integrarea universităţii în consorţii de universităţi şi instituţii de cercetare performante;
 • Susţinerea unei cercetări active, atotpătrunzătoare cu rezultate prestigioase prin încurajarea inovării şi îmbogăţirea experienţei studentului.
 • Posibilitatea de a forma parteneriate cu universităţi de prestigiu din afara României, agenţi economici multi-naţionali, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale
 • Dezvoltarea infrastructurii de cercetare astfel încât să se poată intra în competiţie pentru fonduri şi recunoaştere la nivel naţional şi internaţional
 • Să devină centru de excelenţă recunoscut pentru educarea cercetătorilor după obţinerea diplomei de licenţă.

Obiective şi acţiuni specifice

Creşterea vizibilităţii internaţionale a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad prin:

 • Promovarea unor clustere de cercetare transdiciplinare de relevanţă internaţională
 • Dezvoltarea unei cercetări instituţionale şi a unor parteneriate cu universităţi de renume mondial
 • Conducerea sau alăturarea la consorţii de cercetare pentru a creşte recunoaşterea expertizei de cercetare la nivel instituţional
 • Susţinerea unor programe de mobilitate pentru cercetători şi studenţi

Obiectivul 1: Creşterea vizibilităţii internaţionale a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad

 • Promovarea unor clustere de cercetare transdiciplinare de relevanţă internaţională.
 • Dezvoltarea unei cercetări instituţionale şi a unor parteneriate cu universităţi de renume mondial.
 • Conducerea sau alăturarea la consorţii de cercetare pentru a creşte recunoaşterea expertizei de cercetare la nivel instituţional
 • Susţinerea unor programe de mobilitate pentru cercetători şi studenţi.
 • Participarea la agenda de cercetare naţională şi internaţională prin aderarea cercetătorilor ca membrii la comitete de elaborare a strategiilor.
 • Creşterea marketingului şi promovării capacităţii de cercetare a universităţii (mass-media, internet, etc.)
 • Asigurarea unei relaţii strânse între activitatea de cercetare şi activităţile didactice.
 • Creşterea capitalului intelectual prin atragerea cercetătorilor străini pentru stagii de cercetare în UAV.
 • Dezvoltarea unor relaţii apropiate, de lungă durată cu agenţi economici din străinătate, organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale.

Obiectivul 2: Întărirea bazei materiale de cercetare a UAV

 • Întărirea planificării cercetării la nivel de departamente.
 • Întărirea bazei de cercetare prin creşterea numărului de studenţi la master sau doctorat.
 • Obţinerea statutului de Instituţie Organizatoare de Studii Universitare de Doctorat şi organizarea de programe de doctorat în co-tutelă.
 • Creşterea capacităţii de cercetare a personalului didactic.
 • Dezvoltarea unor relaţii strategice de lungă durată cu mediul economic, profesional şi serviciile publice.
 • Atragerea de fonduri externe şi diversificarea finanţării cercetării inclusiv prin crearea unor grupuri transdisciplinare care să exploateze oportunităţi noi de finanţare.
 • Sprijinerea intrării studenţilor în cariera de cercetare prin atribuirea unor proiecte de cercetare independentă.

Obiectivul 3: Promovarea excelenţei în cercetare şi inovare

 • Intensificarea procesului de îndrumare timpurie a studentului pentru cariera de cercetare.
 • Investiţia strategică în poziţii noi pentru a susţine priorităţile de cercetare la nivel de facultăţi/departamente, respectiv instituţie.
 • Încurajarea întregului personal didactic/cercetare să publice în reviste ISI cu factor de impact mai mare decât primul punct.
 • Recunoaşterea şi recompensarea excelenţei în cercetare prin politici adecvate ale Resurselor Umane.
 • Promovarea schimbului de "Bune Practici" la nivel de facultăţi / departamente.
 • Angajarea în activităţi de benchmarking.

Obiectivul 4: Dezvoltarea unor infrastructuri, facilităţi şi servicii de cercetare sustenabilă de înaltă calitate

 • Atragerea de fonduri externe pentru a investi în cercetare.
 • Încurajarea tuturor profesorilor şi conferenţiarilor de a conduce cel puţin un proiect de cercetare.
 • "Comercializarea" proprietăţii intelectuale pentru a genera fonduri care să susţină dezvoltarea bazei de cercetare.
 • Clarificarea rolurilor şi responsabilităţilor personalului implicat în cercetare.
 • Îmbunătăţirea managementului informaţiei prin utilizarea de resurse umane şi sisteme noi de software.

Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases – NANOFOL

De o deosebita importanta este si câstigarea unui proiect de cercetare finantat de Uniunea Europeana în cadrul Programului Cadru 7.

Proiectul este câstigat de catre Prof. Univ. Dr. Florentina-Daniela Munteanu, alaturi de un consortiu international.

Proiectul intitulat “Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases – NANOFOL” va primi o finantare de circa 7 milioane de Euro în cadrul Programului Cadru 7 de Cercetare si Dezvoltare al Uniunii Europene, din care Universitatii “Aurel Vlaicu” din Arad îi vor reveni aproape jumatate de milion de euro. Consortiul are la baza 13 parteneri din 8 tari europene, iar Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad a fost aleasa ca partener atât pe baza expertizei cercetatorilor implicati cât si datorita dotarilor deosebite ale laboratoarelor de cercetare din cadrul UAV.

La ora actuala, o parte din aparatura necesara derularii acestui proiect de 7 milioane de euro se gaseste doar în cadrul Universitatii “Aurel Vlaicu” din Arad, ceea ce dovedeste faptul ca în aceasta universitate exista dotari care depasesc dotarea laboratoarelor din universitatile europene.

Proiectul mai sus amintit are la baza o strategie inovatoare în nanotehnologii de a diagnostica si trata artrita reumatoida, o boala inflamatorie cronica ce afecteaza doar în Europa mai mult de 2 milioane de persoane. Aceasta boala este caracterizata de un proces inflamatoriu continuu ale articulatiilor sinoviale (de exemplu genunchii), este de natura auto-imuna si poate conduce la distrugerea articulatiilor si chiar a oaselor.

Tratamentele disponibile în prezent sunt asociate cu efecte secundare grave incluzând atât infectii grave cât si posibilitatea dezvoltarii de tumori canceroase. De aceea, în cadrul acestui proiect unul din obiectivele principale este de a obtine tratamente mai eficiente care au la baza nanodispozitive cu actiune localizata si totodata cu efecte anti-inflamatorii mai puternice si controlate. Astfel, se diminueaza efectele nedorite ale tratamentelor si se îmbunatateste raportul cost-beneficiu al tratamentelor.

CONSUMER CLASSROOM

Consumer Classroom (CC) - este un site care incurajeaza colaborarea intre profesori pe tema educatiei consumatorului si care predau elevilor de 12-18 ani fiind finantat de UE si are scopul de a stimula educatia consumatorului in scolile gimnaziale si liceale din cele 28 de tari membre ale UE.
Website-ul ofera gratuit resurse de invatare de calitate superioara, precum si instrumente interactive si de colaborare care ajuta profesorii sa pregateasca lectii pe care le pot distribui elevilor si altor profesori din intreaga UE. Totodata ajuta la dezvoltarea abilitatilor practice in educatia consumatorului, de care au nevoie in viata de zi cu zi elevii intre 12 si 18 ani.
Inscrie-te acum in comunitatea educationala a celor peste pe 15.000 de profesori din Europa pentru a fi activ si interactiv pentru elevi tai, la adresa http://www.consumerclassroom.eu/
Ce poti face pe acest site? Cu ce te ajuta acest site?
•    Sa accesezi resurse didactice gata de a fi folosite despre educatia consumatorului
•    Sa utilizezi dezvoltatorul de lectii interactive pentru a crea lectii
•    Sa folosesti sectiunea 'Clasa mea' pentru a distribui lectii elevilor
•    Sa creezi proiecte interscolare cu alte scoli gimnaziale sau liceale din UE
•    Sa-ti inscrii clasa in competitia interscolara anuala si sa castigi o excursie cu clasa la Bruxelles!
•    Sa-ti exprimi parerile pe forumul de discutii al CC si sa impartasesti experiente
•    Sa-ti dezvolti cunostintele despre educatia consumatorului
Cum m-as putea implica?
Viziteaza http://www.consumerclassroom.eu/ro/node si inregistreaza-te pe site-ul web. Vei avea acces la resursele utile de pe site, precum si la o zona de autentificare personalizata.
Impartaseste aceste informatii cu alti profesori si incurajeaza-i sa se inregistreze si sa se implice. Alaturi de colegii tai, vei putea face parte dintr-o comunitate captivanta, pregatind cu ajutorul Consumer Classroom lectii de viata pentru elevii intre 12 si 18 ani!

Antreprenoriatul pentru Egalitatea de Sanse - un model interregional de scoala antreprenoriala pentru femei

De o deosebita importanta este si proiectul finantat prin Programul Operational Sectorial - Dezvoltarea Resurselor Umane

Astfel, un proiect de aproape 14 miliarde de lei vechi, care vizeaza combaterea discriminarii, se deruleaza la Universitatea de Stat din Arad. Proiectul face parte dintrunul mult mai amplu, cu o finantare totala de aproape 140 de miliarde de lei, din care Aradului îi revine 10%.  

Conf. Univ. dr. Ramona Lile este directorul proiectului “Antreprenoriatul pentru Egalitatea de Sanse - un model interregional de scoala antreprenoriala pentru femei”, implementat în colaborare cu lect. dr. Sanda Grigorie, directorul Incubatorului de Afaceri a Universitatii “Aurel Vlaicu”. Durata de derulare a proiectului este de doi ani, iar activitatile se desfasoara în zona interregionala Maramures, Satu Mare, Bihor, Arad, Timis, Caras-Severin.

Obiectivul general al proiectului consta în promovarea egalitatii de sanse în domeniul antreprenoriatului, prin stimularea implicarii femeilor în general si a femeilor din mediul rural, în special, în initierea si dezvoltarea propriei afaceri în contextul dezvoltarii durabile a comunitatilor judetene situate de-a lungul granitei de vest a României.  

Rezultatele finale ale proiectului se vor concretiza într-un curs de formare de formatori certificat la nivel national, respectiv 72 de studente formate ca formatori; un curs de scoala antreprenoriala cu doua modele distincte: initierea afacerii si dezvoltarea afacerii; 1.800 de femei instruite în cele sase judete participante în proiect; studii si articole publicate pe tema antreprenoriatului feminin si dezvoltare antreprenoriala pe granita de vest a României.

Simpozionului International „Research and Education în Innovation Era”

Tot ca dovada a vizibilitatii internationala este si faptul ca Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad a gazduit în noiembrie 2008 a doua Editie a Simpozionului International „Research and Education în Innovation Era” organizat o data la doi ani. Deschiderea oficiala a lucrarilor Simpozionului International s-a desfasurat în Aula „Dimitrie Camenita” din Complexul Universitar Micalaca.  

Aceasta editie a simpozionului a cuprins cuprinde 5 sectiuni de prezentare a lucrarilor din mai multe specializari: Stiinte Sociale, Limba sl Literatura, Stiinte Economice, Inginerie si Chimie, Matematica – Informatica si s-a bucurat de participarea unor profesori, cadre didactice si cercetatori din numeroase tari din spatiul European: Italia, Portugalia, Serbia, Ungaria, Germania, Republica Moldova. Lucrarile simpozionului s-au desfasurat în totalitate în limba engleza.

În cadrul sesiunii de deschidere a simpozionului, Rectorul Universitatii „Aurel Vlaicu”, Prof. Univ. Dr. Lizica Mihut a înmânat personalitatilor din strainatate invitate la a II-a Editie a Simpozionului, diplome, si nu în ultimul rând Medalia Universitatii „Aurel Vlaicu”, care este simbolul Aspiratiei spre înaltimile Stiintei si Culturii. Ea semnifica buna colaborare între universitatea aradeana si cadre didactice, personalitati si cercetatori din strainatate. Dovada ca în cadrul Universitatii noastre se desfasoara o activitate de cercetare la cel mai înalt nivel sta si faptul ca Prorectorul Universitatii „Aurel Vlaicu”, Prof. Dr. Fiz. Alina Zamfir, a primit premiul I al Academiei de Stiinte Medicale, pe anul 2008, pentru descoperirea unor biomolecule analizate structural numai prin spectometrie de masa. Totodata, rezultatele exceptionale obtinute de cadrele didactice din cadrul Facultatii de Inginerie Alimentara, Turism si Protectia Mediului si fondurile atrase de acestia prin proiecte de cercetare au condus la achizitionarea unui aparat de electroforeza capilara de ultima generatie pe plan mondial, ce a fost pusa în functiune în cadrul laboratorului de spectrometrie de masa din cadrul universitatii noastre.

Electroforeza va functiona sub supervizarea unei echipe de specialisti la vârf din domeniu. Aparatura laboratorului este în valoare de 400 de mii de euro (un sfert contributie a universitatii, trei sferturi finantare europeana).

Trebuie mentionat faptul ca spectometria de masa este un domeniu de cercetare care trebuie luat în calcul în România, în anul 2002 s-a primit premiul Nobel pentru chimie pentru spectometria de masa, iar la Arad activeaza chiar o colaboratoare a cercetatorilor din UAV cu cei doi laureati care si-au împartit Nobelul. Punerea în functiune a aparatului de electroforeza capilara a fost realizata de o companie olandeza. Este vorba despre o tehnica absolut noua în România, care în colaborare cu medicina poate duce la descoperirea unor biomarkeri ai diverselor boli.

Laboratorul deserveste toate universitatile de medicina si de farmacie din tara.

Universitatea “Aurel Vlaicu” din Arad face parte din Societatea Româna de Spectometrie de masa, realizând deja proiecte de peste un milion de euro, prin laboratorul de specialitate din Complexul M. Presedinte al Societatii a fost aleasa prof. univ. dr. Alina Zamfir, de la Universitatea “Aurel Vlaicu”, vicepresedinte prof. dr. Ioan Oprean de la Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj, iar director stiintific prof. dr. Nicolae Dinca, de la Universitatea “Aurel Vlaicu”. Sediul Societatii va fi la Arad, întrucât aici functioneaza, în cadrul UAV, un Centru de Spectrometrie de Masa cu o exceptionala vizibilitate internationala. Pentru întâia oara în România Universitatea “Aurel Vlaicu” (prin presedintele Universitatii, Nicolae Dinca, si prorectorul Alina Zamfir) a publicat o lucrare cu impact 6 din punct de vedere al vizibilitatii internationale. Calitatea lucrarilor si articolelor care deriva din cercetare este masurata prin aceasta cifra, care se refera la numarul de citari a lucrarii respective într-un interval de doi ani. Lucrarile de specialitate românesti sunt de regula de impact mai mic de 0,5. Centrul din Arad, condus de Alina Zamfir, reuneste zece cercetatori. A câstigat patru proiecte nationale si doua internationale. În numai doi ani, s-au publicat 15 lucrari în reviste cu factor de impact între 2 si 6, a fost editat un volum de spectrometrie de masa la Editura Springer Verlag (Germania), a prezentat în jur de 50 de lucrari plenare-invitate, contributii orale si poster la conferinte de specialitate desfasurate în Germania, Austria, Norvegia, Rusia, Elvetia, Franta, Croatia si SUA, si a primit patru premii internationale, Ca o recunoastere a activitatii de cercetare desfasurate în cadrul UAV si a realizarilor deosebite ale Incubatorului de afaceri al Universitatii „Aurel Vlaicu” din Arad, UAV - IT Incubator, acesta este membru în conducerea Asociatiei Române pentru Transfer Tehnologic — AroTT, organizatie profesionala a unitatilor cu profil de transfer tehnologic si inovare, nonguvernamentala si nonprofit. Astfel, în cadrul Târgului International Bucuresti, directorul UAV - IT Incubator, lector univ. Dr. Grigorie Sanda a fost numit unul dintre cei trei vicepresedinti regionali ai AroTT.

Dotare

În ceea ce priveste baza materiala, UAV se mândreste cu imobile de standarde europene, cu dotari pe care putine universitati le pot etala în acest moment - A fost realizata supraetajarea la Complexul M (aproape 2,5 Euro); s-au finalizat 12 laboratoare: mentenanta auto, learning învatamânt ID, limbi straine, multimedia, analiza… apa, aer, sol, mecatronica, microbiologie optica, gastronomie. De asemenea au fost receptionate lucrarile la institutul de pe Calea Aurel Vlaicu, precum si camin si cantina( investitie de aproximativ 1,5 mil. Euro) si s-au realizat importante dotari cu aparatura de laborator, tehnica de calcul, mobilier, etc.

Pentru anul universitar 2009/2010 ne propunem urmatoarele investitii:

 • laborator de mecatronica si automobile rutiere (620 m2 valoarea investitiei: 600.000 euro);
 • camin studentesc (P+4, suprafata 4.500 m2 si 1,8 mil. euro);
 • finalizarea lucrarilor la complexul M (amenajarea curtii, fatadei, bazin PSI, ~ 400.000 Euro);
 • modernizarea Hotelului Akademos, care îsi va pastra destinatia.

UAV si-a întarit relatiile internationale si si-a intensificat cooperarile în parteneriat extern atât pe plan didactic cât si de cercetare. În anul 2008 Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad si-a întarit relatiile internationale si si-a intensificat cooperarile în parteneriat extern atât în plan didactic cât si de cercetare. Prin aceste activitati s-a obtinut cresterea vizibilitatii internationale a universitatii, dinamizarea procesului de mobilitate academica, atragerea de fonduri prin proiecte în parteneriat cu universitati de prestigiu din Europa, Statele Unite ale Americii si Asia, cresterea fata de anul 2007 de aproape 3 ori a numarului de articole si carti publicate la edituri de prestigiu din strainatate, multiplicarea numarului de patente internationale si organizarea unui numar sporit de evenimente stiintifice cu impact international semnificativ.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET