Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PROIECTE DERULATE ÎN CADRUL INSTITUTULUI DE CERCETARE DEZVOLTARE INOVARE îN şTIINţE TEHNICE şI NATURALE

PROGRAMUL/PROIECTUL

PERIOADA

VALOARE

Acord Bilateral Româno-Flamand Optimizarea tehnologiei enzimatice în ultrasunete pentru aplicaţii în cotonizarea inului Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie

2005-2007

116.000 LEI

Programul naţional CEEX - MODUL II: Contract nr. 379/2005 Caracterizarea electrochimica si studiul cinetic al biodegradarii poluantilor mediului Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu

2005-2007

144.520 LEI

Biotechnological processing of a European strategic raw material PDD (CBP) - (EAP. RIG 981504) NATO Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie

2005-2007

25.000 EURO

Biosensors for environmental pollutions monitoring PDD (CP) - (ESP, EAP, RIG 982234) NATO Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu 4

2005-2007

25.000 EURO

Programul naţional CEEX - MODUL III: Parteneriat ştiinţific în domeniul nanoştiinţelor şi nanotehnologiilor aplicate în textile - PARTEXNET Contract nr. 68/2006 Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie

2006-2007

100.000 LEI

Programul naţional CEEX - MODUL I: Tehnologii noi aplicate materialelor din fibre liberiene utilizând procese chimice şi enzimatice în ultrasunete pentru obţinerea de materiale performante - TENZINUS, Contract nr. 55/2006 Director de proiect: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie

2006-2008

486.000 LEI

Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice, Axa prioritară 2 - Competitivitate prin CDI, Operaţiunea 2.1.2: "Proiecte CD de înalt nivel ştiinţific la care vor participa specialişti din străinătate": Plantele liberiene-resurse regenerabile strategice pentru economia Europeană - BASTEURES Director de proiect: Prof. Dr. RYSZARD MICHAL Responsabil ştiinţific: Conf. CS II. Dr. Ing. Cecilia Sîrghie link http://basteures.uav.ro

2010-2013

6.842.915 LEI

Folate-based nanobiodevices for integrated diagnosis/therapy targeting chronic inflammatory diseases - FP7 - CP-IP 228827-2 NANOFOL Director de proiect: Prof. dr. chim. Florentina Munteanu link

2009-2013

377.185 euro

Compuşi volatili emişi de plantele din familiile Betulacea si Fagacea indusi in tipul stresului biotic si abiotic" - PN-II-RU-TE-2011-3-0022 Director de proiect: CS II Dr. Lucian Copolovici link

2011-2014

920.000 LEI

Centru de Cercetare în Ştiinţe Tehnice şi Naturale, proiect POSCCE 621/2014, link: http://cestn.uav.ro Director de proiect: CS I dr. Cecilia Sirghie

2014-2015

13.000.000 RON

Tehnologii ecologice de tratare a materialelor textile celulozice, lignocelulozice și amestecuri ale acestora proiect PN-II-RU-TE-2014-4-1370, Contract 334/01.10.2015, Director: CS III Dr. Ing. Mihaela Dochia, link: , http://www.texteam.uav.ro/

2015-2017

 

549.826 RON

 

Noi  nano-arhitecturi  de  inspiratie  biologica  de  tip  celular pentru  circuite  integrate — NANOART–BIOCELL proiect POC 30/2016, link: http://nanoart-biocell.uav.ro/  Director de proiect: Prof. Dr. Valeriu Beiu

2016-2020

9.338.177 RON

Instalație demonstrativă pentru o tehnologie inovativă de topire a cânepii proiect PN-III-P-2-2.1-PTE-2016, contract 28 PTE/2016,  Conf. Dr. Ing. Dana Gina Radu - Link: http://itop.uav.ro

2016-2018

1.779.682 RON

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET