Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

    Institutul de Cercetare in Științe Sociale și Umaniste (ICSSU) face parte integrantă din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad şi își desfășoată activitatea în sfera cercetării  fundamentale şi aplicative din domeniul economic, social și umanist, în corpul de clădire D, sala 22.
    Misiunea cercetării ştiinţifice a Institutul de Cercetare in Științe Sociale și Umaniste este aceea de a contribui, susţine, dezvolta şi promova: cercetarea științifică aplicativă, inovarea, transferul de cunoştinţe, pentru crearea în societatea românească a bunastării, a unei societăți bazate pe cunoaștere, a unei importante culturi europene; dezvoltarea resurselor umane implicate în cercetare şi valorizarea profesiei de cercetător in domeniile: economic, social, comunicare şi studii europene, precum şi în domeniul limbilor străine, a limbii şi literaturii române.
    Cercetarea din cadrul institutului prespune un accent pus pe: generarea de cunoştinţe, îndeosebi prin cercetare ştiinţifică aplicativă și fundamentală; inovare, dezvoltarea de soluții inovative și transferul acestora către mediul de afaceri sau potențialii utilizatori; transmiterea acestor cunoştinţe prin educaţie şi formare profesională; difuzarea cunoştinţelor utilizând mijloacele tehnologiei informaţionale şi de comunicare;colaborarea stransă cu mediul de afaceri și stakeholderii.
    Într-o societate bazată pe cunoaştere, caracterizată de patru verbe de acţiune (a genera, a transmite, a difuza şi a valorifica), institutul presupune dezvoltarea unei culturi organizationale noi bazată pe realitate, asumare și în mod deosebit generare de plusvaloare.
    ICSSU promovează, în domeniul cercetării ştiinţifice, următorul set de valori: profesionalism şi atitudine etică faţă de cercetare; performanţă în cercetare exprimată prin publicaţii recunoscute pe plan național și internaţional, conferinţe susţinute la înalte foruri naţionale şi internaţionale şi realizări concrete de valoare în economie şi societate; dezvoltare profesională; libertate a cercetătorului şi a cercetării.
    Obiective generale propuse: iniţierea proiectelor de cercetare aplicativă şi fundamentală; dezvoltarea cercetărilor destinate unităţilor economice mici şi mijlocii care nu au compartimente proprii de cercetare-dezvoltare; dezvoltarea bazei materiale şi de informare pentru cercetare; valorificarea rezultatelor cercetării prin diferite moduri de informare comunitară, comunicări ştiinţifice, articole, brevete, transfer tehnologic, lucrări în colectiv de autori, modele, alte rezultate efective specifice; stabilirea şi consolidarea legăturilor ştiinţifice cu universitați şi instituţii de cercetare din ţară şi străinătate; includerea ICSSU în circuitul european de valori ştiinţifice; modelarea matematică a fenomenelor economice şi proiectarea sistemelor informatice care implementează aceste modele; atragerea în proiectele de cercetare a cadrelor didactice din învăţământul universitar, precum şi a unor colaboratori din alte domenii de activitate care pot susţine activitatea ICSSU; furnizarea de consultanţă pe probleme în domeniul financiar-contabil, organizării managementului, studii sectoriale, informatică economică, modernizarea marketingului la agenţii economici etc.; desfăşurarea de activităţi axate pe teme economice de actualitate în care să fie implicaţi atât studenţii, cât şi masteranzii; consultanță și realizarea de studii în domeniile economic, social și umanist.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET