Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

În 17-20 mai, în cadrul manifestărilor prilejuite de Târgul economiei arădene, Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad a aflat noi prilejuri de diseminare a contribuțiilor aduse de-a lungul timpului la interculturalitate și interdiciplinaritate în învățământul superior și cercetarea științifică.
Pe tot oarcursul manifestării, universitatea a fost prezentă cu un stand de prezentare a ultimelor rezultate în cercetarea științifică.
La Conferința internațională ,,Viitorul economiei arădene între brexit și noul drum al mătăsii” din data de 17 mai, organizată la Expo Arad, universitatea noastră a fost reprezentată de prof. univ. dr. Ramona Lile, rectorul instituției. O amplă prezentare a cercetării și inovării în mediul cademic arădean a fost prezentată de prof. univ. dr. Codruța Stoica, prorectorul universității.
Sâmbătă 19 mai, acad. Grozdanka Gojkov și acad. Mladen Vilotijevici de la Academia de Științe ale Educației din Belgrad i-au înmânat prof. univ. dr. Lavinia Betea de la Universitatea ,,Aurel Vlaicu” din Arad diploma care-i conferă calitatea de membru al prestigioasei instituții sârbe. În Laudatio prezentat de acad. Grozdanka Gojkov și în cuvântul acad. Miodrag Milin au fost reliefate tradițiile și bunele rezultate ale colaborării pedagogice și culturale dintre instituții de învățământ din România și Serbia. În discursul susținut cu acest prilej, acad. Lavinia Betea s-a adresat participanților în calitate de cadru universitar, cercetător și susținător al colaborării dintre instituția de învățământ căreia îi aparține și rețeaua instituțiilor europene de profil.
În cadrul acestei manifestări care-a celebrat bunele relații româno-sârbe a fost prezentată cartea Sârbii din România. (Documentar şi studii despre remodelarea identitară) de Miodrag și Andrei Milin (Editura Cetatea de Scaun, Târgoviște, 2017). Despre meritele autorilor și ale cărții au vorbit prof. univ. dr. Victor Neumann, sculptorul și scriitorul Bata Marianov, prof. univ. dr. Lavinia Betea.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET