Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Prezentul regulament de funcţionare constituie cadrul de punere în aplicare a prevederilor Centrului de cercetare "Modele matematice si sisteme informatice" (MMSI) şi de operare a acestui centru de cercetare în cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad.

Personalul de conducere şi atribuţiile acestuia

Art. 1.

În conformitate cu Statutul de constituire, conducerea operativă a centrului de cercetare MMSI este asigurată de director.

Directorul centrului este ales prin vot secret de către membrii centrului.

Alegerea se face cu majoritatea simplă din voturile membrilor.

Art. 2.

Atribuţiile Directorului centrului sunt:  

  1. Asigură conducerea curentă şi permanentă a întregii activităţi a MMSI şi duce la îndeplinire hotărârile Consiliului de conducere;
  2. Ia decizii în conformitate cu hotărârile Consiliului de conducere, Statutul şi Regulamentul de funcţionare al MMSI;
  3. Stabileşte sarcinile şi urmăreşte activitatea personalului angajat;
  4. Întocmeşte un Raport anual privind activităţile desfăşurate şi un Raport financiar anual pe care îl prezintă Consiliului de conducere şi după caz, forurilor abilitate ale Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad;
  5. Angajează patrimoniul MMSI în limitele competenţelor stabilite;
  6. Reprezintă MMSI în afara acestuia;
  7. Convocă Consiliul de conducere;

...continuare... Regulamentul MMSI (PDF).

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET