Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Dispoziţii generale

Art. 1. Denumirea centrului: "MODELE MATEMATICE ŞI SISTEME INFORMATICE", denumire reprezentată în continuare prin acronimul MMSI.  

Art. 2. MMSI este o entitate de cercetare ştiinţifică interdisciplinară şi dezvoltare tehnologică, care funcţionează sub egida Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, în conformitate cu prezentul Statut şi Regulamentul de funcţionare al centrului de cercetare "Cercetări în Ştiinţe Exacte" şi cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă, cu preocupări ştiinţifice în domeniul matematicii, fizicii, informaticii şi tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

Art. 3. MMSI, pe lângă activitatea de cercetare, propune înfiinţarea de masterate, şcoală doctorală, studii postuniversitare de prefecţionare şi formare continuă din domeniul, matematicii sau/şi informaticii şi poate să contribuie la elaborarea de  planuri de învăţământ şi de cercetare pentru acestea.

Art. 4. MMSI este reprezentat pe plan administrativ de către director, iar reprezentarea juridică este asigurată de către Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad.

Art. 5. Sediul MMSI este la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, Facultatea de Ştiinţe Exacte, Departamentul de Matematică-Informatică, Str. Elena Drăgoi Nr. 2, Complex Universitar M, 310330 ARAD, ROMÂNIA.

Art. 6. Durata de activitate a MMSI este nelimitată. Încetarea activităţii poate fi decisă pe baza principiului simetriei.

...continuare...Statutul MMSI (PDF).

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET