Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 

MECAEV-Contract POSDRU/86/1.2/S/53849


FONDUL SOCIAL EUROPEAN

 

Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

 

Axa prioritară 1: Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere

 

Domeniul major de intervenţie: 1.2 Învăţământ superior de calitate

 

Titlul proiectului: Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013” – „Investeşte în oameni”

 

Manager general-responsabil expertiză instituţională şi control: Prof.univ.dr. Dumitru Matiş

 

Manager proiect- responsabil relaţii de parteneriat şi coordonare: Conf. univ. dr Adela  Deaconu 

 

Responsabil partener : Conf. univ. dr. Daniel Manaţe                 

Pentru detalii parteneri click aici.


Pagina web a  proiectului:  http://www.mecaev.ro

Anunţ 2012

Echipa de management a proiectului POSDRU/86/1.2/S/53849 Aplicarea unui sistem de competenţe coerent cu cel european la nivelul masteratelor în domeniul analizei economice şi evaluării de active şi afaceri anunță organizarea unui nou eveniment în cadrul proiectului, care va avea loc în perioada 16-17 Noiembrie 2012, la sediul Beneficiarului proiectului, Universitatea Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, Str. Teodor Mihali, 58-60. Obiectivele evenimentului sunt:

  • Curs de instruire în domeniul Standardelor Internaționale de Evaluare - normalizare, auditare destinat experţilor – lectori ai proiectului;
  • Întâlnirea grupurilor de lucru din cadrul echipelor partenere în vederea analizei modalităților de implementare a sistemului de monitorizare a cursurilor, respectiv a sistemului de evaluare a performanței studenților – privind calificarea universitară la nivel de masterat din domeniul Analizei Economice și Evaluării de active și afaceri.

Anunţ 2013

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET