Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PROIECT 86BM/2017- PN-III-P3-3.1-PMRO-FR-2016-0030

Valorificarea sub-produselor de vinificație - aplicații pentru tratamentul apelor reziduale

Valorisation of winery by-products - application for wastewater treatment

 

Coordonator: Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Partener român: Centrul Internațional de Biodinamică București

Partener străin: University of Perpignan Via Domitia, Biosensors Analysis Environment, Franța

Durata proiectului bilateral: 21 luni

Rezumat

Obiectivul principal al propunerii de proiect este valorificarea produselor secundare agro-alimentare, în special a celor provenite de la cânepă și struguri, două dintre produsele agro-alimentare de importanță economică ridicată și cu o lungă tradiție de cultivare în România și Franța. Un prim pas constă în identificarea de proprietăți antioxidante și antimicrobiene noi și a efectelor sinergetice ale produselor secundare provenite din prelucrarea cânepii și strugurilor. Aceste proprietăți ar putea fi exploatate pentru aplicații în industria alimentară, farmaceutică, a produselor cosmetice, sau la tratarea apelor industriale.. În acest scop partenerii din consorțiu vor dezvolta, adapta și aplica metode și senzori specifice fiecărui laborator pentru evaluarea activității antioxidante și antimicrobiane al produselor secundare provenite de la prelucrarea cânepii și vinificație și a efectelor sinergetice ale amestecurilor acestora, vor evidenția prin metode chemometrice corelațiile dintre aceste proprietăți și parametrii specifici de compoziție ai sub-produselor și vor investiga o nouă aplicație de valorificare a boștinei și tescovinei de la vinificație în tratarea apelor reziduale provenite din topirea cânepii. Mobilitățile si activitățile prevăzute în  proiect vor promova un nucleu puternic de tineri cercetători, vor crește vizibilitatea partenerilor și vor servi ca punte spre proiecte europene mai largi dedicate valorificării subproduselor agroalimentare.

Abstract

The main objective of the project proposal is the valorisation of agro-food by-products, especially those from hemp and grapes, two of the agri-food products of high economic importance and a long tradition of cultivation in Romania and France. A first step is to identify new antioxidant and antimicrobial properties and synergistic effects of by-products from hemp and grape processing. These properties could be exploited for applications in the food, pharmaceuticals, cosmetic industry, or industrial water treatment. For this purpose, the partners of the consortium will develop, adapt and apply methods and sensors specific to each laboratory for the assessment of the antioxidant and antimicrobial activity of by-products from hemp processing and winemaking and the synergistic effects of their mixtures, will highlight by chemometric methods the correlations between these properties and the specific parameters of the composition of the sub-products and will investigate a new application for the capitalization of  marc of vinification in the treatment of wastewater from the melting of hemp. The mobility and the scientific activities foreseen in the project will promote a strong core of young researchers, increase the visibility of partners and serve as a bridge to wider European projects dedicated to the valorisation of agri-food by-products..

Obiectivele generale urmărite:

  •  adaptarea si dezvoltarea de noi metode pentru evaluarea potențialului antioxidant și antimicrobian al subproduselor din cânepă și de la vinificație;
  •  îmbogățirea cunoștințelor despre potențialul antioxidant și antimicrobian al subproduselor, incluzând evaluarea sinergiilor dintre subprodusele din cânepă și de la vinificație;
  • valorificarea subproduselor de la vinificație (tescovină) prin aplicarea lor pentru detoxifierea apelor reziduale de la topirea cânepii.

 

Diseminarea rezultatelor obtinute in cadrul proiectului FOODVALUE s-a făcut prin:

·         Capitole de carte:

1.Publicat: Rhouati A, Marty J-L, Vasilescu A. Metal nanomaterial-assisted aptasensors for emerging pollutants detection, in “Nantotechnology and Biosensors”, Advanced Nanomaterials p. 193-231, 2018, Elsevier, editors Dimitrios P. Nikolelis and Georgia-Paraskevi Nikoleli, DOI: 10.1016/B978-0-12-813855-7.00007-6

2. Trimis spre publicare (ediția a 2a):, Andrei V, Copolovici, D.,  Munteanu, F-D, Wetie AG, Mihai I, Darie CC, Vasilescu A. Detection of biomedically relevant stilbenes from wines by mass spectrometry in “Advancements of Mass Spectrometry in Biomedical Research”, Springer, editors: Alisa G. Woods and Costel C. Darie

·         Articole ISI realizate în colaborare publicate:

1. Munteanu F-D, Titoiu A-M, Marty J-L, Vasilescu A, Detection of Antibiotics and Evaluation of Antibacterial Activity with Screen-Printed Electrodes, Sensors 2018, 18(3), 901.

2. Bucur B,  Munteanu F-D,  Marty J-L, Vasilescu A, Advances in Enzyme-Based Biosensors for Pesticide Detection, Biosensors 2018, 8(2), 27.

3. Vasilescu A, Hayat A, Gaspar S, Marty J-L, Advantages of Carbon Nanomaterials in Electrochemical Aptasensors for Food Analysis, Electroanalysis 2017,doi: 10.1002/elan.201700578 (IF: 2.851)

·         Prezentări orale la conferințe naționale și internaționale

  • Vasilescu A, “Biosensing approaches for lysozyme detection with graphene oxide-coated plasmonic interfaces” la 18th World Analytical Chemistry & Mass Spectrometry“, Toronto, Canada, 30 august 2018
  • F. D. Munteanu, S. Gavrilaș, A. Vasilescu, G. Catanante, J.-L. Marty Valorisation of winery by-products – trends and applications, NT-SMT-LS, Brașov, 30 august-1 Septembrie 2018
  • F. D. Munteanu, S. Gavrilaș, A. Vasilescu, G. Catanante, J.-L. Marty Valorisation of winery by-products – applications for wastewater treatment, 4th International Conference on Analytical Chemistry, București 1-3 Septembrie 2018
  • Gavrilaș, S., Munteanu F.-D. Characterisation of White Grape Pomace-Phenolic Profile, a XXXV-a Conferinţă Naţională de Chimie Călimăneşti – Căciulata, 2-5 Octombrie 2018

 

Partenerii români au participat împreună la:

  • Conferința IC-ANMBES, Brașov din perioada 23-25 mai 2018
  • Seminarul „Biosensors as tools for today’s challenges” din 23 iulie 2018 la sediul CIB.
  • Seminarul “Modern applications of enzymes in biosensing and biotechnology”, din 6 septembrie 2017

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET