Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Simpozion Internaţional de Etnologie

"Ritualizarea actuală a vieţii urbane"

26-27 mai, 2011, Arad

Programul simpozionului (PDF)

JOI, 26 MAI 2011

Sosirea oaspeţilor, cazarea (Hotel "Aradul")

Teatrul de Stat "Ioan Slavici" Arad

18.00 Lansare de carte

Elena Rodica Colta, Interetnicitate şi construcţii identitare în zona de frontieră româno-maghiară, Editura Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad

Prezintă prof. univ. dr. Ilie Moise

Organizatori: Complexul Muzeal Arad

Centrul de Studii Interculturale şi Interconfesionale a Universităţii "Aurel

Vlaicu" Arad

20.00 Cina

VINERI, 27 MAI 2011

Muzeul de Artă, Str. Gheorghe Popa de Teiuş, nr. 2

Deschiderea lucrărilor

10. 00 Cuvânt de salut din partea organizatorilor Lucrări

Moderator: dr. Narcisa Ştiucă

10.20-10. 40

Prof. univ. dr. Ilie Moise, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

- Târgul meşterilor: valenţe rituale, valenţe urbane. Studiu de caz: Târgul olarilor din Sibiu .

10.40-11.00

Dr. Mladena Prelici, Institutul de Etnologie al Academiei de Ştiinţe şi Arte, Belgrad

-Festivalul cu mai multe feţe din Subotica: Bunevac Dužijanca

11.20-11.40

Dr. Miroslava Lukic Krstanovici, Institutul de Etnologie al Academiei de Ştiinţe şi Arte, Belgrad

-Cultura urbană şi cultura rurală, de la ritual la spectacol. Exit. Festival la Novi Sad

  1. 40-12.00 pauză de cafea
  2. 00-12.20

Dr. Cătălin Fudulu, Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, Bucureşti

-Regulile de desfăşurare a ceremoniilor la monumentele funerare şi cimitirele de eroi

12.20-12.40

Conf. dr. Narcisa Ştiucă, Universitatea Bucureşti

-"Nunta de vis"- modelul tradiţional versus mode de celebrare a nunţii actuale

12.40-13.00 Lector univ. dr. Gabriela Luca, Universitatea de Medicină şi Farmacie "Victor Babeş", Timişoara

-Pisica pe zidul cenuşiu. Graffiti- artă şi riturile sale de iniţiere

  1. 30-16.00 pauză de masă
  2. 00-16.20

Moderator: Sultana Avram

Asist. univ. dr. Sînziana Preda, Universitatea de Vest, Timişoara

-Comemorările tranziţiei. Ritual, amintire, datorie

16.20-16.40

Dr. Mirjana Pavlovici, Institutul de Etnologie al Academiei de Ştiinţe şi Arte, Belgrad

-Mediu urban şi tradiţie-Comunitatea sârbă din Timişoara

16.40-17.00

Dr. Maria Hadiji, Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara

- "Ars morendi" şi dimensiunile ei actuale

17.00-17.20

Conf. dr. Sultana Avram, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

-Impactul apariţiei şi răspândirii capelelor în mediul urban asupra ceremonialului înmormântărilor

17. 20-17.40

Andreea Buzaş, Institutul de Studii Socio-Umane, Sibiu

-Ritualizarea urbanului sau urbanizarea ritualului? Consideraţii privind Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare organizat de Muzeul "Astra" Sibiu

  1. 40-18.00 pauză de cafea
  2. 00-18.20 Lector univ. dr. Emilia Tomescu, Universitatea "Lucian Blaga", Sibiu

-Obiceiuri de Crăciun americane adoptate şi adaptate vieţii festive româneşti

18.20-18.40

Dr. Andrei Milin, Muzeul Satului Bănăţean, Timişoara

-Reritualizarea sărbătorilor sârbeşti în mediul urban

18.40-19.00

Emilia Martin, Muzeul Erkel Ferenc, Gyula (Ungaria)

-Ritualizarea manifestărilor de absolvire la Liceul românesc din Giula

19.00-19.10

Dr. Rodica Colta, Complexul Judeţean Arad

- Încercări de ritualizare a evenimentelor festive în unităţi preşcolare şi şcolare din Arad

19.10-19.20

Dr. Annemarie Sorescu Marinkovici, Institutul de Balcanologie al Academiei de Ştiinţe şi Arte din Belgrad

-Reritualizarea urbană a căderii dinţilor de lapte-Zâna măseluţă

20.00 Cina

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET