Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Statutul SRAIT

I. SCOPUL SI OBIECTIVELE SOCIETATII

Art.1. Societatea Inginerilor Automatisti (SRAIT) este o organizatie profesionala, autonoma, neguvernamentala si  apolitica avand personalitate juridica si fiind nelucrativa.

Art.2. Societatea Inginerilor Automatisti este constituita potrivit legii si functioneaza pe baza prezentului statut cu sediul in Bucuresti, Splaiul Independentei, nr.313, sector 6, facultatea de Automatica si Calculatoare, Institutul Politehnic Bucuresti. Societatea poate avea filiale in toate localitatile in care acestea se vor constitui.

Art.3. Scopul SRAIT este de a contribui la cresterea rolului si eficientei inginerilor  automatisti in care scop isi propune obiectivele cuprinse in articolele urrmatoare.

Art.4. SRAIT are ca principale obiective:

a)Obiective profesional-stiintifice - Perfectionarea pregatirii profesionale a tuturor specialistilor si lucratorilor din domeniul automaticii si informaticii tehnice prin desbateri, conferinte, manifestari stiintifice interne si internationale, schimbul de cunostinte si de experienta tehnologica;
- Organizeaza centre de informare si documentare proprii si faciliteaza accesul membrilor SRAIT la sursele de informatii din tara si din strainatate; in fiecare centru universitar, in cadrul facultatilor de profil, se va infiinta cate o biblioteca de automatica;
- Editeaza publicatii proprii prin care se fac cunoscute preocupari de varf in domeniul automaticii;
- Faciliteaza stabilirea unor legaturi profesionale intre grupuri interesate, in vederea promovarii aplicatiilor automaticii in conducerea proceselor industrriale in domeniul informaticii tehnice si in domenii conexe.

b) Obiective de invatamant - Perfectionarea planurilor de invatamant in domeniul automaticii si informaticii tehnice, corelat cu cerintele concrete ale industriei si a altor sectoare de activitate economica si sociala precum si la alinierea invatamantului de automatica din Romania la nivelul aceluia organizat in tarile dezvoltate ale lumii;
- Organizeaza cursuri postuniversitare si de perfectionare;
- Initiaza contacte in vederea orientarii profesionale a viitorilor candidati pentru invatamantul de automatica;
- Contribuie la cooperarea interdisciplinara;
- Sustine acordarea unor burse de studii in strainatate pentru studenti si cadre didactice;
- Sustine schimburile de specialisti cu alte organizatii similare din strainatate in vederea documentarii si perfectionarii membrilor SRAIT.

c) Obiective economice - Militeaza pentru imbunatatirea legislatiei referitoare la obtinerea dreptului de autor pentru creatia tehnica si stiintifica;
- Militeaza pentru stimularea materiala a activitatii de creatie in domeniul automaticii;
- Colecteaza fonduri in vederea acordarii de burse in strainatate pentru membrii SRAIT.

d) Obiective tehnice - Elaboreaza si propune standarde si normative compatibile cu cele internationale de larga circulatie;
- Constituie comisii de consulting in domeniul automaticii;
- Participa la comisii de specialitate la efectuarea de expertize, precum si la orice alte lucrari destinate stabilirii orientarii, perfectionarii conducerii activitatilor tehnice in domeniul automaticii si informaticii tehnice;
- Contribuie la imbunatatirea legislatiei tehnice si in domeniul informaticii tehnice.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET