Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

1. Participare la proiecte naţionale:

 • 2003-2004 Tiberiu Dughi - partener în programul PHARE implementat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad "Educaţia multiculturală. Mijloc şi metodă pentru evitarea marginalizării cu focalizare pe romi" cu atribuţii în consilierea adulţilor; valoare 490.000 Euro
 • 2003-2006 Proiectul "Impactul educaţiei caracteriale asupra şcolarilor mici" în colaborare cu Biola University - USA şi ISJ Arad, manager de proiect: Dorin Herlo, membri: Alina Roman, Tiberiu Dughi, Anca Petroi, Dana Bălaş-Timar, Evelina Balaş, Camelia Bran, Mirela Ciolac.
 • 2004-2005, obţinerea unui contract pentru editarea lucrării "Tehnologie informaţională computerizată" din partea CopyRO - Societate de Gestiune Colectivă a Drepturilor de Autor - pe perioada decembrie 2004 - mai 2005, în valoare de 120 USD pe lună, Director de proiect: Dorin Herlo
 • 2004, Educaţie prin creaţie ca şi aplicaţie pentru finanţare PHARE, componenta 5, Acces social. buget 40.000 Euro, Coordonator al programului - Tiberiu Dughi
 • 2005-2006, Grantul CNCSIS - "Determinarea şi ameliorarea disfuncţiilor în însuşirea abilităţilor de bază (citit, scris, calcul matematic) la copiii între 8 şi 11 ani", coordonator de grant: Dr. Dorin Herlo, participanţi: Tiberiu Dughi, Alina Roman, Anca Petroi, Evelina Balaş, Camelia Bran, Dana Bălaş, Mirela Ciolac. Valoare 209.000.000 lei (20.900 Ron)
 • 2005-2006, Realizarea studiului Manifestarea credinţelor religioase la creştinii ortodocşi din judeţul Arad, Tiberiu Dughi - Membru al echipei de cercetare din cadrul Facultăţii de Teologie.
 • 2005-2006, Grant CNCSIS Nr. 238 A "Cultura civică a tinerilor şi multiculturalitatea în contextul aderării României la Uniunea European" Dana Bălaş Timar - Cercetător în cadrul proiectului
 • 2005-2009, proiect al Consililui Local Arad, manageriat de DPPD prin prof. dr. Dorin Herlo: "Aradul şi educaţia multiculturală". Participanţi: Alina Roman, Tiberiu Dughi, Anca Petroi, Dana Bălaş-Timar, Evelina Balaş, Camelia Bran, Mirela Ciolac. Valoare anuală: 8000 Ron.
 • 2006, Dana Bălaş Timar - Câştigător al competiţiei Tineri cercetători, materializată prin editarea cărţii Diferenţe interregionale pe dimensiunea parohialism - naţionalism la studenţii români, Editura LUMEN Iaşi 2006, ISBN 978-973-7766-70-0
 • 2008-2009 - Proiect Phare 2005 - "Managerul şcolar" dedicat cadrelor didactice, manageri din liceele din mediul rural. Coordonator de proiect: Conf. univ. dr. Alina Roman. Valoare proiect 65.000 Euro, membri: Dorin Herlo, Tiberiu Dughi, Anca Petroi, Evelina Balaş.
 • 2008-2009 - colaborare în proiect Phare 2005 - Coeziune economică socială, Dezvoltarea resurselor umane - Dezvoltarea formării continue pentru personalul din învăţământul preuniversitar - "Valorizarea educaţiei rurale în Era Cunoaşterii", în parteneriat cu Fundaţia EOS Timişoara. Membri: Tiberiu Dughi, Anca Petroi, Evelina Balaş.
 • 2008-2009 colaborare în programul de formare continuă a cadrelor didactice "Calculatorul în activităţi interdisciplinare", în parteneriat cu Fundaţia EOS Timişoara, membri: Anca Petroi, Evelina Balaş.
 • 2008 - studiu local al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, prin Unitatea de Management al Proiectelor Învăţământului Preuniversitar - "Abandonul şcolar timpuriu în sistemul educaţional din România. Perspective la nivelul şcolii", membri: Dorin Herlo, Tiberiu Dughi, Evelina Balaş.
 • 2010-2012, Proiectul pentru masterul educaţional "Noi paradigme în formarea profesorilor" câştigat în cadrul concursului intercolegial naţional al Fundaţiei Dinu Patriciu, "Professoria - profesori mai buni pentru copiii noştri". Proiect de 30.000 euro. Coordonator: prof. dr. Dorin Herlo. Participanţi: toţi mebrii DPPD şi prof. dr. Lizica Mihuţ, prof. dr. Anton Ilica, prof. dr. Gheorghe Ionescu, conf. dr. Olga Moldovan, conf. dr. Florin Isac.
 • 2010-2013, Proiectul „Programul de practică pentru studenţi Protecţia copilului – de la teorie la practică – PRACTIPASS”, POSDRU/90/2.1/S/61957. Activităţile de bază ale proiectului constau în desfăţurarea 3 stagii de practică a studenţilor (200 din fiecare centru universitar) în domeniul protecţiei copilului în instituţii partenere, specializate. Coordonatorul proiectului este Universitatea din Oradea iar parteneri sunt Universităţile „Aurel Vlaicu” din Arad şi cea din Bucureşti. Valoarea proiectului pentru UAV este de aproximativ 1,7 milioane lei. Directorul teritorial al proiectului este conf. univ. dr. Alina Roman, prof. univ. dr. Lizica Mihuţ este director de selecţie, pregătire şi monitorizare grup ţintă, prof. univ. dr. Dorin Herlo este expert formare tutori de practică, lect. univ. dr. Anca Egerău este supervizor practică, lect. univ. dr. Tiberiu Dughi este specialist centru de consiliere.
 • 2010-2013, Proiectul POSDRU „Rolul dialogului social în dezvoltarea incluziunii sociale active”, constă în creşterea incluziunii sociale prin promovarea dialogului social între diverşi actori ai societăţii. Coordonator local şi facilitator în proiect, lect. univ. dr. Camelia Bran.

2. Participare la proiecte internaţionale

Dorin Herlo

 • 1993 - Grant "Foundation of democracy" - 12 octombrie -12 noiembrie, Russel Sage College, Troy, NY, USA, training finalizat cu un certificat. Participant - cursant. Valoare grant: 4.000 USD
 • 2001 - Multimedia Educational Lab - Matching Grant Rotary International de dotare a laboratorului multimedia pentru educaţie al DPPD din cadrul UAV. Proiectul s-a finalizat în 30 septembrie 2001 cu darea în folosinţă a 6 calculatoare - dotate complet -, o imprimantă, un scaner şi un videoproiector. Director de proiect. Bugetul proiectului a fost de 10.000 USD.
 • 2002 - Continuing education training program - Kosice, Slovacia. Program de formare continuă care s-a finalizat cu un certificat. Participant - cursant. Valoare grant: 1.500 USD
 • 2002-2004 - "Cooperare ambientală Parcul Naţional Retezat - Parcul Adda Nord ", Italia. " Proiectul de cooperare ambientală internaţională Italia - România" titulară de proiect fiind Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad în colaborare cu Academia Română - Comisia Monumentelor Naturii, Parcul Naţional Retezat - Rezervaţia Ştiinţifică "Gemenele" şi Consiliul Judeţean Arad. Partea italiană fiind reprezentată de Universitatea din Bergamo, Universitatea l'Insubria din Varese, Politehnica din Milano, Parcul Adda Nord şi Regiunea Lombardia. Proiectul s-a derulat între 2002-2004, având un buget de 58.500 Euro, asigurat de partea italiană integral. Director de proiect.
 • 2002-2005 - "Network Intercultural Learning in Europe" (NILE) - Socrates Grundtvig 4 Program al Comisiei Europene care s-a desfăşurat cu participarea a 14 state europene, 18 parteneri, singurul partener român fiind Asociaţia Centrelor Zonale pentru Educaţia Adulţilor din România (ANCZEA) reprezentată de Dorin Herlo. Proiectul a avut un buget total de 420.000 Euro din care partenerului român i-au revinit 12.500 Euro. Coordonator român al proiectului.
 • 2004 - SMILE (Seeding for Multiethnic and Intercultural Learning Experiences) Project, proiect asupra educaţiei interculturale în Balcani, finanţat de Ministerul de Externe din Germania. Dorin Herlo a participat ca şi cursant la Borovetz, Bulgaria - iulie - şi apoi ca trainer în noiembrie la Arad în cadrul proiectului "SMILE" - coordonând, organizînd şi desfăşurînd Workshop-ul Naţional "Explorând noi căi în educaţia interculturală". Buget: 1500 Euro.
 • 2005-2008 - "Network Intercultural Learning in Europe 2" (NILE 2) - Socrates Grundtvig 4 Program al Comisiei Europene. Partener român: UAV. Proiect în prelungirea NILE care s-a desfăşurat cu participarea a 21 state europene, 30 parteneri. Valoarea proiectului a fost de 650.000 euro. Coordonator naţional de proiect.
 • 2007-2011 - "Educaţia consumatorului - DOLCETA" - proiect EC - DG SANCO, Partneri UAV şi ANPCPPSR, coordonator european EUCEN, coordonator naţional fiind UAV prin Dorin Herlo. Valoare proiect: peste 5 milioane euro
 • 2007-2009 - "EQF - PRO" în cadrul programului UE "Award of grants for actions to develop and test the European Qualifications Framework (EQF), including national and sectorial qualifications frameworks", proiect european coordonat de EUCEN, partener român fiind UAV. Coordonator de proiect: Dorin Herlo. Valoare proiect: 187.026 Euro
 • 2009-2011, Proiect în cadrul LLP/Erasmus, Curriculum Development Project "European Diploma in Intercultural Competence", 11 universităţi europene participante. Coordonator naţional: prof. dr. Dorin Herlo. Valoare proiect 399.984 Euro
 • 2012-2014, proiectul european pentru educaţia online a consumatorului Dolceta 2. Coordonator naţional: prof. univ. dr. Dorin Herlo

Alina Roman

 • 2007-2010 - responsabilă a modulului 4 şi participantă la realizarea modulelor 5,7 din proiectul Leonardo da Vinci "Educaţia consumatorului - Dolceta", coordonator european EUCEN, coordonator naţional UAV. Valoare proiect: peste 5.000.000 euro

Anca Petroi

 • 2007-2010 - participantă la realizarea modulelor 4,5,7 din proiectul Leonardo da Vinci "Educaţia consumatorului - Dolceta", coordonator european EUCEN, coordonator naţional UAV. Valoare proiect: peste 5.000.000 euro
 • 2009-2011- membru - Proiect în cadrul LLP/Erasmus, Curriculum Development Project "European Diploma in Intercultural Competence", 11 universităţi europene participante. Coordonator naţional: prof. dr. Dorin Herlo. Valoare proiect 399.984 Euro

Tiberiu Dughi

 • 2003 - Coordonator proiect PHARE EUROTIN în parteneriat cu Irlanda de Nord - Health education trough pear educatin- buget 6.500 Euro
 • 2003-2005 - mebru cercetător în cadrul proiectului "Cercetarea impactului programului de educaţie a caracterului (Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV", proiect coordonat de DPPD din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad, în colaborare cu ISJ, CCD Arad şi Biola University, USA. (5000 USD)
 • 2006-2007 - formator în echipa proiectului Pentru o viaţa mai bună prin noi înşine, aplicant Rennincoor Open Hand, finanţator Alcoa România, valoare 15.000 dolari
 • 2009 - membru în echipa de cercetare în cadrul proiectului E-Skills, Immigrant Women and Employability in the European Union din partea Universităţii Aurel Vlaicu, proiect implementat de CIS- University of Washington, DOT - Barcelona şi L'Apis- Italia.

Mirela Ciolac

 • 2003-2005 - mebru cercetător în cadrul proiectului "Cercetarea impactului programului de educaţie a caracterului (Character First) la şcolarii mici, clasele I-IV", proiect coordonat de DPPD din cadrul Universităţii "Aurel Vlaicu" Arad, în colaborare cu ISJ, CCD Arad şi Biola University, USA. (5000 USD)
 • 2005-2006 - membru al grantului CNCSIS "Determinarea şi ameliorarea disfuncţiilor în însuşirea abilităţilor de bază (citit, scris, calcul matematic) la copiii între 8 şi 11 ani" (20.900 RON)
 • 2009-2011- membru - Proiect în cadrul LLP/Erasmus, Curriculum Development Project "European Diploma in Intercultural Competence", 11 universităţi europene participante. Coordonator naţional: prof. dr. Dorin Herlo. Valoare proiect 399.984 Euro

Camelia Bran

 • 2001-2002, membră a echipei proiectului Themathic Network In European Continuing Education (THENUCE), perioada de derulare 2001-2002 Proiectul vizează educaţia continuă în universităţile europene şi are ca scop dezvoltarea dimensiunii europene a educaţiei continue din universităţi. În proiect sunt implicate 28 de ţări europene şi 140 de universităţi.
 • 2002-2003, coordonator din partea Centrului Zonal pentru educaţia Adulţilor Arad (CZEA) al proiectului Socrates- Grundtvig 1 "Widening and strenghtening the European Dimenssion of the Lifelong Learning Week Movement", coordonat de Instittutul Sloven de Educatia Adultilor,
 • 2002-2003, coordonator din partea CZEA Arad al proiectului Open Space, finanţat de Phare CBC, 42000 Euro
 • 2003-2004, membră e echipei proiectului Socrates- Grundtivg 1 - "Promoting social inclusion through basic skills learning" partener din Romănia fiind Institutul de Cooperare Internaţională al Asociaţiei Universităţilor Populare Germane- Birou România (IIZ-DVV),
 • 2006 - participare la Şcoala de vară pentru Dezvoltare Comunitară - Bulgaria 2006, organizată de Fundaţia Română pentru Dezvoltare Comunitară şi Institutul pentru Educaţie Civică din Bulgaria în cadrul programului Networking Programme - Civil Society Component - Bulgaria and Romania, proiectul "Dialogue on community development: discourse and practice in CEE"
 • 2009-2010 participare la cursul de formare de formatori în tematica "Nevoi emergente ale copiiilor", curs propus în cadrul proiectului Leonardo da Vinci "Abordări innovative în lucrul cu copiii", parteneri: Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile, România, Institute for Child Development Initiative, Olanda şi un ONG din Slovacia
 • 2009-2011- membru - Proiect în cadrul LLP/Erasmus, Curriculum Development Project "European Diploma in Intercultural Competence", 11 universităţi europene participante. Coordonator naţional: prof. dr. Dorin Herlo. Valoare proiect 399.984 Euro

Evelina Cornelia Balaş

 • 2009-2011 - Membru al proiectului european "EDIC - European Diploma in Intercultural Competence"

Dana Bălaş Timar

 • 2004-2005 - psiholog Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, în cadrul proiectului A Chance for Life, finanţat de UNICEF, 90.000 EUR
 • 2007-2010 - coordonator Fundaţia Dezvoltarea Popoarelor, în cadrul proiectului Centru de orientare profesională şi integrare ocupaţională, finanţat de Regiunea Lombardia, Italia, AVSI, 554.251 EUR

3. Participarea la platforme virtuale educaţionale

4. Participări la congrese, conferinţe, seminarii, workhop-uri: 2010-2011

 • 21-24 Iulie 2010 - Universitatea Dunării din Krems (Austria), Thematic Working Group, în cadrul proiectului EDICC, cu participarea 3 membri ai consorţiului European: prof. dr. Norbert Pachler (Institute of Education of London, London University), prof. dr. Christiane Hartnack (Donau Universitat Krems) şi prof. dr. Dorin Herlo (Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad) pentru dezvoltarea curriculum-ului programului de studii universitare în "competenţă interculturală", curriculum ce va fi aplicat din 2011-2012 în toate cele 11 universităţi partenere.
 • 28-30 iunie 2010, The International Conference on e-Education and e-Learning, Paris, France, participant Kelemen Gabriela cu lucrarea Improving the development of gifted children , publicata in  World Academy of Science, Engineering and Technology, Edited by Academy Science Research,  Issue 66, June, ISSN: 2070-3724, article 379, page 2936.
 • 19 iunie 2010, Arad, videoconferinţă internaţională a proiectului EDICC, cu participarea celor 11 membri ai proiectului.
 • 7-8 iunie 2010, masă rotundă în cadrul proiectului EDICC, Arad/Timişoara, Romania, participă Universitatea din Krems (Austria), Universitatea din Helsinki (Finlanda), Institutul Intercultural Timişoara şi Universitatea "Aurel Vlaicu" Arad.
 • 19 mai 2010, Arad, videoconferinţă internaţională a proiectului EDICC cu participarea celor 11 membri ai proiectului.
 • 15-16 martie 2010, Madrid, "Progress Meeting 1-st". Participarea prof. univ. dr. Dorin Herlo şi a asist. dr. Camelia Bran. Prezentarea materialelor "Common guidelines for curriculum development " şi " Educational starting points".
 • 13-15 decembrie 2010 – EDICC IInd Progress Meeting,Viena-Krems, Austria, Universitatea Dunării din Krems. Participarea prof. dr. Dorin Herlo cu intervenţii legate de aspecte ale asigurării calităţii curriculumului care se dezvoltă pentru formarea competenţei interculturale, din perspectiva excelenţei pedagogice: Teaching – requirements in the proficiency of teaching, support services for teaching, assessment of learning outcomes; Admission requirements into EDICC study program; Admission procedures and criteria for the learners; Assessment and acreditation, recognition of the curriculum in different countries; How to guarantee a learning process catering both academic standards and professional demands in a pan-European context.
 • 12 noiembrie 2010 – Workshop cu echipa română de proiect a programului european de educaţie a consumatorului “Dolceta”, moderat de dr. Patricia Davies, coordonatorul european al proiectului. Au participat toţi coordonatorii modulelor 1,2,3,4,5,6 (module existente pe site-ul public www.dolceta.eu) care trebuie actualizate până în luna iunie 2011.
 • 11-12 noiembrie 2010 – International Symposium „Research and Education in Innovation Era”, 3rd edition, Universitatea „Aurel Vlaicu” Arad. Toţi membrii DPPD au participat cu una sau doua lucrări, publicate apoi în Revista „Educaţia Plus” (B+).
 • 14-16 octombrie 2010 – The 2nd International Conference Institutional Strategic Quality Management in Higher Education, ISQM 2010, Sinaia. Organizată de ARACIS. Participant prof. dr. Dorin Herlo cu intervenţia “Good practices in joint master programs at Aurel Vlaicu University of Arad”.
 • 23-25 septembrie 2010 – Conferinţa Internaţională „Phoenix”, organizată de Universitatea „Transilvania” din Braşov, la Bran. Participant prof. dr. Dorin Herlo cu intervenţia „Application of E-learning in consumer education. Dolceta, European Project.”, în secţiunea „Education reform and curriculum open doors for the future”
 • 28 februarie 2011 - Conferinţa de promovare a proiectului "Protecţia copilului - de la teorie la practică" - PractiPASS, proiect cofinanţat din Fondul social European prin programul POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, Nr. contract: POSDRU/90/2.1/S/61957, perioada de implementare 1.10.2010-30.09.2013, la Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, proiect la care UAV este partener şi la care participă: Prof. univ. dr. Lizica Mihuţ - Rector al UAV şi director de selecţie, pregătire şi monitorizare a grupului ţintă, Conf. univ. dr. Alina Roman - director teritorial, Lect. univ. dr. Tiberiu Dughi - specialist centru de consiliere în cadrul proiectului , Lect. univ. dr. Anca Egerău (Petroi) - supervizor practică, Asist. univ. dr. Alina Costin - expert elaborare metodologie, Prof. univ. dr. Dorin Herlo - expert formare tutori, specialişti şi viitoti tutori din cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Arad, ai Direcţiei de dezvoltare şi asistenţă comunitară Arad, ai Fundaţiei creştine RCE Speranţa copiilor Arad, studenţi de la secţiile de Asistenţă socială şi Psihologier ai Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, Psihologie şi Asistenţă Socială a UAV, reprezentanţi ai autorităţilor publice locale şi a orgasnismelor descentralizate ale guvernului şi ONG-uri.
 • 21-22 Februarie 2011 - Conferinţa de lansare a proiectului "Protecţia copilului - de la teorie la practică" - PractiPASS, proiect cofinanţat din Fondul social European prin programul POS DRU 2007-2013, Axa prioritară 2. Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii, Domeniul major de intervenţie 2.1. Tranziţia de la şcoală la viaţa activă, Nr. contract: POSDRU/90/2.1/S/61957, perioada de implementare 1.10.2010-30.09.2013, la Universitatea din Oradea, proiect la care UAV este partener şi la care a participat: Conf. univ. dr. Alina Roman - director teritorial, Lect. univ. dr. Tiberiu Dughi - specialist centru de consiliere în cadrul proiectului, Lect. univ. dr. Anca Egerău (Petroi) - supervizor practică, Asist. univ. dr. Alina Costin - expert elaborare metodologie.
 • 17-19 martie 2011 – Universitatea din Ploieşti, Conferinţă internaţională „Teachers for the knowledge society”, participante lect. univ. dr. Camelia Bran şi lect. univ. dr. Evelina Balaş cu lucrarea „Metacognitive regulation and in-depth learning. A study on the students preparing to become teachers”
 • 11-14 septembrie 2011 – Universitatea din Londra, Institutul pentru educaţie, Seminarul final european al proiectului EDIC, cu participarea şi contribuţia asupra excelenţei pedagogice a curriculum-ului dezvoltat de program, a prof. univ. dr. Dorin Herlo.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET