Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

1. DORIN HERLO – CV

Funcţia didactică: Profesor

Funcţia administrativă: Director

Titlul ştiinţific: Doctor - în ştiinţele educaţiei

Anul naşterii: 1951

Activitatea didactică: propune cursurile de “Didactica specialităţiilor inginereşti”, “Teoria şi metodologia instruirii şi Teoria şi metodologia evaluării”, “Educaţie interculturală”  şi “Instruire asistată de calculator”

Domenii de cercetare: instruire asistată de calculator, formarea interactivă a viitorilor profesori, educaţia adulţilor, educaţie interculturală, educaţia consumatorului.

Producţia ştiinţifică: lucrări publicate în ţară, lucrări publicate în străinătate; cărţi publicate; produse omologate (software educaţional); granturi câştigate pe piaţa naţională; granturi câştigate pe piaţa internaţională

Lucrări reprezentative: cărţile: “Didactica”, ”Tehnologie informaţională computerizată”, “Asupra curriculum-ului educaţional”, "Instruire asistată de calculator în chimie", "Metodologie educaţională", “Formarea inţială a cadrelor didactice”; software-ul educaţional brevetat de ORDA - "Introducere în studiul hidrocarburilor", "Alchene", "Arene"; lucrările ştiinţifice: "Tehnologie informaţională şi educaţională", "Învăţarea activă".

Hobby: drumeţiile montane, sportul (volei, fotbal), activitate în folosul comunităţii prin ONG-uri.

 

2. ALINA ROMAN - CV

Funcţia didactică: Conferenţiar

Titlul ştiintific: Doctor – în ştiinţele educaţiei

Anul naşterii: 1971

Activitatea didactică:- propune cursurile de “Didactica domeniului şi în didactica  specialităţii” “Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării, ,,Fundamente pedagogice. Teoria şi metodologia curricululului ”

Domenii de cercetare:  - evaluarea şi autoevaluarea didactică, formarea interactivă a viitorilor profesori, psihopedagogia învăţării,  educaţia consumatorului

Producţia ştiinţifică: - participare cu lucrări ştiinţifice la simpozioane pe teme de specialitate, publicarea unor articole în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS, granturi câştigate la nivel naţional, membru în echipa de proiect a unor granturi câştigate la nivel internaţional.

Lucrări reprezentative:- carţi de specialitate de unic autor şi în colaborare: ”Strategii de instruire şi evaluare”, „Evaluare şi autoevaluare. Competenţe, atitudini şi practici”, ” Educaţie, cercetare şi dezvoltare. Demersuri aplicative în şcoală”, „Elemente de psihologia educaţiei”,Comunicarea în educaţie”, „Labirintul evaluării didactice”

Hobby: lectură, psihologia dezvoltării, călătorii. 

3. ANCA EGERĂU (PETROI) - CV 

Funcţia didactică: Lector

Titlul ştiinţific: Doctor – în ştiinţele educaţiei

Anul naşterii: 1976

Activitatea didactică: propune cursurile: Teoria şi metodologia instruirii, Teoria şi metodologia evaluării, Fundamente pedagogice, Teoria şi metodologia curricululului , Didactica limbii şi literaturii române, Managementul clasei de elevi, Managementul organizaţiei şcolare.

Domenii de cercetare:    management educaţional, formarea interactivă a viitorilor profesori,     

                                       educaţia consumatorului, educaţia interculturală.

Producţia ştiinţifică: participare cu lucrări ştiinţifice la simpozioane pe teme de specialitate,  

                                  publicarea unor articole în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS,  

                                  granturi câştigate la nivel naţional, membru în echipa de proiect a unor  

                                  granturi câştigate la nivel internaţional.

Lucrări reprezentative: cărţi de specialitate în colaborare: „Fundamente pedagogice şi curriculare”, „Labirintul evaluării didactice”,  Imagini în oglindă: reflecţii asupra managementului educaţional”, “Managerul şcolar. Aspecte formativ-aplicative”, “Formarea inţială a cadrelor didactice

Hobby: psihologie experienţială, drumeţii, proză fantastică.

4.  TIBERIU SANDU DUGHI - CV

Funcţia didactică: Lector

Anul naşterii: 1974

Titlul ştiinţific: Doctor – în psihologie

Activitatea didactică: susţine cursuri şi seminarii de "Psihologie educaţională", "Comunicare educaţională" şi coordonează "Practica pedagogică".

Domenii de cercetare: psihologia familiei, psihoterapie, comunicare educaţională

Producţia ştiinţifică: în colaborare “Ghid metodologic de intervenţie psihopedagogică diferenţiată pentru copiii cu disfuncţii în însuşirea abilităţilor de bază”, „Managerul şcolar. Aspecte formativ-aplicative”, „Abandonul şcolar timpuriu în sistemul educaţional din România. Perspective la nivelul şcolii”, “Formarea inţială a cadrelor didactice”; coautor la „Elemente de psihologia educaţiei”, „Comunicarea in educaţie”, „Dimensiuni psihologice ale învăţării”;  lucrare practică de absolvire a cursului internaţional de “Psihoterapie”- Strasbourg, Franţa; teza de doctorat „Set de valori al părinţilor şi consum cultural propus copiilor” ; participare cu lucrări ştiinţifice la simpozioane pe teme de specialitate; publicarea unor articole în reviste de specialitate recunoscute CNCSIS; psihograme; testări profesionale.

Hobby: călătorii, drumeţii, audiţii muzicale, activitate civică în ONG.

5. MIRELA CIOLAC - CV

Funcţia didactică: Lector

Anul naşterii: 1974

Titlul ştiinţific: Doctor – în psihologie

Activitatea didactică: susţine cursurile şi seminariile de  "Psihopedagogia deficienţilor de auz", “Psihosociologia organizaţiilor”, “Defectologie şi logopedie”, “Psihologia educaţiei”, formare în Hipnoză şi Terapie Ericsoniană, curs postuniversitar în Terapia şi Activităţile Asistate de Animale în Dezvoltarea Psihosocială Umană, coordonează practica pedagogică la ingineri şi economişti

Domenii de cercetare:  Leadership, Psihopedagogie specială, Psihoterapie

Producţia ştiinţifică: "Psihopedagogia deficienţilor de auz”, coautor „Comunicarea în educaţie”, „Sinteze conceptuale de psihopedagogie specială”, „Introducere în logopedie”; participare cu materiale pentru reviste de specialitate

Hobby: mersul pe role, jocul de bridge, literatura s.f 

6. EVELINA CORNELIA BALAŞ - CV

Funcţia didactică: Lector

Anul naşterii: 1978

Titlul ştiinţific: Doctor – în ştiinţele educaţiei

Activitatea didactică: susţine cursurile şi seminariile de “Teoria şi metodologia instruirii”, “Teoria şi metodologia evaluării”, “Didactică”, şi coordonează "Practica pedagogică" pentru ingineri.

Domenii de cercetare: pregatirea initiala a cadrelor didactice, elemente de evaluare şi învăţarea activă, pedagogie universitara

Producţia ştiinţifică: coautor ,,Strategii de instruire şi evaluare”, “Managerul şcolar. Aspecte formativ-aplicative”, „Abandonul şcolar timpuriu în sistemul educaţional din România. Perspective la nivelul şcolii”, ,,Consiliere. Aplicaţii la elevii cu deficienţe de vedere", „Comunicarea în educaţie”; în colaborare “Formarea inţială a cadrelor didactice”, teza de doctorat “Pregătirea iniţială a studentului pentru profesia didactică”, teza de masterat ,,Stiluri de comunicare în clasa de elevi", participare cu materiale pentru "Seminarul de formare a formatorilor"

Hobby: arta fotografică, drumeţii 

7. CAMELIA BRAN - CV

Funcţia didactică: Asistent

Anul naşterii: 1977

Titlul ştiinţific: Doctor – în ştiinţele educaţiei

Activitatea didactică: susţine seminariile de Introducere în pedagogie şi Teoria şi metodologia curriculumului, Teoria şi metodologia instruirii şi evaluării, Didactică

 Domenii de cercetare: Pedagogie universitară-Dezvoltarea competenţelor metacognitive ale studenţilor, Management educaţional, Educaţia adulţilor-Managementul programelor educaţionale adresate adulţilor,

Producţia ştiinţifică:      teza de doctorat “Studentul –Managerul propriei formări”

                                      coautor „Imagini în oglindă: reflecţii asupra managementului educaţional”, ,,,Managementul educaţiei permanente", în colaborare “Formarea inţială a cadrelor didactice”, articole stiinţifice în reviste de specialitate şi volume ale conferinţelor naţionale şi internaţionale

Hobby: literatura, arta cinematografică

8. DANA VERONICA BĂLAŞ – TIMAR - CV

Funcţia didactică: Asistent
Anul naşterii: 1981

Titlul ştiinţific: Doctorand – în psihologie

Activitate didactică: susţine seminariile de ,,IAC” şi ,,Psihologia educaţiei”

Domenii de cercetare: “Evaluare psihologică”

Producţia ştiinţifică: „Diferenţe interregionale pe dimensiunea parohialism – naţionalism la studenţii români”, coautor „Comunicarea in educatie”, „Package on Counselling in Adult Education”, "Psihopedagogia copiilor cu handicap de vedere"; participare prin lucrări ştiinţifice la simpozioane pe teme de specialitate şi publicarea unor articole

Hobby: Internet

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET