Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Colocviu de admitere la gradul I profesori 2012

Cursuri pentru formarea continuă a cadrelor didactice:

A) Pentru dezvoltare profesională:

DPPD oferă posibilitatea cadrelor didactice de a participa la dezvoltarea lor profesională prin examene de definitivat, gradul II şi gradul I la specialităţile:

 • limba şi literature română
 • teologie ortodoxă pastorală
 • finisare chimică textilă
 • tehnologia construcţiilor de maşini
 • utilajul şi tehnologia sudării
 • material rulant de cale ferată
 • tehnologia produselor alimentare
 • tehnologie textilă
 • contabilitate şi informatică de gestiune
 • finanţe şi bănci

pe care le organizează după calendarul MECTS.

B) Prin perfecţionare periodică:

DPPD a intrat şi în competiţia de "furnizor de formare continuă periodică" - perfecţionarea periodică obligatorie în învăţământul preuniversitar din 5 în 5 ani, dacă nu se promovează în răstimp un grad didactic - prin acreditarea de către MECTS - Centrul Naţional de Formare a Personalului din Învăţământul Preuniversitar (CNFP) a Programelor:

 1. "Institutorul noii şcoli" program de lungă durată (280 ore), cu frecvenţă redusă, având alocate 90 de credite profesionale transferabile, este acreditat prin Decizia 106/07.07.2008 a MEdCT-CNFP, pe o perioadă de 4 ani. Programul se adresează educatoarelor şi învăţătorilor, respectiv institutorilor şi profesorilor pentru învăţământul preprimar şi primar.
 2. "Profesorul şcolii europene", program de lungă durată (280 ore), cu frecvenţă redusă, având alocate 90 de credite profesionale transferabile, este acreditat prin Decizia 107/07.07.2008 a MEdCT-CNFP, pe o perioada de 4 ani. Prin acest program se oferă posibilitatea de perfecţionare periodică a profesorilor de: limba şi literatura română, limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, limba şi literatura germană, matematică, informatică, fizică, chimie, biologie, geografie, istorie, drept administrativ, ştiinţe socio-umane, educaţie plastică, muzică, educaţie fizică, psihopedagiogie specială, religie ortodoxă, religie penticostală, ingineria produselor alimentare, tehnologie textilă, finanţe-bănci, contabilitate şi informatică de gestiune, management, marketing, economia comerţului, turismului şi serviciilor, educaţie tehnologică, vehicule de transport, agricultură - horticultură, protecţia mediului, electrotehnică, mecanică

Ambele programe cuprind trei module:

 • Proiectarea, organizarea, evaluarea activităţii didactice;
 • Management şi comunicare,
 • Tehnici informaţionale computerizate iniţiere/avansaţi
 • Programele sunt gratuite pentru cursanţi în cazul plăţii făcută de ISJ sau contra unei sume hotărâtă anual de Senatul UAV în situaţia încheierii unui contract individual. Numărul minim de cursanţi admişi într-un program este de 25.
 • La finalizarea cursurilor, în urma susţinerii portofoliului de formare în faţa unei comisii din care face parte şi un reprezentant al CNFP, se va elibera un "Certificat de competenţă profesională".

Structura programelor urmăreşte "descentralizarea" pregătirii teoretice prin transferul strategiilor didactice pe acţiuni practice, efectuate în medii şcolare, prin promovarea proiectelor, a activităţii în echipe, a comunicării interpersonale şi interinstituţionale. Programele beneficiază de premise favorabile datorită parteneriatului durabil şi eficient dintre Universitatea "Aurel Vlaicu", Inspectoratul Şcolar Judeţan Arad şi Casa Corpului Didactic Arad.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET