Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Formarea iniţială a cadrelor didactice

Nivel I: 6 semestre -în lichidare 2011-2012
Nivel II: 4 semestre

Certificat de absolvire al nivelului II -dreptul de a preda în învăţământul liceal, postliceal şi universitar, dacă se absolvă şi un master în domeniul de licenţă sau un master didactic.

Nr. Denumire Forma de învăţământ Durata Diploma
1. Programul de Studii Psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică - nivel I conform OM 4316/03.06.2008 zi 6 semestre Certificat de absolvire al nivelului I- dreptul de a preda în învăţământul general obligatoriu
2. Programul de Studii Psihopedagogice în vederea certificării pentru profesia didactică - nivel II conform OM 4316/03.06.2008 zi 4 semestre

Plan de învăţământ pentru formare iniţială a personalului didactic
cf OM 4316/03.06.2008 şi 3158/05.02.2010 si Anexele

Pentru cursurile oferite absolvenţilor de facultăţi şi ai nivelului I al DPPD (cursuri postuniversitare de 1 an):

Înscrierea se face în perioada 1 septembrie - 1 octombrie, la secretariatul DPPD, constând în depunerea unui dosar conţinând:

 • copie legalizată după "Diploma de licenţă",
 • copie legalizată după "Foaia matricolă",
 • copie după certificatul de naştere (şi căsătorie, doamnele),
 • dovada absolvirii Nivelului I ("Certificat de absolvire a nivelului I al DPPD " + " Foaie matricolă" sau "Adeverinţă" până la eliberarea certificatului)

Se încheie o convenţie de studii pentru un an universitar şi se plăteşte o taxă de înscriere şi una de curs, taxă care se stabileşte în fiecare an universitar de Senatul universităţii şi se achită în 2 rate (pe fiecare semestru).

Cursurile sunt deci de 1 an de zile, organizate la sfârşit de săptămână şi se desfăşoară după acelaşi plan de învăţământ conform OM 4316/03.06.2008.

Fişele disciplinelor (programele analitice) din planurile de învăţământ sunt vizibile atât pentru nivelul I cât şi nivelul II, aici:

Nivelul I:

 1. Fisa disciplinei "Didactica specialitatii"
 2. Fisa disciplinei "Instruire asistată de calculator"
 3. Fisa disciplinei "Practică pedagogică"
 4. Fisa disciplinei "Teoria şi metodologia instruirii. Teoria şi metodologia evaluării"

Nivelul II:

 1. Fisa disciplinei "Educatia interculturala"
 2. Fisa disciplinei "Psihopedagogia adolescenţilor, tinerilor şi adulţilor"
 3. Fisa disciplinei "Didactica domeniului şi dezvoltări în dicatica specialităţii"
 4. Fisa disciplinei "Consiliere şi orientare"
 5. Fisa disciplinei "Proiectarea şi managementul programelor educaţionale"

La finalizarea nivelului I sau II a programelor de studii pentru acreditarea în funcţia de profesor, fiecare student va susţine în faţa unei comisii o temă din portofoliul didactic final. Vezi ariile tematice, coordonatorii, condiţiile de redactare şi de evaluare aici:

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET