Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Denumirea masteratului: Politici şi strategii ale formării competenţelor pentru cariera didactică

Plan de învăţământ (descarcă PDF)

Grup ţintă: absolvenţi ai studiilor universitare de licenţă (a ciclului I Bologna) ale unei facultăţi cu profil didactic şi a Programului de studii psihopedagogice pentru Nivelul I (iniţiere) de certificare pentru profesia didactică, al DPPD.

Admiterea: Se va face în urma prezentării unui dosar care să cuprindă:

  • curriculum vitae,
  • diploma de licenţă în copie legalizată,
  • foaia matricolă în copie legalizată,
  • diploma de bacalaureat în original,
  • copie după certificatul de naştere şi cartea de identitate,
  • copie după certificatul de căsătorie (unde este cazul),
  • adeverinţă medicală,
  • 4 poze tip diplomă

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET