Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Studenti  DPPD

 

DPPD are actualmente un total de peste 2500 de studenţi/cursanţi. Atragerea studenţilor şi cursanţilor spre DPPD se realizează anual printr-un marketing bine orchestrat de conducerea departamentului şi sprijinit de conducerea universităţii.

Toate ofertele educaţionale sunt fundamentate pe un plan de învăţământ şi pe programe academice care se bazează pe standardele naţionale pentru formarea iniţială şi continuă a personalului didactic. Programele urmăresc acurateţea şi actualitatea ştiinţifică şi metodologică a informaţiilor transmise şi a competenţelor formate. 

Programele de studiu sunt diferenţiate în funcţie de grupul ţintă / beneficiarii cărora li se adresează (studenţi în pregătire iniţială, cadre didactice în formarea continuă), în sensul abordării unor conţinuturi şi strategii specifice.

Absolvenţii DPPD-ului probează pe piaţa muncii competenţele şi abilităţile necesare unei prestaţii profesioniste în educaţie constatabilă prin inspecţiile şi examenele de grad, prin cunoştinţele vehiculate în cadrul cursurilor de formare continuă, prin eficacitatea participării cadrelor didactice din învăţământul secundar la manifestări ştiinţifice (cercetare, workshop-uri, simpozioane etc) şi prin semnalele transmise de ISJ-uri.

Începând din anul universitar 2011-2012, la nivelul I al programului de studiu pentru acreditarea în funcţia de cadru didactic nu se mai pot face înscrieri (conform OM 3753/9.02.2011).
Nivelul I îl continuă doar studenţii deja înrolaţi în acest modul, până la absolvire, conform planului de învăţământ dat de OM 4316/3.06.2008.
Nivelul II al programului de studii pentru acreditarea în funcţia de cadru didactic îl pot urma toţi absolvenţii de nivel I, făcându-se înmatriculări şi în anul universitar 2011-2012 (OM 3753/9.02.2011)

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET