Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
„Aurel Vlaicu” din Arad

DETALII PENTRU CADRELE DIDACTICE

Această acţiune permite cadrelor didactice să predea o perioadă cuprinsă între 2 zile – sau cel puţin 8 ore de predare - şi 2luni, într-o instituţie de învăţământ superior dintr-o altă ţară participantă. O durată minimă de 5 zile lucrătoare este recomandată insistent.
Cadrele didactice beneficiare sunt  numite de o Comisie de selecție la nivelul Universității, selecția facându-se în funcție de priorităţile pe anul universitar respectiv şi în funcție de fondurile disponibile.
Dosarul de candidatură pe care trebuie să-l întocmească fiecare cadru didactic interesat va cuprinde:

  • Curriculum Vitae
  • Scrisoare de motivație (care să cuprindă atât planul de predare propus cât și justificarea opțiunii alese pentru mobilitatea de predare la universitatea parteneră)
  • Cerificat de competență lingvistică

Înainte de plecarea în mobilitate, fiecare cadru didactic va depune la Biroul Erasmus + programul de predare – Teaching Programme (semnat și ștampilat de reprezentantul UAV și de la universitatea parteneră), pentru întocmirea ordinului de deplasare și a contractului financiar.
În cel mult 5 zile de la întoarcerea din mobilitate, cadrul didactic va preda la
Biroul Erasmus + programul :

  •     Documentul care confirmă efectuarea stagiului de predare (Certificate of Attendance sau adeverință din partea instituției gazdă)
  •     Ordinul de deplasare, semnat și ștampilat de instituția gazdă
  •     Raportul final asupra activității desfășurate (chestionarul UE va fi completat si transmis online).
  1. Staff agrement for teaching

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET