Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Facultăţi care funcţionează în cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad

     

În urma aderării la Procesul Bologna învăţământul superior românesc este structurat pe 3 cicluri succesive.

În cadrul UAV funcţionează toate cele 3 cicluri, cu aprobarea Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, în baza acreditărilor/autorizărilor obţinute de la ARACIS (pentru ciclul I si II), respectiv CNATDCU (pentru ciclul III).

În prezent la Universitatea „Aurel Vlaicu”  functionează 9 facultati, care cuprind, dupa caz: 

  • Ciclul I: Studii universitare de LICENŢĂ (32 de programe)
  • Ciclul II: Studii universitare de MASTERAT (23 programe)
  • Ciclul III: Studii universitare de DOCTORAT (2 domenii).

1. Facultatea de Design

2. Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

3. Facultatea de Inginerie

4. Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

5. Facultatea de Ştiinte Economice

6. Facultatea de Ştiinte Umaniste si Sociale

7. Facultatea de Ştiinte Exacte

8. Facultatea de Stiinte ale Educatiei, Psihologie si Asistenta Sociala

9. Facultatea de Teologie

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET