Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad

Facultatea de Design / Departamentul de Design, Comunicare Vizuală și Arte Aplicate

Domeniul: Arte Vizuale

Specializarea: Modă-design vestimentar / DV

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL I 2016 – 2017

 

Nr

crt

Discipline

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul I

Semestrul II

 

Discipline obligatorii

C

S

L

Forma de

verificare

Nr

credite

C

S

L

Forma de

verificare

Nr

credite

 

Discipline fundamentale

 

1

Istoria artei I

1

1

-

E

3

1

1

-

E

2

2

Desen tehnic

1

1

-

E

2

-

2

-

VP

2

3

Anatomie artistică

1

-

-

C

2

1

-

-

E

2

4

Bazele utilizarii calculatorului

1

-

1

VP

2

-

-

1

E

2

5

Educaţie fizică si sport

-

1

-

C

2

-

1

-

C

2

 

Total ore discipline fundamentale

4

3

1

 

11

2

4

1

 

10

8

7

 

Discipline în domeniu

 

6

Bazele şi studiul desenului (I.)

1

-

1

E

3

-

-

-

-

-

7

Compoziţiei de specialitate

1

-

1

E

3

1

-

-

VP

2

8

Bazele şi studiul culorii (I. II.)

1

-

1

E

2

1

-

1

VP

2

9

Studiu anatomic și antropometric I.

1

-

1

E

3

-

-

-

-

-

10

Transpunere tehnologica

-

-

-

-

-

1

-

1

VP

2

 

Total ore discipline în domeniu

4

-

4

 

11

3

-

2

 

6

8

5

 

Discipline de specialitate

 

11

Design vestimentar

1

-

1

VP

3

1

-

1

E

2

12

Tehnologii de specialitate

1

-

-

E

3

-

-

1

VP

2

13

Practică de specialitate (90 ore, comasat la sfârşit de an)

VP

2

 

Total ore discipline de specialitate

2

-

2

 

6

1

-

2

 

6

3

 

3

 

 

Total ore discipline obligatorii

10

3

7

 

28

6

4

5

 

22

20

15

 

Discipline opționale

C

S

A

Forma de

verificare

Nr

credite

C

S

A

Forma de

verificare

Nr

credite

 

Discipline de specialitate (3 din 4)

 

3 din 4

1

Studiu anatomic și antropometric II.

-

-

-

-

-

1

-

1

VP

2

2

Structuri compoziționale și ambientale

-

-

-

-

-

1

-

1

VP

2

3

Artă si costum popular

-

-

-

-

-

1

-

1

VP

2

4

Studiul formelor naturale

-

-

-

-

-

1

-

1

VP

2

 

Total ore discipline de specialitate

-

-

-

-

-

3

-

3

 

6

-

6

 

Discipline complementare (1 din 3)

 

1

Limba modernă  - CP(engleză)

1

1

-

C

2

1

1

-

E

2

2

Limba modernă  - CP(franceză)

1

1

-

C

2

1

1

-

E

2

3

Limba modernă  - CP(germană)

1

1

-

C

2

1

1

-

E

2

 

Total ore discipline complementare

1

1

-

 

2

1

1

-

 

2

2

2

 

Total ore discipline opționale

1

1

-

 

2

4

1

3

 

8

2

8

 

Discipline complementare/facultative

Modul de formare psihopedagogică

1

Psihologia educației

2

-

2

E

5

-

-

-

-

-

2

Pedagogie I

-Fundamentele pedagogiei

-Teoria și metodologia curricumului

-

-

-

-

-

2

-

2

E

5

 

 

2

 

2

 

5

2

 

2

 

5

4

4

 

RECAPITULARE

 

Nr. ore / săptămână

11

4

7

 

Cr: 30

10

5

8

 

Cr: 30

Total ore / săptămână

22

23

Total ore / semestru

308 (14 săptămâni)

322(14 săptămâni)

Total ore / an

630 (28 săptămâni)

Nr. examene şi colocvii

5E+7VP/C

7E+8VP/C

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL II 2017 – 2018

 

Nr

crt

Discipline

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul III

Semestrul IV

 

Discipline obligatorii

C

S

L

Forma de

verificare

Nr

credite

C

S

L

Forma de

verificare

Nr

credite

 

Discipline fundamentale

 

1

Istoria artei I

1

1

-

E

2

1

1

-

E

2

2

Estetica artelor vizuale

1

-

-

E

2

1

-

-

VP

2

3

Educaţie fizică si sport

-

1

-

C

2

-

1

-

C

2

 

Total ore discipline fundamentale

2

2

-

 

6

2

2

-

 

6

4

 

 

4

 

 

 

Discipline în domeniu

 

4

Proiectare asistata si modelare 3D

1

-

-

VP

2

-

-

1

E

2

5

Procesarea imaginii pe calculator

1

-

1

VP

2

-

-

1

E

2

6

Design textil

1

-

1

VP

2

1

-

1

E

2

7

Transpunere tehnologică

1

-

1

E

2

-

-

1

VP

2

 

Total ore discipline în domeniu

4

-

3

 

8

1

-

4

 

8

7

 

 

5

 

 

 

Discipline de specialitate

 

8

Design vestimentar

1

-

1

VP

2

1

-

1

E

2

9

Istoria costumului

1

-

-

VP

2

1

-

-

E

2

10

Tehnologii de specialitate

1

-

1

E

2

-

-

-

-

-

11

Practică de specialitate (90 ore, comasat la sfârşit de an)

VP

2

 

Total ore discipline de specialitate

3

-

2

 

6

2

 

1

 

6

5

 

 

3

 

 

 

Total ore discipline obligatorii

9

2

5

 

20

7

2

5

 

20

16

12

 

Discipline opționale

C

S

A

Forma de

verificare

Nr

credite

C

S

A

Forma de

verificare

Nr

credite

 

Discipline de specialitate (4 din 6)

 

4din6

1

Bazele și tehnicile foto-video

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

2

Ornamentică

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

3

Tehnici de reprezentare

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

4

Forme şi structuri compoziţionale

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

5

Tehnici grafice și ilustratie de modă

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

6

Compozitie si tehnici de imprimare

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

 

Total ore discipline de specialitate

4

-

-

 

8

4

-

4

 

8

4

8

 

Discipline complementare (1 din 3)

 

1

Limba modernă  - CP(engleză)

1

1

-

C

2

1

1

-

E

2

2

Limba modernă  - CP(franceză)

1

1

-

C

2

1

1

-

E

2

3

Limba modernă  - CP(germană)

1

1

-

C

2

1

1

-

E

2

 

Total ore discipline complementare

1

1

-

 

2

1

1

-

 

2

2

2

 

Total ore discipline opționale

5

1

-

 

10

5

1

4

 

10

6

10

 

Discipline complementare/facultative

Modul de formare psihopedagogică

1

Pedagogie II

- Teoria și metodologia instruirii

- Teoria și metodologia evaluării

2

-

2

E

5

-

-

-

-

-

2

Didactica specialității

-

-

-

-

-

2

-

2

E

5

 

 

2

-

2

 

5

2

-

2

 

5

4

4

 

RECAPITULARE

 

Nr. ore / săptămână

14

3

5

 

Cr: 30

12

3

9

 

Cr: 30

Total ore / săptămână

22

22

Total ore / semestru

308 (14 săptămâni)

308 (14 săptămâni)

Total ore / an

616 (28 săptămâni)

Nr. examene şi colocvii

8E+7VP/C

7E+8VP/C

 

 

               

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ANUL III 2018 – 2019

 

Nr

crt

Discipline

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul V

Semestrul VI

 

Discipline obligatorii

C

S

L

Forma de

verificare

Nr

credite

C

S

L

Forma de

verificare

Nr

credite

 

Discipline fundamentale

 

1

Istoria artei II

-

-

-

-

-

1

1

-

E

3

2

Tendințe în arta contemporană

1

1

-

E

3

-

-

-

-

-

 

Total ore discipline fundamentale

1

1

-

 

3

1

1

-

 

3

2

2

 

Discipline în domeniu

 

3

Istoria designului

1

-

1

VP

2

1

-

1

E

2

4

Management

1

-

-

E

2

-

-

-

-

-

5

Marketing

-

-

-

-

-

1

-

-

E

2

6

Comunicarea vizuală

1

-

1

VP

2

1

-

-

E

3

7

Transpunere tehnologică

-

-

1

VP

2

-

-

-

-

-

 

Total ore discipline în domeniu

3

-

3

 

8

3

-

1

 

7

6

4

 

Discipline de specialitate

 

8

Istoria costumului

1

-

-

E

2

1

-

-

VP

2

9

Design vestimentar

1

-

2

VP

3

1

-

2

VP

3

10

Scenografie

1

-

2

VP

2

1

-

1

E

2

11

Elaborarea teoretică a lucrării de diplomă

1

-

1

VP

2

-

-

-

-

-

12

Transpunerea tehnologică a lucrarii de diplomă

-

-

-

-

-

-

-

1

VP

3

 

Total ore discipline de specialitate

4

-

5

 

9

3

-

4

 

10

9

7

 

Total ore discipline obligatorii

8

1

8

 

20

7

1

5

 

20

17

13

 

Discipline opționale

C

S

A

Forma de

verificare

Nr

credite

C

S

A

Forma de

verificare

Nr

credite

 

Discipline de specialitate (4 din 6)

 

4 din 6

1

Designul luminii

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

2

Eco-design

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

3

Design de încălțăminte și accesorii

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

4

Compozitie si tehnici de imprimare

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

5

Proiectare asistata si modelare 3D

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

6

Design media

1

-

-

E

2

1

-

1

VP

2

 

Total ore discipline de specialitate

4

-

-

 

8

4

-

4

 

8

4

8

 

Discipline complementare

 

1/2

1

Filosofia creației

1

-

-

VP

2

1

-

-

E

2

2

Hermeneutica imaginii

1

-

-

VP

2

1

-

-

E

2

 

Total ore discipline complementare

1

-

-

 

2

1

-

-

 

2

1

1

 

Total ore discipline opționale

5

-

-

 

10

5

-

4

 

10

5

9

 

Discipline complementare/facultative

Modul de formare psihopedagogică

1

Instruire asistată de calculator

1

-

1

C

2

-

-

-

-

-

2

Practică pedagogică I

-

-

3

C

3

-

-

-

-

-

3

Managementul clasei de elevi

-

-

-

-

-

1

-

1

E

3

4

Practică pedagogică II

-

-

-

-

-

-

-

3

C

2

 

 

1

-

4

 

5

1

-

4

-

5

5

5

 

RECAPITULARE

 

Nr. ore / săptămână

13

1

8

 

Cr: 30

12

1

9

 

Cr: 30

Total ore / săptămână

22

22

Total ore / semestru

308 (14 săptămâni)

308 (14 săptămâni)

Total ore / an

616 (28 săptămâni)

Nr. examene şi colocvii

7E+7VP/C

6E+7VP/C

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET