Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Rezultate admitere 2015

Informaţii orientative privind admiterea la studii universitare de licenţă 2015 - 2016:

 • întrebări legate de Admiterea 2015 se pot adresa online prin intermediul interfeţei Contact
 • informatii : Telefon: +4  0257 211044

I. Criterii de admitere

II. Perioada de inscriere la admitere:

Perioada de inscriere la admitere:
a. Sesiunea I: inscrierea 13-27  iulie; - afisarea rezultatelor 29 iulie

b. Sesiunea II: inscrierea 04-18  septembrie; - afisarea rezultatelor 20 septembrie

III. Acte necesare

 • Cerere de înscriere (se primeşte un formular tipizat la înscriere)
 • Diploma de bacalaureat în original sau diplomă echivalentă cu aceasta
 • Foia matricolă liceu în copie 
 • Diploma de licenţă în original (sau adeverinţă de licenţă în original pentru promoţia 2015).
 • Suplimentul la diploma de licenţă în original (sau situaţie scolară pentru promoţia 2015 în original).
 • Certificat de naştere în copie 
 • Certificat de căsătorie în copie (pentru cei care şi-au schimbat numele după căsătorie)
 • Carte de identitate în copie xerox
 • Adeverinţă medicală tip M.S.18.1.1. “clinic sănătos apt pentru a se înscrie la facultate  (sânge, plămâni, vaccinuri)
 • 2 poze color tip ¾
 • Chitanţa taxă de înscriere (50 lei)
 • Dosar plic.

IV. Numarul total de locuri la specializări universale de licenţă

Domeniul de licenţă

Specializări acreditate - forma de învăţământ (IF= învăţământ cu frecvenţă)

Nr. Credite

ECTS

Nr. Max. de locuri

 

Educaţie fizică şi sportivă , A, IF

180

60

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET