Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                    

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport                                               

Departamentul: Educaţie fizică şi performanţă motrică

Domeniul: Educaţie fizică şi sport

Program de studii: Educaţie fizică şi sportivă

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod

 disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlAF1O01

Teoria şi metodica EFS

DF

42

2

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF2O01

Teoria şi metodica EFS

DF

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

5

BlAF1O02

Gimnastică de bază

DF

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF1O03

Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive- HANDBAL

DF

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF1O04

Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive - BASCHET

DF

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF2O05

Bazele generale ale atletismului

DF

56

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

5

BlAF2O06

Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive-  VOLEI

DF

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

5

BlAS1O07

Anatomie funcţională

DL

56

2

2

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

BlAS2O08

Fiziologie

DL

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

BlAS1O09

Teoria şi practica în sporturi de expresie -DANS SPORTIV

DL

28

1

-

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BlAS1O10

Teoria şi practica în sporturi de iarnă - SCHI

DL

56

2

-

2

-

E

3

-

-

-

-

-

-

BlAS2O11

Teoria şi practica în sporturi de apă - Inot

DL

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

3

BlAS2O12

Aplicaţii practice discipline sportive de apă

DL

14

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

V

2

BlAC2O13

Teoria şi practica în alte ramuri sportive - Tenis de masă

DL

28

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

V

2

BlAC1O14

Limba engleză

DC

28

1

1

-

-

C

1

-

-

-

-

-

-

BlAC2O14

Limba engleză

DC

28

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

C

1

BlAC2O15

Utilizarea software specializate în EFS

DC

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

C

3

 

TOTAL

 

 

11

4

9

-

-

30

10

4

10

-

-

30

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

11

4

9

-

K30

10

4

10

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

24

 

24

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

An I

 

 

21C+8S+19L

11E+4C+2V

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BlAD1F16

Psihologia educaţiei

DFC

56

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAD2F17

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei -Teoria şi metodologia curriculumului

DFC

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

2

-

-

K5

2

2

-

-

K5

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE

An I

 

 

4C+4S

2E

K10

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod

disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlAF3O01

Psihopedagogie

DF

42

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

BlAF3O02

Kinesiologie

DF

56

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAF4O03

Fundamentele ştiinţifice ale jocurilor sportive - Fotbal

DF

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

5

BlAF4O04

Educaţie pt. sănătate şi prim ajutor

DF

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

4

BlAS3O05

Teoria şi practica în sporturile de combat - JUDO

DL

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAS3O06

Teoria si practica în ramuri ale gimnasticii – gimnastica acrobatică

DL

42

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAS4O07

Teoria si practica în alte  ramuri sportive - TENIS DE CÂMP

DL

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

C

3

BlAS4O08

Teoria şi practica atletismului

DL

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

4

BlAS4O09

Etică şi deontologie în EFS

DL

42

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

C

2

BlAF4O10

Metodica predării gimnasticii în şcoală

DS

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

4

BlAF4O11

Metodica predării voleiului în şcoală

DS

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

4

BlAS3O12

Practica şi metodica activităţii motrice pe grupe de vârstă

DS

56

2

2

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

BlAS4O13

Stagiu de practică în activităţi de turism

DS

42

-

-

-

-

-

-

1 săptămână x 6 ore / zi = 42 ore

V

3

 BlAS3O14

Istoria EFS

DS

42

1

2

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BlAC3O15

Metode de cercetare în EFS

DC

42

1

-

2

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BlAC3O16

Comunicare în EFS

DC

28

1

-

1

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BlAC3O17

Limba engleză

DC

14

-

1

-

-

V

1

-

-

-

-

-

-

BlAC4O17

Limba engleză

DC

14

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

V

1

 

TOTAL

 

 

11

8

7

-

 

30

9

4

13

-

-

30

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

11

8

7

-

K30

9

4

13

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

26

 

26

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII An II

 

 

20C+12S+20L

10E+5C+3V

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BlAD3F18

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii -Teoria şi metodologia evaluării)

DFC

56

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAD4F19

Didactica educaţiei fizice şi sportului  

DFC

56

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

2

2

-

-

K5

2

2

-

-

K5

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE An II

 

 

4C+4S

2E

K10

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul III


Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BlAF5O01

Metodica predării baschetului în şcoală

DS

42

1

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

BlAF5O02

Metodica predării handbalului în şcoală

DS

42

1

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

BlAF5O03

Metodica predării fotbalului  în şcoală

DS

42

1

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

BlAF5O04

Activităţi motrice de timp liber

DS

28

1

-

1

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BlAF6O05

Expresie corporală şi euritmie

DS

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

5

BlAF6O06

Activităţi motrice adaptate

DS

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

C

3

BlAF6O07

Gimnastică aerobică de întreţinere

DS

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

C

3

BlAF6O08

Fitness

DS

28

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

C

3

BlAF6O09

Metodica predării atletismului în şcoală

DS

56

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

5

BlAF6O10

Tehnici de autoapărare

DS

14

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

V

3

BlAF6O11

Stagiu de practică în baze de agrement

DS

42

-

-

-

-

-

-

1 săptămână x 4 ore / zi = 28 ore

V

3

BlAS5O12

Evaluare motrică şi somato-funcţională

DL

42

2

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

BlAS6O13

Teoria şi practica în alte ramuri sportive - Culturism

DL

42

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

5

BlAS5O14

Organizarea şi conducerea structurilor specifice

DS

56

2

2

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

BlAC5O15

Ergonomie sportivă

DC

42

2

1

-

-

C

4

-

-

-

-

-

-

BlAC5O16

Management în EFS

DC

42

2

1

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL OBLIGATORII S1/S2

 

 

12

4

8

-

K30

7

-

13

-

K30

 

TOTAL OBLIGATORII

 

 

24

 

20

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

An III

 

 

19C+4S+21L

8E+6C+2V

K60

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

BlAD5F18

Practica pedagogică  în învăţământul preuniversitar obligatoriu (I)

DFC

42

-

3

-

-

C

3

-

-

-

-

-

-

BlAD6F18

Practica pedagogică  în învăţământul preuniversitar obligatoriu (II)

DFC

42

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

C

2

BlAD5F19

Instruire asistată de calculator

DFC

28

1

1

-

-

C

2

-

-

-

-

-

-

BlAD6F20

Examen de absolvire: nivelul I

DFC

14

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

E

5

BlAD6F21

Managementul clasei de elevi

DFC

28

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

E

3

 

TOTAL FACULTATIVE S1/S2

 

 

1

4

-

-

K5

1

4

-

-

K10

 

TOTAL DISCIPLINE FACULTATIVE

An III

 

 

2C+8S

2E+3C

K15

BlAS6A17

Susţinere lucrare de licenţă

 

K 10

           

  Misiunea specifică a programului de studii EFS este de a asigura transferul de informaţie specializată, de a stimula şi susţine creaţia şi performanţa sportivă în domeniul educaţie fizică, sport şi motricitate umană.

Misiunea didactică a programului de studii EFS este de a forma specialişti în educaţie fizică şi sport, iar cea de cercetare este de a asigura înnoirea fondului de date ştiinţifice pentru suportul necesar cunoaşterii aprofundate, dezvoltării şi evoluţiei, atât a domeniului cât şi a omului în general. Aceasta presupune promovarea cercetărilor fundamentale şi aplicative în domeniu, a studiilor şi proiectelor interdisciplinare asimilate cercetării ştiinţifice.

Obiectivul general al programului de studii EFS este de a transmite studenţilor cunoştinţe fundamentale şi de specialitate din domeniul Educaţie Fizică şi Sport, şi de a le dezvolta competenţe de specialitate, asociate acestui domeniu de studiu, în vederea realizării de activităţi specifice.

Competenţele profesionale şi transversale, dobândite prin programul de studii EFS permit absolventului folosirea cunoştinţelor într-o arie extinsă de activităţi specifice:

 

Competenţele profesionale şi transversale, dobândite prin programul de studii EFS permit absolventului folosirea cunoştinţelor într-o arie extinsă de activităţi specifice:

Competenţe profesionale:

Cp1

Proiectarea modulară şi planificarea conţinuturilor de bază ale domeniului cu orientare interdisciplinară.

Cp2

Organizarea curriculumului integrat şi a mediului de instruire şi învăţare, cu accent interdisciplinar .

Cp3

Evaluarea creşterii şi dezvoltării fizice şi a calităţii motricităţii potrivit cerinţelor/ obiectivelor specifice educaţiei fizice si sportive, a atitudinii faţă de practicarea independentă a exerciţiului fizic.

Cp4

Descrierea şi demonstrarea sistemelor operaţionale specifice Educaţiei fizice şi sportive, pe grupe de vârstă.

Cp5

Evaluarea nivelului de pregătire a practicanţilor activităţilor de educaţie fizică şi sport.

Cp6

Utilizarea elementelor de management şi marketing specifice domeniului.

Competenţe transversale:

Ct1

Organizarea de activităţi de educaţie fizică şi sportive pentru persoane de diferite vârste şi niveluri de pregătire, în condiţii de asistenţă calificată, cu respectarea normelor de etică şi deontologie profesională.

Ct2

Îndeplinirea, în condiţii de eficienţă şi eficacitate, a sarcinilor de lucru pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor sportive.

Ct3

Operarea cu programe digitale, documentarea şi comunicarea într-o limbă de circulaţie internaţională.

 

Planurile de învăţământ ale programului de studii EFS asigură o pregătire compatibilă cu Cadrul național al calificărilor. Ocupaţiile posibile pentru absolvenţii cu diplomă de licenţă pentru calificarea asigurată prin programul de studii EFS, conform „Clasificării Ocupaţiilor din România”-ISCO-08 (COR) sunt:

 

233002

profesor în învăţământul gimnazial

235106

referent de specialitate învăţământ

226910

asistent de cercetare în educaţie fizică şi sport

 

 

Responsabil program de studii universitare de licenţă: EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORTIVĂ:

 

- conf.univ.dr. Corina-Ramona DULCEANU

                     corina.dulceanu@uav.ro; corina.dulceanu@yahoo.com

 

Program de audienţă: Luni - Joi: 1200 - 1300 ;     

                                       Locaţia: - Corp M, parter, sala 22,

                                                     - str. Elena Drăgoi, Nr.: 2-4, cod 310330, Arad

                                                     - Telefon/ fax +4 0257- 211044; - Email: fefs@uav.ro

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET