Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Decan

Prodecan

Secretariat

 • Secretar sef: ec. Ioan Ardelean
 • Strada Elena Dragoi, Nr. 2
 • Telefon: +4 0257 219331
 • Fax: +4 0257 219242
 • E-mail: fiatpm@uav.ro

  Director Departament ştiinţe tehnice şi ale naturii


Membrii Consiliului FIATPM

 • Conf.dr.ing. Ciutina Virgil
 • Conf.dr.ing. Lungu Monica
 • Conf.dr.ing. Calinovici Ioan
 • Prof. dr. hab. Copolovici Dana Maria
 • Conf.dr.ing. Diaconescu Daniela Maria
 • Conf.dr.ing. Chambre Dorina Rodica
 • Ş.l.dr.ing. Palcu Sergiu
 • Ş.l.dr.ing. Popescu-Mitroi Ionel
 • Ş.l.dr.ing. Condrat Dumitru
 • Student Manciu Emilian –III- CEPA
 • Student Ursu Victor Sebastian –I - MCPA
 • Student Barna Roxana  - II –IMAPA


Comisii FIATPM

1. Comisia pentru curriculum şi calificări universitare

 • Prof. univ. dr. hab. Copolovici Dana
 • E-mail: dana.copolovici@uav.ro
 • Ş.l. dr. ing. Popescu Mitroi Ionel
 • As. dr. ing. Meşter Mihaela

2. Comisia pentru consiliere şi orientare profesională

 • Conf. dr. ing. Diaconescu Daniela
 • E-mail: danieladiac@yahoo.com
 • Prof.dr.ing. Zdremţean Monica
 • Student Manciu Emilian –II- CEPA

3. Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

 • Prof.univ.dr. Munteanu Florentina
 • Ş.l. dr. ing. Mureşan Claudia
 • Student Pihurov Marina

4. Comisia pentru relaţii internaţonale

 • Conf. dr. ing. Radu Dana
  • E-mail: poianarusca@yahoo.com
 • Prof. dr. Hab. Zamfir Alina
 • Prof.dr. Hab. Copolovici Lucian

5. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesională şi antiplagiat:

6. Comisia de audit intern a procesului de învăţământ şi cercetare:

 • Prof. dr. chim. Florentina Munteanu
 • E-mail: florentina.munteanu@uav.ro
 • Prof. dr. Hab. Copolovici Dana 
 • Ş.l. dr. ing. Gavrilaş Simona  

7. Comisia de burse:

 • Conf.univ.dr.ing. Calinovici Ioan
  • E-mail:ioan_calinovici@yahoo.com
 • Student Manciu Emilian –II- CEPA
 • Student Ursu Victor Sebastian –IV –PCM
 • Student Pihurov Marina - IV –PCM
 •  Secretar sef: ec. Ioan Ardelean

8. Comisia de orar:

 • Ş.l. dr. ing. Ursachi Claudiu
  • E-mail: claudiu.ursachi@uav.ro
 • Ş.l. dr. ing. Dicu Anca
 • Ş.l. dr. ing. Meşter Mihaela
 • Ş.l. dr. ing. Gavrilaş Simona 
 • Stud. Ursu Victor Sebastian

9. Comisia pentru monitorizarea, revizuirea şi actualizarea planurilor de învăţământ:

 • Conf. dr. ing. Chambree Dorina
  • E-mail: dorinachambree@yahoo.com
 • Ş.l. dr. ing. Mureşan Claudia
 • Ş.l. dr. ing. Bodescu Adina

10. Comisia ALUMNI:

 • Ş.l. dr. ing. Palcu Sergiu
 • As. dr. ing. Tolan Iolanda
 • Stud. Manciu Emilian

11. Comisia ERASMUS:

 • Ş.l. dr. ing. Ursachi Claudiu
  • E-mail: claudiu.ursachi@uav.ro
 • Conf. dr. ing. Lungu Monica
 • Conf. dr. ing. Ciutina Virgiliu

Membrul în comisia CEAC la nivelul UAV:

 • Conf. dr. ing. Ţigan Eugenia

Responsabili site FIATPM:

 • Prof. dr. hab. Copolovici Dana
 • Conf. dr. ing. Diaconescu Daniela
 • Ş.l. dr. ing. Palcu Sergiu
 • Ş.l. dr. ing. Popescu-Mitroi Ionel
 • Stud. Ursu Victor Sebastian

Responsabil PM si PSI DSTN: 

 • S.l. dr. ing. Ionel Popescu-Mitroi

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET