Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul universitar 2016-2017

ANUL I


Cod disci-plina

Discipline

Categoria formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBF1O01

Matematică şi statistică I

DF

74

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlBF2O02

Matematică şi statistică II

DF

74

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

DlBF1O03

Fizică

DF

62

2

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlBF1O04

Chimie anorganică, analitică

DF

86

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlBF2O05

Analize fizico-chimice

DF

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

4

DlBF1O06

Chimie organică

DF

86

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlBF1O07

Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator I

DF

62

1

 

2

 

E

4

-

-

-

-

-

-

DlBF2O08

Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator II

DF

50

-

-

-

-

-

-

1

 

1

 

E

3

DlBF2O09

Chimie fizică şi coloidală

DF

74

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

5

DlBF2O10

Chimia alimentelor

DF

60

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

E

5

DlBD1O11

Politici şi strategii globale de securitate alimentară

DD

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlBD2O12

Psihologia alimentaţiei umane

DD

50

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

VP

3

DlBS2O13

Ecologie şi protecţia mediului

DS

36

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

3

DlBC1O14

Limba străină I

DC

24

-

2

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

DlBC2O15

Limba străină II

DC

24

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

2

DlBC1O16

Educaţie fizică şi sport I

DC

12

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

 

DlBC2O17

Educaţie fizică şi sport II

DC

12

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

884

13

6

7

-

4E

3V

30

14

5

7

-

4E

4V

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBC1F01

Materii prime în industria alimentară

 

24

2

-

-

-

V

2

-

-

-

-

-

-

DlBC2F02

Management

 

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

V

3

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul universitar 2016-2017

ANUL II

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBF3O01

Biochimia produselor alimentare I

DF

60

2

1

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlBF4O02

Biochimia produselor alimentare II

DF

84

-

-

-

 

-

-

2

2

3

-

E

7

DlBD4O03

Microbiologie generală

DD

34

-

-

-

 

-

-

2

-

3

-

E

4

DlBD3O04

Analiză instrumentală

DD

36

2

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlBD3O05

Elemente de inginerie mecanică şi electrică

DD

76

1

-

-

1

E

4

-

-

-

-

-

-

DlBD3O06

Operaţii unitare în industria alimentară I

DD

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlBD4O07

Operaţii unitare în industria alimentară II

DD

60

-

-

-

-

-

-

2

-

1

2

E

5

DlBD4O08

Principiile nutriţiei umane

DD

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

4

DlBD3O09

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare I

DD

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

 

DlBD4O10

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare II

DD

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

4

DlBD3O11

Inocuitatea produselor alimentare

DD

36

2

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlBD4O12

Practică (3săptămâni x 30 ore/săptămână)

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

DlBS3O13

Sisteme disperse alimentare

DS

48

2

-

2

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlBC3O14

Limba străină III

DC

50

-

2

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlBC4O15

Limba străină IV

DC

50

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

3

DlBC3O16

Educaţie fizică şi sport III

DC

12

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

-

DlBC4O17

Educaţie fizică şi sport IV

DC

12

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

806

13

4

8

1

4E

4V

30

10

5

9

2

4E

4V

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBC3F01

Proiectare asistată de calculator I

 

24

1

-

1

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

DlBC4F02

Proiectare asistată de calculator II

 

24

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

VP

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul universitar 2016– 2017

ANUL III

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBD6O01

Utilaje în industria alimentară

DD

62

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

VP

4

DlBD5O02

Tehnologii şi biotehnologii alimentare I

DD

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlBD6O03

Tehnologii şi biotehnologii alimentare II

DD

48

-

-

-

-

-

-

3

-

1

-

E

4

DlBD5O04

Legislaţia şi protecţia consumatorului

DD

36

1

2

-

-

VP

3

 

 

 

 

 

 

DlBD6O05

Analiză senzorială 

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlBD5O06

Aditivi şi ingrediente în industria alimentară

DD

48

2

2

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlBD6O07

Expertiză microbiologică

DD

46

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

E

5

DlBS5O08

Tehnici moderne de analiză şi expertiză

DS

98

2

2

2

-

E

7

-

-

-

-

-

-

DlBS6O09

Enzimologie

DS

86

-

-

-

-

-

-

2

1

2

-

E

6

DlBD6O10

Practică  (3săptămâni x 30 ore/ săptămână)

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

 

TOTAL

 

534

7

6

3

0

-

18

11

1

10

-

-

26

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBS5A11

Climatizări în industria alimentară

DS

62

1

-

-

2

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlBS5A12

Tehnologii extractive în industria alimentară I

DS

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlBS6A13

Tehnologii extractive în industria alimentară II

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

VP

4

DlBS5A14

Tehnologia vinului şi băuturilor alcoolice

DS

48

2

-

1

1

E

4

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBS5A11

Alimente modificate genetic

DS

48

2

-

1

1

E

4

-

-

-

-

-

-

DlBS5A12

Tehnologii extractive în industria alimentară I

DS

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlBS6A13

Tehnologii extractive în industria alimentară II

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

VP

4

DlBS5A14

Climatizări în industria alimentară

DS

62

1

-

-

2

VP

4

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

220

5

-

2

3

-

12

2

-

1

1

-

4

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

754

12

6

5

3

4E

3V

30

13

1

11

1

4E

3V

30

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 Anul universitar 2016 – 2017

ANUL IV

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBD8O01

Marketing

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

3

DlBD7O02

Managementul calităţii produselor alimentare

DD

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlBD7O03

Tehnologii şi biotehnologii  alimentare III

DD

48

3

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlBD8O04

Tehnologii şi biotehnologii  alimentare IV

DD

22

-

-

-

-

-

-

3

-

1

-

E

3

DlBD8O05

Ambalaje şi design in industria alimentara

DD

50

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

3

DlBS7O06

Controlul falsificărilor produselor alimentare I

DS

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlBS8O07

Controlul falsificărilor produselor alimentare II

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlBS8O08

Igiena societăţilor agroalimentare

DS

22

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

3

DlBS7O09

Toxicologie

DS

74

2

1

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlBS7O10

Tehnologii fermentative în industria alimentară

DS

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlBS8O11

Controlul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor

DS

36

-

-

-

-

 

-

2

-

1

-

VP

3

DlBS7O12

Elaborarea lucrării de diplomă – proiect tehnologic

DS

36

-

-

-

3

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlBS8O13

Elaborarea lucrării de diplomă– Analiza siguranţei alimentelor

DS

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

VP

3

DlBS8O14

Elaborarea lucrării de diplomă – Instrumente informatice şi tehnici de cercetare

DS

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

VP

3

DlBS8O15

Practică pentru  elaborarea lucrării de diplomă

( 2săptămâni x 30 ore/ săpt)

DS

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

 

TOTAL

 

674

11

2

5

3

-

24

12

2

6

4

-

28

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBS7A16

Controlul fitosanitar

DS

50

2

-

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlBS8A17

Legislaţia internaţională

DS

24

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

2

DlBS7A18

Tehnici membranare în analiza alimentelor

DS

36

2

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlBS7A16

Dreptul  şi administrarea afacerilor

DS

36

2

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

DlBS7A17

Controlul fitosanitar

DS

50

2

-

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlBS8A18

Controlul statistic al alimentelor

DS

24

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

2

 

TOTAL

 

110

4

1

-

-

-

6

1

1

-

-

-

2

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

784

15

3

5

3

4E

4V

30

13

3

6

4

4E

6V

30

COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII
  • Identificarea, descrierea şi utilizarea adecvată a noţiunilor specifice ştiinţei alimentului şi siguranţei alimentare.
  • Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalaţiilor şi echipamentelor de industrie alimentară
  • Supravegherea, conducerea, analiza şi proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit
  • Proiectarea, implementarea şi monitorizarea sistemelor de management al calităţii şi siguranţei alimentare
  • Realizarea controlului şi expertizei produselor alimentare, inclusiv în domeniul protecţiei consumatorilor
  • Realizarea de activităţi de management şi marketing pe lanţul agro-alimentar

Aplicarea strategiilor de perseverenţă, rigurozitate, eficienţă şi responsabilitate în muncă, punctualitate şi asumarea răspunderii pentru rezultatele activităţii personale, creativitate, bun simt, gândire analitică şi critică, rezolvarea de probleme etc., pe baza principiilor, normelor şi a valorilor codului de etică profesională în domeniul alimentar.

 Aplicarea tehnicilor de interelaţionare în cadrul unei echipe; amplificarea şi cizelarea capacităţilor empatice de comunicare interpersonală şi de asumare a unor atribuţii specifice în desfăşurarea activităţii de grup în vederea tratării/rezolvării de conflicte individuale/de grup, precum şi gestionarea optimă a timpului

 Autoevaluarea obiectivă a nevoii de formare profesională continuă în scopul inserţiei pe piaţa muncii şi al adaptării la dinamica cerinţelor acesteia şi pentru dezvoltarea personală şi profesională. Utilizarea eficientă a abilităţilor lingvistice şi a cunoştinţelor de tehnologia informaţiei şi a comunicării. Utilizarea eficientă a diverselor căi şi tehnici de învăţare-formare pentru achiziţionarea informaţiei din baze de date bibliografice şi electronice, atât în limba română, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională, precum şi evaluarea necesităţii şi utilităţii motivaţiilor extrinseci şi intrinseci ale educaţiei continue.

Conform Cadrului naţional al calificărilor din România ocupaţii posibile ale absolvenţilor programului de studii de licenţă Controlul si Expertiza Produselor Alimentare sunt:

215201. Inginer în industria alimentară

215204. Consilier inginer industria alimentară

215205. Expert inginer industria alimentară

215206. Inspector de specialitate inginer industria alimentară

215207. Referent de specialitate inginer industria alimentară

233201. Profesor în învăţământul gimnazial

241401. Analist cumpărări/consultant furnizori

241937. Expert de accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

242303. Auditor în domeniul calităţii

242307.Analist de calitate

242320. Auditor în domeniul siguranţei alimentare

252204. Cercetător în controlul calităţii produselor alimentare

252205. Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare        

     252206. Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET