Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul  I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DmGA1O01

Managementul calităţii

DA

42

2

2

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

DmGA1O02

Evaluarea impactului de mediu prin sistemul de indicatorilor europeni

DA

56

   2

-

-

   1

E

7

-

-

-

-

-

-

DmGA1O03

Evaluarea riscului de mediu

DA

42

2

1

-

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DmGA1O04

Tehnici performante de monitorizare a poluantilor

DA

56

2

-

1

-

VP

7

-

-

-

-

-

-

DmGA2O05

Gestiunea substanţelor chimice periculoase

DA

42

 

-

-

-

-

-

2

-

   2

-

E

7

DmGA2O06

Dezvoltarea sustenabilă

DA

56

 

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

7

DmGA2O07

Ecoetichetare

DA

42

 

-

-

-

-

-

2

1

-

-

VP

6

DmGA2O08

Combustibili alternativi

DA

56

 

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

7

DmGA1O09

Tehnici experimentale  I

DA

28

 

-

-

1

VP

3

-

-

-

-

-

-

DmGA2O10

Tehnici experimentale  II

DA

28

 

-

-

-

-

-

-

-

-

1

VP

3

 

Total ore pe săptămână

 

 

448

8

3

1

2

3E

2VP

30

8

2

3

1

3E

2VP

30

 

         

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul  II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DmGA3O01

Sisteme de management de mediu 

DA

56

2

1

-

-

E

7

-

-

-

-

-

-

DmGA3O02

Auditul intern a sistemelor de management

DA

42

1

-

-

2

E

6

-

-

-

-

-

-

DmGA3O03

Tehnici de depoluare şi reconstrucţie ecologică 

DA

56

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

DmGA3O04

Sisteme de valorificare a resurselor regenerabile

DA

42

2

-

2

-

E

7

-

-

-

-

-

-

DmGA4O05

Activitate de  cercetare şi elaborarea disertaţiei

DA

224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

VP

30

DmGA3O06

Tehnici experimentale III

DA

28

-

-

-

1

VP

3

-

-

-

-

-

-

 

Total ore pe săptămână

 

448

7

1

3

3

4E

2VP

30

-

-

-

14

1VP

30

 

 

               Legendă:  C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare; 

                           K – credite; Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET