Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad       

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului                                              

Departamentul: Ştiinţe Tehnice şi ale Naturii  

Domeniul: Ingineria Produselor Alimentare

Specializarea: Ingineria Produselor Alimentare

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 - 2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAF1O01

Matematică şi statistică I

DF

74

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlAF2O02

Matematică şi statistică II

DF

74

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

DlAF1O03

Fizică

DF

62

2

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlAF1O04

Chimie anorganică, analitică

DF

56

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlAF2O05

Analize fizico-chimice

DF

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

4

DlAF1O06

Chimie organică

DF

56

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlAF1O07

Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator I

DF

62

1

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlAF2O08

Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator II

DF

50

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

E

3

DlAF2O09

Chimie fizică şi coloidală

DF

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

4

DlAF2O10

Chimia alimentelor

DF

60

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

E

5

DlAD1O11

Politici şi strategii globale de securitate alimentară

DD

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlAD2O12

Psihologia alimentaţiei umane

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

VP

3

DlAS2O13

Ecologia şi protecţia mediului

DS

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

4

DlAC1O14

Limba străină I

DC

24

-

2

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

DlAC2O15

Limba străină II

 DC

24

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

2

DlAC1O16

Educaţie fizică şi sport I

DC

12

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

-

DlAC2O17

Educaţie fizică şi sport II

DC

12

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

824

13

6

7

-

4E

3V

30

14

6

6

-

4E4V

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAC1F01

Materii prime de origine vegetală în industria alimentară

 

48

2

2

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlAC2F02

Materii prime de origine animală în industria alimentară

 

48

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

VP

4

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
anul universitar 2016 - 2017
Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAF3O01

Biochimia produselor alimentare I

DF

86

2

1

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlAF4O02

Biochimia produselor alimentare II

DF

86

-

-

-

-

-

-

2

1

2

-

E

6

DlAD4O03

Microbiologie generală

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlAD3O04

Elemente de inginerie mecanică şi electrică

 

DD

 

72

3

-

2

1

E

6

-

-

-

-

-

-

DlAD3O05

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare I

 

DD

 

74

2

-

2

-

VP

5

-

-

-

-

-

-

DlAD4O06

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare II

 

DD

 

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlAD3O07

Operaţii unitare în industria alimentară I

DD

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlAD4O08

Operaţii unitare în industria alimentară II

DD

72

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

E

6

DlAD4O09

Principiile nutriţiei umane

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

VP

4

DlAD4O10

Practică (3săptămâni x 30 ore/săptămână)

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

DlAS3O11

Sisteme disperse alimentare

DS

74

3

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlAC3O12

Limba străină III

DC

50

-

2

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlAC4O13

Limba străină IV

DC

50

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

3

DlAC3O14

Educaţie fizică  şi sport III

DC

12

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

-

DlAC4O15

Educaţie fizică şi sport IV

DC

12

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

736

11

4

10

1

4E2V

30

10

4

10

2

4E

3V

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAC3F01

Enzimologie I

 

48

2

-

2

-

V

4

-

-

-

-

-

-

DlAC4F02

Enzimologie II

 

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

V

4

DlAC3F03

Elemente generale de toxicologie I

 

48

2

2

-

-

V

4

-

-

-

-

-

-

DlAC4F04

Elemente generale de toxicologie II

 

48

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

V

4

 PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
anul universitar 2016 - 2017

Anul III

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAD5O01

Microbiologie specială

DD

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlAD5O02

Inocuitatea produselor alimentare

DD

62

2

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlAD6O03

Utilaje în industria alimentară

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlAD6O04

Biotehnologii alimentare

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

3

DlAD6O05

Analiză senzorială

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

VP

4

DlAD6O06

Legislaţia şi protecţia consumatorului

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

VP

3

DLAD5O07

Aditivi şi ingrediente în industria alimentară

DD

62

2

1

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlAD6O08

Practică

( 3săptămâni x 30 ore/ săptămână)

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

DlAS5O09

Tehnologie şi control în industria laptelui

DS

74

2

-

1

1

E

5

-

-

-

-

-

-

DlAS6O10

Tehnologie şi control în industria cărnii

DS

74

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E

5

 

TOTAL

 

514

8

1

4

1

-

18

10

1

6

1

-

22

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAS5A11

Controlul şi asigurarea calităţii în industria alimentară

DS

48

3

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlAS5A12

Tehnologie şi control în industria vinului şi a băuturilor alcoolice I

DS

48

3

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlAS6A13

Tehnologie şi control în industria vinului şi a băuturilor alcoolice II

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E

4

DlAS5A14

Tehnologie şi control în industria morăritului şi panificaţiei I

DS

48

3

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlAS6A15

Tehnologie şi control în industria morăritului şi panificaţiei II

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E

4

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAS5A16

Tehnologie şi control în industria vinului şi a băuturilor alcoolice I

DS

48

3

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlAS6A17

Tehnologie şi control în industria vinului şi a băuturilor alcoolice II

DS

48

 

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E

4

DlAS5A18

Tehnologie şi control în industria morăritului şi panificaţiei I

DS

48

3

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlAS6A19

Tehnologie şi control în industria morăritului şi panificaţiei II

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E

4

DlAS5A20

Tehnici membranare în analiza alimentelor

DS

48

3

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

240

9

-

3

-

-

12

4

-

2

2

-

8

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

754

17

1

7

1

4E

3VP

30

14

1

8

3

4E

4VP

30

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016 – 2017

Anul IV

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAD7O01

Utilaje în industria alimentară

DD

62

2

-

-

1

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlAD7O02

Management

DD

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlAD8O03

Marketing

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

VP

3

DlAD8O04

Ambalaje şi design in industria alimentara

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

3

DlAS7O05

Tehnologie şi control în industria  fermentativă (bere)

DS

74

2

-

1

1

E

5

-

-

-

-

-

-

DlAS7O06

Tehnologie şi control în industria uleiului

DS

74

2

-

1

1

E

5

-

-

-

-

-

-

DlAS8O07

Tehnologie şi control în industria zahărului şi produselor zaharoase

DS

22

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

3

DlAS7O08

Tehnologie şi control în industria conservelor

DS

74

2

-

1

1

E

5

-

-

-

-

-

-

DlAS7O09

Optimizarea şi modelarea proceselor tehnologice

DS

50

1

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlAS8O10

Falsificări ale produselor alimentare şi identificarea lor

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlAS7O11

Elaborarea lucrării de diplomă – Proiect tehnologic

DS

10

-

-

-

3

VP

2

-

-

-

-

-

-

DlAS8O12

Elaborarea lucrării de diplomă – Calcul economic lucrare de diplomă

DS

38

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

VP

2

DlAS8O13

Instrumente informatice şi tehnici de cercetare

DS

36

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

3

DlAS8O14

Contabilitate

DS

50

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

3

DlAS8O15

Practică de redactare a lucrării de diplomă  (2 săptămâni x 30 ore-săpt)

DS

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

 

TOTAL

 

676

11

1

4

7

-

27

11

3

5

1

-

24

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAS7A16

Toxicologie        

DS

36

2

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

DlAS8A17

Igiena societăţilor agroalimentare 

DS

22

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

3

DlAS8A18

Managementul cercetării-dezvoltării  

DS

50

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

3

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlAS8A16

Tehnica frigului şi climatizări în industria alimentară

DS

50

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

3

DlAS8A17

Igiena societăţilor agroalimentare

DS

22

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

3

DlAS7A18

Drept comunitar  şi administrarea afacerilor

DS

36

2

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

108

2

1

-

-

-

3

3

1

2

-

-

6

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

784

13

2

4

7

4E

4VP

30

14

4

7

1

4E

6VP

30

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET