Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

12 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlEF1O01

Matematică şi statistică I

DF

74

2

2

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlEF2O02

Matematică şi statistică II

DF

74

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

DlEF1O03

Chimie anorganică

DF

86

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlEF2O04

Chimie organică

DF

98

-

-

-

-

-

-

3

-

3

-

E

7

DlEF1O05

Analiză instrumentală

DF

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlEF1O06

Utilizarea calculatoarelor si grafică computerizată

DF

48

2

-

2

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlED2O07

Topografie

DD

98

-

-

-

-

-

-

3

-

2

1

E

7

DlED1O08

Ecologie şi protecţia mediului

DD

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlED2O09

Elemente de inginerie mecanică şi electrică

DD

86

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

E

6

DlEC1O10

Limba străină I

DC

24

-

2

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

DlEC2O11

Limba străină II

DC

24

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

2

DlEC1O12

Educaţie fizică şi sport I

DC

12

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

-

DlEC2O13

Educaţie fizică şi sport II

DC

12

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

DlEC1O14

Psihologie si comunicare I

DC

50

1

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlEC2O15

Psihologie si comunicare II

DC

50

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

3

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

794

12

6

8

0

4E

3V

30

12

6

7

1

4E

2V

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlEC1F01

Management ecologic

 

24

2

-

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

DlEC2F02

Notiuni de integrare europeană

 

24

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

2

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlED3O01

Fizica mediului

DD

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlEF4O02

Microbiologie generală

DF

98

-

-

-

-

-

-

2

1

3

-

E

6

DlEF4O03

Chimia fizică

DF

86

-

-

-

-

-

-

2

1

2

-

E

6

DlEF3O04

Biochimie generală

DF

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlED3O05

Ştiinţa şi ingineria materialelor I

DD

62

2

1

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlED4O06

Ştiinţa şi ingineria materialelor II

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

VP

4

DlED3O07

Ştiinţa solului I

DD

62

2

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlED4O08

Ştiinţa solului  II

DD

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

4

DlED3O09

Chimia mediului

DD

48

2

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlED4O10

Mecanica fluidelor, hidraulică şi hidrologie

DD

60

-

-

-

-

-

-

2

-

1

2

E

5

DlED4O11

Practică (3 săptămâni x 30 ore/săptămână)

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

DlES3O12

Surse de poluare şi poluanţi

DS

50

1

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlES3O13

Genetică

DS

48

2

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlEC3O14

Limba străină III

DC

24

-

2

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

DlEC4O15

Limba străină IV

DC

24

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

2

DlEC3O16

Educaţie fizică şi sport III

DC

12

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

-

DlEC4O17

Educaţie fizică şi sport IV

DC

12

 

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

832

13

4

9

0

4E

4V

30

10

5

9

2

4E

3V

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlEC3F01

Elemente generale de toxicologie

 

48

2

-

2

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlEC4F02

Hidrologie

 

36

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

VP

3

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlED5O01

Monitorizare şi diagnoză a calităţii mediului

DD

74

2

-

-

2

E

5

-

-

-

-

-

-

DlED5O02

Ecologia apei

DD

62

2

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlED6O03

Meteorologie şi climatologie

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlED6O04

Elemente de electrochimie şi coroziune

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

VP

4

DlED5O05

Fenomene de transfer şi operaţii unitare

DD

72

3

-

1

2

E

6

-

-

-

-

-

-

DlED6O06

Economia resurselor mediului înconjurător

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

1

-

1

E

4

DlES6O07

Protecţia ecosistemelor

DS

74

-

-

-

-

-

-

3

-

1

-

E

5

DlES5O08

Biologia, apei, aerului şi solului

DS

74

3

-

1

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlES6O09

Ecomarketing

DS

50

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

3

DlED6O10

Practică

 (3 săptămâni x 30 ore/săptămână)

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

2

 

TOTAL

 

550

10

0

3

4

 

20

10

2

5

1

 

22

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlES6A11

Elemente de tehnologii generale şi poluanţi specifici

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlES5A12

Ingineria sanitară ambientală

DS

48

2

2

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlES6A13

Standarde de calitate a mediului

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

VP

4

DlES5A14

Resursele de apă şi protecţia lor

DS

86

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlES6A11

Dreptul  şi administrarea afacerilor

DS

24

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

VP

2

DlES6A12

Dinamica poluanţilor în mediu

DS

72

-

-

-

-

-

-

2

-

2

2

E

6

DlES5A13

Procedee de separare a poluantilor

DS

86

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlES5A14

Proiectare asistată de calculator

DS

48

2

2

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

230

5

2

2

-

 

10

4

2

2

-

 

8

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

780

15

2

5

4

4E

2V

30

14

2

7

3

4E

4V

30

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul IV

 

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlED7O01

Managementul mediului

DD

74

3

1

-

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlED7O02

Ecotoxicologie

DD

86

2

2

1

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlED8O03

Automatizarea proceselor tehnologice şi biotehnologice

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

VP

3

DlED8O04

Regularizări de râuri şi îndiguiri

DD

34

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

E

4

DlED8O05

Instrumente informatice şi tehnici de cercetare - Infografică

DD

36

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

VP

3

DlES8O06

Politica comunitară în protecţia mediului

DS

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

E

3

DlES8O07

Tehnologii şi biotehnologii nepoluante

DS

74

-

-

-

-

-

-

2

-

1

1

E

5

DlES7O08

Îmbunătăţiri funciare

DS

98

2

-

2

2

E

7

-

-

-

-

-

-

DlES7O09

Controlul poluanţilor  I

DS

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlES8O10

Controlul poluanţilor  II

DS

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlES7O11

Elaborarea lucrării de diplomă – proiect tehnologic

DS

36

1

-

-

2

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlES8O12

Practică pentru  elaborarea lucrării diplomă

(2 săptămâni x 30 ore/ săpt.

DS

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

 

TOTAL

 

662

10

3

5

4

 

26

12

1

7

2

 

25

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlES8A13

Instalaţii de procesare a deşeurilor

DS

50

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

VP

3

DlES8A14

Legislaţia mediului

DS

24

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

2

DlES7A15

Tehnologii pentru epurarea apelor uzate

DS

48

2

-

-

2

VP

4

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlES8A13

Legislaţia mediului

DS

24

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

2

DlES8A14

Ecomateriale

DS

50

-

-

-

-

-

-

1

-

-

1

VP

3

DlES7A15

Elaborarea si managementul proiectelor de cercetare

DS

48

2

-

-

2

VP

4

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

122

2

-

-

2

 

4

2

1

-

1

 

5

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

784

12

3

5

6

4E

2V

30

14

2

7

3

4E

5V

30

 
 

               Legendă: C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

       Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină  complementară;

COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

Absolventul unui program de studiu de licenţă în INGINERIA SISTEMELOR BIOTEHNICE ŞI ECOLOGICE dobândeşte competenţe profesionale şi abilităţi corespunzatoare calificării declarate.

            Competenţele profesionale ale absolvenţilor programului ISBE corespund calificării declarate şi sunt:

-          C1 Explicarea mecanismelor, proceselor si efectelor de origine antropica sau naturala care determina si influenţează poluarea mediului

-          C2 Gestionarea si solutionarea problemelor specifice de mediu pentru dezvoltarea

-          durabila

-          C3 Analiza solutiilor tehnice necesare pentru prevenirea, diminuarea si eliminarea fenomenelor negative asupra mediului

-          C4 Utilizarea normelor legale si a celor mai bune tehnologii valabile (BAT) pentru prevenirea si diminuarea impactului fenomenelor naturale si antropice asupra mediului

C5 Cooperarea cu institutiile cu responsabilitati in managementul de mediu si implicarea in definirea oliticilor si strategiilor de mediu

-          C6 Coordonarea activitatilor si proceselor tehnologice pe baza specificatiilor tehnice

 

Competenţe transversale

-          CT1. C1 Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea

                  responsabilitatilor pentru deciziile luate si a  riscurilor aferente

 

-          CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de

                  tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

-          CT3. Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala

 

   

4. FINALITĂȚI

            Conform Cadrului naţional al calificărilor din România ocupaţii posibile ale absolvenţilor programului de studii de licenţă ISBE sunt:

221117.  Inginer ecolog.

242316. Responsabil de mediu.

242311. Monitor mediu înconjurator.

244203. Analist de mediu.

221115. Inspector de specialitate ecolog.

242312. Inspector pentru conformare ecologică.

242318. Inspector protecţia mediului.

221113. Consilier ecolog.

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET