Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 20016/2017

 Anul I

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDF1O01

Matematică şi statistică I

DF

48

2

2

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlDF2O02

Matematică şi statistică II

DF

48

-

-

-

-

-

-

2

2

-

 

E

4

DlDF1O03

Chimie organică 

DF

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlDF1O04

Chimie anorganică şi analitică

DF

60

3

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlDF2O05

Chimia alimentelor

DF

48

-

-

 

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlDF1O06

Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator I

DF

50

1

-

1

-

E

3

-

-

-

-

-

-

DLDF2O07

Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator II

DF

50

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

E

3

DlDS2O08

Biofizică şi agrometeorologie

DS

50

1

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDF1O09

Economie generală

DF

74

2

2

-

-

VP

5

-

-

-

-

-

-

DlDD2O10

Management

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

VP

4

DlDD2O11

Marketing

DD

22

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

VP

3

DlDD2O12

Ecologie şi ecoturism   

DD

50

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

VP

3

DlDD1O13

Botanică 

DD

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

4

DlDS1O14

Plante medicinale şi melifere                   

DS

50

1

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDC1O15

Limba străină I

DC

24

-

2

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

 

DlDC2O16

Limba străină II

DC

24

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

2

DlDC1O17

Educaţie fizică şi sport I

DC

12

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

-

DlDC2O18

Educaţie fizică şi sport II

DC

12

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

DlDC2O19

Psihologia alimentaţiei umane

DC

50

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

VP

3

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

856

12

7

7

-

4E

4VP

30

14

9

5

-

4E5V

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDC1F01

Zone şi staţiuni turistice în România

 

24

2

-

-

-

V

2

-

-

-

-

-

-

DlDC2F02

Notiuni de integrare europeană

 

24

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

V

2

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016/2017

 Anul II


Cod disci-plina

Discipline

Categoria formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDF3O01

Biochimie generală

DF

60

1

2

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlDF4O02

Biochimia produselor alimentare

DF

60

-

-

-

-

-

-

2

1

2

-

E

5

DlDF4O03

Managementul mediului

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

VP

3

DlDD3O04

Microbiologie alimentară 

DD

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlDD4O05

Topografie şi cadastru    

DD

48

-

-

-

-

-

 

2

-

2

-

E

4

DlDD3O06

Economie şi dezvoltare rurală                  

DD

62

2

1

-

-

E

4

 

-

-

-

-

-

DlDD3O07

Agricultură generală   

DD

36

2

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDD4O08

Practică (3 săptămâni x 30 ore/săptămână

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

DlDS4O09

Principiile nutriţiei umane

DS

50

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

VP

3

DlDS3O10

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare           

DS

48

2

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlDS3O11

Operaţii unitare în alimentaţie publică şi agroturism         

DS

74

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

E

5

DlDS3O13

Energetică, maşini şi instalaţii pentru exploataţii agroturistice       

DS

76

1

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlDS4O14

Managementul mentenanţei maşinilor şi utilajelor agricole            

DS

60

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

E

5

DlDS4O15

Arhitectură peisagistică  

DS

62

2

-

1

-

VP

4

 

 

 

 

 

 

DlDC3O16

Limba străină III

DC

24

-

2

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

DlDC4O17

Limba străină IV

DC

24

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

2

DlDC3O18

Educaţie fizică şi sport III

DC

12

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

-

DlDC4O19

Educaţie fizică şi sport IV

DC

12

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

806

12

6

8

-

4E

5V

30

12

7

5

2

4E

5V

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDC3F01

Transformarea alimentelor I

 

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDC4F02

Transformarea alimentelor II

 

50

 

-

-

-

-

-

1

-

1

-

VP

3


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016/2017

 Anul III


Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDD5O01

Tehnologia culturii plantelor de câmp şi horticole  I  

DD

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlDD6O02

Tehnologia culturii plantelor de câmp şi horticole  II  

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

3

DlDD5O03

Silvicultură şi produsele pădurii                   

DD

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlDD6O04

Bazele gastronomiei şi gastrotehniei                   

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

3

DlDD6O05

Tehnici culinare şi produse de patiserie                        

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlDD5O06

Drept        

DD

50

1

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDD6O07

Managementul resurselor umane                    

DD

34

-

-

-

-

 

-

2

3

-

-

E

4

DlDD5O08

Contabilitate  

DD

34

3

2

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlDD6O09

Legislaţie economică      

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

VP

3

DlDS5O10

Management agroturistic  

DS

62

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

E

4

DlDS6O11

Tehnologia creşterii animalelor                     

DS

50

1

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDS5O12

Managementul şi tehnica servirii                    

DS

36

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

E

3

DlDS6O13

Băuturi în alimentaţie publică şi agroturism               

DS

36

2

-

1

-

E

3

-

-

-

-

-

-

DlDD5O14

Practică de specialitate

(3 săptămâni X 30 ore / săptămână

DD

 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

 

TOTAL

 

582

11

3

4

-

-

21

12

4

6

2

-

27

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDS6A15

Legislaţia mediului

DS

50

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

3

DlDS5A16

Toxicologie  

DS

50

1

1

-

-

 E

3

-

-

-

-

-

-

DlDS5A17

Igiena societăţilor agroalimentare             

DS

50

1

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDS5A18

Managementul producţiei agroalimentare              

DS

22

2

2

-

-

 E

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDS5A15

Geografia fizică şi economică

DS

22

2

2

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDS6A16

Toxicologie

DS

50

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

3

DlDS5A17

Igiena societăţilor agroalimentare             

DS

50

1

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDS5A18

Sociologie

DS

50

1

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

172

4

2

1

-

-

9

1

1

-

-

-

3

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

754

15

6

5

-

6E

3V

30

13

5

6

2

5E

4V

30

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016/2017

 Anul IV

Cod disci-plina

Discipline

Categoria formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDD8O01

Managementul cercetării –dezvoltării               

DD

16

-

-

-

-

-

-

2

-

-

2

E

3

DlDD7O02

Merceologie şi procesarea produselor agricole I     

DD

62

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlDD8O03

Merceologie şi procesarea produselor agricole II    

DD

14

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

3

DlDD7O04

Construcţii agroturistice  

DD

62

2

-

-

1

E

4

-

-

-

-

-

-

DlDD7O05

Utilaje pentru APA      

DD

36

1

-

1

1

E

3

-

-

-

-

-

-

DlDD8O06

Politici agricole comunitare 

DD

16

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

3

DlDD7O07

Legislaţia şi protecţia consumatorului           

DD

36

1

2

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDD7O08

Comunicare managerială   

DD

48

2

2

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlDD7O09

Elaborarea lucrării de diplomă - Managementul proiectelor I                    

DD

50

-

-

-

2

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDD8O10

Elaborarea lucrării de diplomă - Managementul proiectelor  II                   

DD

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

VP

3

DlDD8O11

Elaborarea lucrării de diplomă – Instrumente informatice şi tehnici de cercetare

DD

44

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

VP

3

DlDS8O12

Marketing agroturistic      

DS

36

2

1

-

-

E

3

-

-

-

-

-

-

DlDS7O13

Managementul produselor de catering                     

DS

14

-

-

-

-

-

-

1

-

-

2

VP

3

DlDS8O14

Practică pentru  elaborarea lucrării de diplomă

( 2săptămâni x 30 ore/ săpt)

DS

18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

 

TOTAL

 

496

10

5

2

4

-

24

7

2

1

8

-

21

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDS8A15

Stiluri alimentare             

DS

78

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

5

DlDS7A16

Aditivi alimentari

DS

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDS8A18

Managementul şi asigurarea calităţii produselor alimentare                                           

DS

54

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

E

4

DlDS7A19

Analiză senzorială        

DS

50

1

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlDS8A15

Ambalaje şi design

DS

78

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

5

DlDS7A17

Analiza instrumentala                                   

DS

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlDS8A18

Managementul şi asigurarea calităţii produselor alimentare                                           

DS

54

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

E

4

DlDS7A19

Analiză senzorială        

DS

50

1

-

1

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

218

3

1

1

-

-

6

4

-

1

1

-

9

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

714

13

6

3

4

5E

4V

30

11

2

2

9

5E

4V

30


COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

Competenţe profesionale

C1. Efectuarea de calcule, demonstraţii şi aplicaţii, pentru rezolvarea de sarcini specifice ingineriei şi managementului pe baza cunoştinţelor din ştiinţele fundamentale şi inginereşti

C2.Elaborarea şi interpretarea documentaţiei tehnice, economice şi manageriale

C3.Planificarea fluxurilor, proceselor şi sistemelor tehnice, economice, financiare şi socio-culturale în unităţile de alimentaţie publică şi agroturism; controlul şi evaluarea acestor activiăţi

C4.Gestionarea sistemelor de informaţii: aplicaţii software – operare şi customizare, bazate pe indicatori specifici domeniului.

C5.Managementul unităţilor de producţie/prestări servicii în alimentaţie publică şi agroturism şi a strategiilor şi politicilor de marketing din domeniu.

C6.Conceperea unor noi produse şi servicii; controlul calităţii şi auditul producţiei/serviciului nou prestat

Competenţe transversale:

CT1.Aplicarea, în mod responsabil, a principiilor normelor şi valorilor eticii profesionale în realizarea sarcinilor profesionale şi identificarea obiectivelor de realizat, a resurselor disponibile, a etapelor de lucru, a duratelor de execuţie, a termenelor de realizare şi a riscurilor aferente

CT2.Identificarea rolurilor şi responsabilităţilor într-o echipa pluridisciplinară şi aplicarea de tehnici de relaţionare şi munca eficientă în cadrul echipei

CT3.Identificarea oportunităţilor de formare continuă şi utilizarea eficientă, pentru propria dezvoltare, a surselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesionala asistată (portaluri Internet, aplicaţii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atât în limba româna, cât şi într-o limbă de circulaţie internaţională


Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET