Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul  I

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DmFA2O01

Legislaţie europeană privind calitatea şi siguranţa alimentară

DA

56

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

V

7

DmFA1O02

Documentare şi autorat ştiinţific

DA

42

2

-

-

2

E

7

-

-

-

-

-

-

DmFA1O03

Managementul calităţii

DA

42

2

1

-

-

VP

6

-

-

-

-

-

-

DmFA1O04

Metode spectrale de analiză a alimentelor

DA

56

2

-

1

-

E

7

-

-

-

-

-

-

DmFA2O05

Metode moderne de analiză a alimentelor

DA

56

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

7

DmFA2O06

Managementul hazardurilor microbiologice  în alimente

DA

28

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

6

DmFA1O07

Protejarea calităţii alimentelor în timpul procesării şi depozitării

DA

56

2

-

-

1

E

7

-

-

-

-

-

-

DmFA2O08

Management de risc în industria alimentară

DA

56

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

VP

7

DmFA1O09

Tehnici experimentale I

DA

28

-

-

-

1

VP

3

-

-

-

-

-

-

DmFA2O10

Tehnici experimentale II

DA

28

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

VP

3

 

TOTAL

 

448

8

1

1

4

3E

2VP

30

8

2

3

1

2E

3VP

30


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul II


Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

DmFA3O01

Auditul intern a sistemelor de management

DA

42

1

-

-

2

E

7

-

-

-

-

-

-

DmFA3O02

Programe informatice performante în domeniul alimentar

DA

42

2

-

1

-

VP

7

-

-

-

-

-

-

DmFA3O03

Tendinţe actuale în cercetarea din domeniul

 alimentar

DA

28

2

-

2

-

E

7

-

-

-

-

-

-

DmFA3O04

Drept alimentar

DA

84

2

1

-

-

VP

6

-

-

-

-

-

-

DmFA4O05

Activitate de  cercetare şi elaborarea disertaţiei

DA

224

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

VP

30

DmFA3O06

Tehnici experimentale III

DA

28

-

-

-

1

VP

3

-

-

-

-

-

-

 

TOTAL

 

448

7

1

3

3

2E

3VP

30

-

-

-

14

1VP

30


Legendă:  C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;
Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET