Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCF1O01

Matematică şi statistică I

DF

52

2

2

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlCF2O02

Matematică şi statistică II

DF

69

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

E

5

DlCF1O03

Chimie anorganică, analitică

DF

92

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlCF1O04

Chimie organică

DF

92

3

-

2

-

E

6

-

-

-

-

-

-

DlCF2O05

Chimia alimentelor

DF

98

 

-

-

-

-

-

3

1

2

-

E

7

DlCF1O06

Fizică

DF

66

2

-

1

-

E

4

-

-

-

-

-

-

DlCF2O07

Analize fizico-chimice

DF

69

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

VP

5

DlCF1O08

Utilizarea calculatorului şi grafică computerizată

DF

52

2

-

2

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlCF2O09

Chimie fizică şi coloidală

DF

69

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

5

DlCD1O10

Politici şi strategii globale de securitate alimentară

DD

66

2

1

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlCD2O11

Ecologia şi protecţia mediului

DS

94

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

6

DlCC1O12

Limba străină I

DC

26

-

2

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

DlCC2O13

Limba străină II

DC

22

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

2

DlCC1O14

Educaţie fizică și sport I

DC

13

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

 

DlCC2O15

Educaţie fizică și sport II

DC

11

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

905

14

6

7

-

4E

3V

30

11

6

8

-

4E

2V

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCC1F01

Materii prime de origine vegetală în industria alimentară

 

52

2

2

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlCC2F02

Materii prime de origine animală în industria alimentară

 

44

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

VP

4

DlCC1F03

Psihologia alimentaţiei umane

 

52

2

2

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

 

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCF3O01

Biochimie generală

DF

88

1

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

 

DlCF4O02

Biochimia produselor alimentare

DF

60

-

-

-

 

-

-

2

1

2

-

E

5

 

DlCF3O03

Elemente de inginerie mecanică şi electrică

DF

62

1

-

2

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

 

DlCD4O04

Microbiologie generală

DD

48

-

-

-

 

-

-

2

-

2

-

E

4

 

DlCD3O05

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare I

DD

48

2

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

 

 

DlCD4O06

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare II

DD

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

E

4

 

DlCD4O07

Principiile nutriţiei umane

DD

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

4

 

DlCD3O08

Legislaţie si protecţia consumatorului de bunuri alimentare I

DD

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

 

DlCD4O09

Legislaţie si protecţia consumatorului de bunuri alimentare II

DD

36

-

-

-

-

-

-

2

1

-

-

VP

3

 

DlCD3O10

Operaţii unitare în industria alimentară I

DD

48

2

-

2

-

E

4

-

-

-

-

-

-

 

DlCD4O11

Operaţii unitare în industria alimentară II

DD

60

-

-

-

-

-

-

2

-

1

2

E

5

 

DlCS3O12

Resurse de apă şi protecţia lor

DS

62

2

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

 

DlCS3O13

Surse de poluare atmosferică şi a solului  

DS

62

2

1

-

-

E

4

-

-

-

-

-

-

 

DlCD4O14

Practică (3săptămâni x 30 ore/săptămână)

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

 

DlCC3O15

Limba străină III

DC

24

-

2

-

-

VP

2

-

-

-

-

-

-

 

DlCC4O16

Limba străină IV

DC

24

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

VP

2

 

DlCC3O17

Educaţie fizică și sport III

DC

12

-

1

-

-

VP(A/R)

1

-

-

-

-

-

-

 

DlCC4O18

Educaţie fizică și sport  IV

DC

12

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

VP(A/R)

1

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

806

12

5

9

-

4E

4V

30

12

5

7

2

4E

4V

30

 

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCC3F01

Elemente generale de toxicologie I

 

22

2

-

2

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

 

DlCC4F02

Elemente generale de toxicologie II

 

22

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

VP

3

 

DlCC3F03

Igiena societăţilor agroalimentare

 

22

2

2

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

 

DlCC4F04

Elemente de electrochimie şi coroziune 

 

22

-

-

-

-

-

-

2

2

-

-

VP

3


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul III

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCD5O01

Managementul calităţii produselor alimentare

DD

34

2

2

-

1

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlCD5O02

Inocuitatea produselor alimentare

DD

62

2

-

1

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlCD6O03

Analize senzoriale 

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlCD6O04

Utilaje în industria alimentară

DD

62

-

-

-

-

-

-

2

-

1

-

VP

4

DlCD5O05

Tehnologia şi controlul calităţii în industria cărnii

DD

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlCD6O06

Tehnologia şi controlul calităţii în industria laptelui

DD

48

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

E

4

DlCD6O07

Practică  (3săptămâni x 30 ore/ săptămână)

DD

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

DlCD5O08

Managementul mediului

DD

74

3

1

-

-

VP

5

-

-

-

-

-

-

DlCD5O09

Tehnici moderne de analiză şi expertiză a alimentelor

DD

98

3

1

2

-

E

7

-

-

-

-

-

-

DlCD6O10

Ambalaje şi design în industria alimentară

DD

24

-

-

-

-

-

-

1

1

-

-

VP

2

 

TOTAL

 

524

12

4

5

1

-

25

7

1

5

-

-

17

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCS6A11

Metode moderne de analiză a poluanţilor 

DS

60

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

E

5

DlCS6A12

Elemente de tehnologii generale şi poluanţi specifici

DS

34

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

E

4

DlCS5A13

Controlul falsificărilor produselor alimentare I

DS

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlCS6A14

Controlul falsificărilor produselor alimentare II

DS

62

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

VP

4

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCS6A11

Dinamica poluanţilor în mediu

DS

60

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

E

5

DlCS6A12

Concentrarea şi separarea poluanţilor

DS

34

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

E

4

DlCS5A13

Controlul poluanţilor atmosferici I

DS

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlCS6A14

Controlul poluanţilor atmosferici II

DS

62

-

-

-

-

-

-

1

-

2

-

VP

4

 

TOTAL

 

230

2

-

2

-

-

5

7

-

6

-

-

13

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

754

14

4

7

1

3E

3V

30

14

1

11

-

4E

4V

30


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul IV

Cod disci-plina

Discipline

Categorie formativă

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCD7O01

Aditivi şi ingrediente în industria alimentară 

DD

48

3

1

-

-

VP

4

-

-

-

-

-

-

DlCD8O02

Control sanitar veterinar

DD

60

-

-

-

-

-

-

2

-

3

-

E

5

DlCD7O03

Tehnologia şi controlul calităţii în industria panificaţiei

DD

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlCD7O04

Tehnologia şi controlul calităţii conservelor de fructe şi legume

DD

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlCD7O05

Tehnologia şi controlul calităţii în industria extractivă

(ulei+zahăr/morărit) I

DD

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlCD8O06

Tehnologia şi controlul calităţii în industria extractivă

(ulei+zahăr/morărit) II

DD

60

-

-

-

-

-

-

3

-

2

-

E

5

DlCS7O07

Tehnologia şi controlul calităţii vinului și băuturilor alcoolice

DS

74

2

-

2

-

E

5

-

-

-

-

-

-

DlCS8O08

Proiect analiza siguranţei alimentelor

DS

48

-

-

-

-

-

-

1

-

-

3

VP

4

DlCS7O09

Instrumente informatice şi tehnici de cercetare

DS

50

-

-

-

2

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlCS8O10

Proiect pentru îmbunătăţirea calităţii mediului

DS

60

-

-

-

-

-

-

2

-

-

3

VP

5

DlCS8O11

Practică de elaborare a proiectului de diplomă  (2 săptămâni x 30 ore-săpt)

DS

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

VP

3

 

TOTAL

 

652

11

1

8

2

-

27

8

-

5

6

-

22

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCS8A12

Drepturile consumatorilor şi autorităţi responsabile

DS

60

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

E

5

DlCS7A13

Control fitosanitar

DS

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlCS8A14

Politica comunitara în protecţia mediului

DS

36

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

VP

3

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DlCS8A12

Ecomarketing

DS

60

-

-

-

-

-

-

3

2

-

-

E

5

DlCS7A13

Tehnici membranare în analiza alimentelor

DS

36

2

1

-

-

VP

3

-

-

-

-

-

-

DlCS7A14

Drept comunitar si administrarea afacerilor

DS

36

-

-

-

-

-

-

2

-

-

1

VP

3

 

TOTAL

 

132

2

1

-

-

-

3

5

2

-

1

-

8

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

784

13

2

8

2

4E

3V

30

13

2

5

7

3E

4V

30

COMPETENŢELE DOBÂNDITE PRIN PROGRAMUL DE STUDII

În concordanță cu cerințele la nivel European,  absolventul unui program de studiu de licenţă în PROTECŢIA CONSUMATORLUI ŞI A MEDIULUI dobândeşte competenţe profesionale şi abilităţi corespunzatoare calificării declarate.

Competenţele profesionale scontate ale absolvenţilor programului PCM corespund calificării declarate şi se axează pe:

-          Identificarea, descrierea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului și siguranței alimentare;

-          Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor  din industria alimentara, supravegherea, conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.

-          Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte, managementul producției, controlul calității produselor alimentare și realizarea proceselor de marketing

-          Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor din industria alimentară și asigurarea protecției mediului

-          Comunicarea cu consumatorii, agenţii economici  şi instituţiile abilitate privind respectarea cerinţelor de protecţie a consumatorului, îmbunătăţirea transparenţei informaţiilor dintre aceștia cu scopul creşterii încrederii consumatorului în produsele consumate

-          Conducerea unor operaţii de supraveghere şi control prinvind stadiul de implementare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor şi a mediului

-          Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională.

-          Proiectarea , conducerea şi îmbunătăţirea continuă a operaţiilor tehnologice din industria alimentară în concordanţă cu cerinţele specifice cadrului legislativ actual prinvind protecţia mediului, a cerinţelor specifice unor standarde voluntare de tipul ISO sau EMAS

-          Evaluarea calităţii aspectelor de mediu în care o activitate economică din cadrul industriei alimentare operează, elaborarea de soluţii tehnice care urmăresc reducerea impactului pe care activitatea o generează

 

Competențe transversale

-          CT1. C1 Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea

                  responsabilitatilor pentru deciziile luate si a  riscurilor aferente

 

-          CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de

                  tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

-          CT3. Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala

 

 

 

4. FINALITĂȚI

Conform Cadrului naţional al calificărilor din România ocupaţii posibile ale absolvenţilor programului de studii de licenţă PCM sunt:

215201. Inginer  in industria alimentara

215206. Inspector de specialitate inginer industria alimentară

215207. Referent de specialitate inginer industria alimentară

215201. Inginer specialitatea industria alimentara si frig

215203. Proiectant inginer produse alimentare

215204. Consilier inginer industria alimentara

215205. Expert inginer industria alimentara

242320. Auditor în domeniul siguranţei alimentare

233201. Profesor în învăţământul gimnazial

241401. Analist cumpărări/consultant furnizori

241801. Expert tehnic extrajudiciar

252205. Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

241937. Expert de accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

252205; Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

252206 Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

242303 Auditor în domeniul calităţii

În concordanță cu cerințele la nivel European,  absolventul unui program de studiu de licenţă în PROTECŢIA CONSUMATORLUI ŞI A MEDIULUI dobândeşte competenţe profesionale şi abilităţi corespunzatoare calificării declarate.

Competenţele profesionale scontate ale absolvenţilor programului PCM corespund calificării declarate şi se axează pe:

-          Identificarea, descrierea și utilizarea adecvată a noțiunilor specifice științei alimentului și siguranței alimentare;

-          Conducerea proceselor generale de inginerie, exploatarea instalațiilor și echipamentelor  din industria alimentara, supravegherea, conducerea, analiza și proiectarea tehnologiilor alimentare de la materii prime până la produs finit.

-          Proiectarea de produse alimentare noi, implementarea și managementul de proiecte, managementul producției, controlul calității produselor alimentare și realizarea proceselor de marketing

-          Managementul tehnologiilor de valorificare a subproduselor și deșeurilor din industria alimentară și asigurarea protecției mediului

-          Comunicarea cu consumatorii, agenţii economici  şi instituţiile abilitate privind respectarea cerinţelor de protecţie a consumatorului, îmbunătăţirea transparenţei informaţiilor dintre aceștia cu scopul creşterii încrederii consumatorului în produsele consumate

-          Conducerea unor operaţii de supraveghere şi control prinvind stadiul de implementare a legislaţiei privind protecţia consumatorilor şi a mediului

-          Conştientizarea nevoii de formare continuă; utilizarea eficientă a resurselor şi tehnicilor de învăţare, pentru dezvoltarea personală şi profesională.

-          Proiectarea , conducerea şi îmbunătăţirea continuă a operaţiilor tehnologice din industria alimentară în concordanţă cu cerinţele specifice cadrului legislativ actual prinvind protecţia mediului, a cerinţelor specifice unor standarde voluntare de tipul ISO sau EMAS

-          Evaluarea calităţii aspectelor de mediu în care o activitate economică din cadrul industriei alimentare operează, elaborarea de soluţii tehnice care urmăresc reducerea impactului pe care activitatea o generează

 

Competențe transversale

-          CT1. C1 Identificarea si respectarea normelor de etica si deontologie profesionala, asumarea

                  responsabilitatilor pentru deciziile luate si a  riscurilor aferente

 

-          CT2. Identificarea rolurilor si responsabilitatilor intr-o echipa pluridisciplinara si aplicarea de

                  tehnici de relationare si munca eficienta in cadrul echipei

-          CT3. Utilizarea eficienta a surselor informationale si a resurselor de comunicare si formare profesionala asistata (portaluri, Internet, aplicatii software de specialitate, baze de date, cursuri on-line etc.) atat in limba romana, cat si intr-o limba de circulatie internationala

 

 

 

4. FINALITĂȚI

Conform Cadrului naţional al calificărilor din România ocupaţii posibile ale absolvenţilor programului de studii de licenţă PCM sunt:

215201. Inginer  in industria alimentara

215206. Inspector de specialitate inginer industria alimentară

215207. Referent de specialitate inginer industria alimentară

215201. Inginer specialitatea industria alimentara si frig

215203. Proiectant inginer produse alimentare

215204. Consilier inginer industria alimentara

215205. Expert inginer industria alimentara

242320. Auditor în domeniul siguranţei alimentare

233201. Profesor în învăţământul gimnazial

241401. Analist cumpărări/consultant furnizori

241801. Expert tehnic extrajudiciar

252205. Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

241937. Expert de accesare fonduri structurale şi de coeziune europene

252205; Inginer de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

252206 Asistent de cercetare în controlul calităţii produselor alimentare

242303 Auditor în domeniul calităţii


Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET