Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Departamentul : Ştiinţe Tehnice şi ale Naturii       

Domeniul: Ingineria Produselor Alimentare       

Specializarea: Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare (CEPA)

Anul I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Discipline obligatorii

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

 

Discipline fundamentale

 

 

1

Matematică şi statistică*

2

1

-

E

4

2

1

-

E

4

 

 

2

Fizică **

2

-

2/-

E

4

-

-

-

-

-

 

 

3

Chimie anorganică, analitică *****

2

-

3/-

E

6

-

-

-

-

-

 

 

4

Analize fizico-chimice**

-

-

-

-

-

2

-

1/-

E

4

 

 

5

Chimie organică*****

2

-

3/-

E

6

-

-

-

-

-

 

 

6

Informatică aplicată şi grafică asistată de calculator***

1

-

2/-

E

4

1

-

1/-

E

3

 

 

7

Chimie fizică şi coloidală**

-

-

-

-

-

2

-

2/-

E

5

 

 

8

Chimia alimentelor**

-

-

-

-

-

3

-

2/-

E

5

 

 

Discipline în domeniu si obligatorii

 

 

9

Politici şi strategii globale de securitate alimentară**

1

2

-

V

3

-

-

-

-

-

 

 

10

Psihologia alimentaţiei umane****

-

-

-

-

-

2

1

-

V

3

 

 

Discipline de specialitate şi obligatorii

 

 

11

Ecologia şi protecţia mediului**

-

-

-

-

-

2

-

1/-

V

3

 

 

Discipline complementare şi obligatorii

 

 

12

Limba străină

-

2

-

V

2

-

2

-

V

2

 

 

13

Educaţie fizică

-

1

-

V

1

-

1

-

V

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Discipline facultative

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

 

1

Materii prime în industria alimentară

2

-

-

V

2

-

-

-

-

-

 

 

2

Management

-

-

-

-

-

2

1

-

V

3

 

 

RECAPITULARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ore / săptămână

10

6

10/-

Cr: 30

14

5

7/-

Cr: 30

 

 

 

 

 

Total ore / săptămână

26

26

 

 

 

 

 

Nr. examene şi colocvii

5E+3V

5E+4V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Discipline obligatorii

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

Discipline fundamentale

 

 

1

Biochimia produselor alimentare*

2

-

2/-

E

4

2

1

3/-

E

6

 

Discipline în domeniu si obligatorii

 

2

Microbiologie generală***

-

-

-

-

-

2

-

3/-

E

4

 

3

Analiză instrumentală****

2

-

2/-

E

3

-

-

-

-

-

 

4

Elemente de inginerie mecanică şi electrică*****

1

-

-/1

E

4

-

-

-

-

-

 

5

Operaţii unitare în industria alimentară**

2

-

1/-

E

4

2

-

2-Feb

E

5

 

6

Principiile nutriţiei umane**

-

-

-

-

-

2

-

1/-

E

4

 

7

Principii şi metode de conservare a produselor alimentare**

2

-

1/-

E

4

2

-

1/-

E

4

 

8

Inocuitatea produselor alimentare**

2

-

1/-

V

3

-

-

-

-

-

 

9

Practică (3 săptămâni x 30 ore/săptămână)

-

-

-

-

-

-

-

-

V

3

 

Discipline de specialitate şi obligatorii

 

 

10

Sisteme disperse alimentare*

2

-

2/-

E

4

-

-

-

-

-

 

Discipline complementare şi obligatorii

 

 

11

Limbă străină II

-

2

-

V

3

-

2

-

V

3

 

12

Educaţie fizică

-

1

-

V

1

-

1

-

V

1

 

Nr

Discipline facultative

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

1

Proiectare asistată de calculator

1

-

1/-

V

2

1

-

1/-

V

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ore / săptămână

13

3

9-Jan

Cr: 30

10

4

10-Feb

Cr: 30

 

 

 

 

 

Total ore / săptămână

26

26

 

 

 

 

 

Nr. examene şi colocvii

6E+3V

4E+3V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Discipline obligatorii

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

Discipline în domeniu si obligatorii

 

 

1

Utilaje în industria alimentară***

-

-

-

-

-

1

-

2/-

V

4

 

2

Tehnologii şi biotehnologii  alimentare (I)

2

-

1/-

E

4

2

-

2/-

E

4

 

3

Legislaţia şi protecţia consumatorului*

1

2

-/-

V

3

-

-

-

-

-

 

4

Analiză senzorială**

-

-

-

-

-

2

-

2/-

E

4

 

5

Aditivi şi ingrediente în industria alimentară

2

2

-

V

4

-

-

-

-

-

 

6

Expertiză microbiologică

-

-

-

-

-

3

-

3/-

E

5

 

Discipline de specialitate şi obligatorii

 

 

7

Tehnici moderne de analiză şi expertiză ***

2

2

2/-

E

7

-

-

-

-

-

 

8

Enzimologie

-

-

-

-

-

2

1

2/-

E

6

 

9

Practică de specialitate

-

-

-

-

-

-

-

-

V

3

 

 (3 săpt. x 30 ore/săpt.)

 

Discipline de specialitate şi opţionale

 

Nr

Discipline opţionale

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

OPŢIUNEA I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Climatizări în industria alimentară

1

-

-/2

E

4

-

-

-

-

-

 

11

Tehnologii extractive în industria alimentară

2

-

1/-

E

4

2

-

1-Jan

E

4

 

12

Tehnologia vinului şi băuturilor alcoolice

2

-

1-Jan

E

4

-

-

-

-

-

 

OPŢIUNEA II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Alimente modificate genetic

2

-

1-Jan

E

4

-

-

-

-

-

 

11

Tehnologii extractive în industria alimentară

2

-

1/-

E

4

2

-

1-Jan

E

4

 

12

Climatizări în industria alimentară

1

-

-/2

E

4

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ore / săptămână

12

6

5-Mar

Cr: 30

12

1

12-Jan

Cr: 30

 

 

 

 

 

Total ore / săptămână

26

26

 

 

 

 

 

Nr. examene şi colocvii

5E+2V

5E+2V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Discipline obligatorii

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

Discipline în domeniu si obligatorii

 

1

Marketing**

-

-

-

-

-

2

1

-

E

3

 

2

Managementul calităţii produselor alimentare*****

2

1

-

V

3

-

-

-

-

-

 

3

Tehnologii şi biotehnologii  alimentare (II)

2

-

2/-

E

4

2

-

2/-

E

3

 

4

Ambalaje şi design in industria alimentara******

-

-

-

-

-

1

1

-

E

3

 

Discipline de specialitate şi obligatorii

5

Controlul falsificărilor produselor alimentare

2

-

2/-

E

5

2

-

2/-

E

4

 

6

Igiena societăţilor agroalimentare

-

-

-

-

-

2

-

2/-

E

3

 

7

Toxicologie*

2

1

1/-

E

5

-

-

-

-

-

 

8

Tehnologii fermentative în industria alimentară*

2

-

1/-

E

4

-

-

-

-

-

 

9

Controlul sanitar veterinar şi siguranţa alimentelor

-

-

-

-

-

2

-

1/-

V

3

 

10

Elaborarea lucrării de diplomă – proiect tehnologic***

1

-

-/2

V

3

-

-

-/-

-

-

 

11

Elaborarea lucrării de diplomă– Analiza siguranţei alimentelor

-

-

-

-

-

1

-

-/1

V

3

 

12

Elaborarea lucrării de diplomă – Instrumente informatice şi tehnici de cercetare ****

-

-

-

-

-

1

-

1/-

V

3

 

13

Practică pentru  elaborarea lucrării de diplomă

-

-

-

-

-

-

-

-

V

3

 

( 2săptămâni x 30 ore/ săpt)

Discipline de specialitate şi opţionale

 

Nr

Discipline opţionale

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

OPŢIUNEA I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Controlul fitosanitar

2

-

-

V

3

-

-

-

-

-

 

15

Legislaţia internaţională

-

-

-

-

-

1

1

-

V

2

 

16

Tehnici membranare în analiza alimentelor

2

1

-

E

3

-

-

-

-

-

 

OPŢIUNEA II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Dreptul  si administrarea afacerilor *

2

1

-

E

3

 

-

-

-

-

 

15

Controlul fitosanitar

2

-

-

V

3

-

-

-

-

-

 

16

Controlul statistic al alimentelor

-

-

-

-

-

1

1

-

V

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ore / săptămână

15

3

6-Feb

Cr: 30

14

3

9-Jan

Cr: 30

 

 

 

 

 

Total ore / săptămână

26

26

 

 

 

 

 

Nr. examene şi colocvii

5E+3V

5E+5V

 

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET