Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Facultatea de  Inginerie Alimentară Turism şi Protecţia Mediului                   

Departamentul : Ştiinţe Tehnice şi ale Naturii                   

Domeniul: Ingineria Mediului                   

Specializarea: Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice (ISBE)                   

Anul I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Discipline obligatorii

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

verificare

credite

verificare

credite

Discipline fundamentale si obligatorii

 

1

Matematică şi statistică*

2

1

-/-

E

3

2

1

-

E

4

2

Chimie anorganică

3

-

3/-

E

6

-

-

-

-

-

3

Chimie organică

-

-

-

-

-

3

-

3/-

E

7

4

Utilizarea calculatoarelor si grafică computerizată**

2

-

2/-

V

4

-

-

-

-

-

Discipline în domeniu si obligatorii

5

Topografie

-

-

-

-

-

3

-

41641

E

7

6

Ecologie şi protecţia mediului

2

-

2/-

E

5

-

-

-

-

-

7

Elemente de inginerie mecanică şi electrică

-

-

-

-

-

3

-

3/-

E

6

Discipline de specialitate şi obligatorii

 

8

Analiză instrumentală***

2

-

2/-

E

6

-

-

-

-

-

Discipline complementare şi obligatorii

 

9

Limba străină

-

2

-

V

2

-

2

-

V

2

10

Educaţie fizică

-

1

-

V

1

-

1

-

V

1

11

Psihologie si comunicare

1

1

-

V

3

1

1

-

V

3

Nr

Discipline facultative

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

verificare

credite

verificare

credite

1

Management ecologic

2

-

-

V

2

-

-

-

-

-

2

Notiuni de integrare europeană

-

-

-

-

-

1

1

-

V

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Discipline obligatorii

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

Discipline fundamentale si obligatorii

 

 

1

Fizica mediului

2

-

2/-

E

4

-

-

-/-

-

-

 

2

Microbiologie generală*

-

-

-/-

-

-

2

-

3/-

E

6

 

3

Chimia fizică

-

-

-/-

-

-

2

1

2/-

E

6

 

4

Biochimie generală

2

-

1/-

V

4

 

 

 

 

 

 

Discipline în domeniu si obligatorii

 

5

Ştiinţa şi ingineria materialelor

2

1

-/-

E

4

2

-

2/-

E

4

 

6

Ştiinţa solului

2

-

1/-

E

4

2

-

1/-

E

4

 

7

Chimia mediului

2

-

2/-

E

4

-

-

-

-

-

 

8

Mecanica fluidelor, hidraulică şi hidrologie

-

-

-

-

-

2

-

2-Feb

E

4

 

9

Practică (3 săptămâni x 30 ore/săptămână)

-

-

-/-

-

-

-

-

-/-

V

3

 

Discipline de specialitate şi obligatorii

 

 

10

Surse de poluare şi poluanţi

1

-

1/-

V

3

-

-

-/-

-

-

 

11

Genetică

2

-

2/-

E

4

-

-

-/-

-

-

 

Discipline complementare şi obligatorii

 

 

12

Limba străină II

-

2

-/-

V

2

-

2

-/-

V

2

 

13

Educaţie fizică

-

1

-

V

1

-

1

-

V

1

 

Nr

Discipline facultative

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

1

Elemente generale de toxicologie

2

-

2/-

V

4

-

-

-

-

-

 

2

Hidrologie

-

-

-

-

-

1

-

2/-

V

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ore / săptămână

13

4

9/-

Cr: 30

10

4

10-Feb

Cr: 30

 

 

 

 

 

Total ore / săptămână

26

26

 

 

 

 

 

Nr. examene şi colocvii

5E+4V

5E+3V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Discipline obligatorii

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

verificare

credite

verificare

credite

Discipline în domeniu si obligatorii

 

1

Monitorizare şi diagnoză a calităţii mediului

2

-

-/2

E

5

-

-

-/-

-

-

2

Ecologia apei

2

-

1/-

V

4

-

-

-

-

-

3

Meteorologie şi climatologie

-

-

-

-

-

2

-

2/-

E

4

4

Elemente de electrochimie şi coroziune

-

-

-/-

-

-

2

-

2/-

V

4

5

Fenomene de transfer şi operaţii unitare

2

-

2-Feb

E

6

-

-

-

-

-

6

Economia resurselor mediului înconjurător

-

-

-/-

-

-

2

1

-/1

E

4

Discipline de specialitate şi obligatorii

 

7

Protecţia ecosistemelor

-

-

-/-

-

-

2

-

2/-

E

5

8

Biologia, apei, aerului şi solului

2

-

2/-

E

5

-

-

-

-

-

9

Ecomarketing

-

-

-

-

-

1

1

-/-

V

3

10

Practică de specialitate

-

-

-/-

-

-

-

-

-/-

V

2

 (3 săptămâni x 30 ore/săptămână)

Discipline de specialitate opţionale

Nr

Discipline opţionale

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

verificare

credite

verificare

credite

OPŢIUNEA  I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Elemente de tehnologii generale şi poluanţi specifici*

-

-

-/-

-

-

2

-

2/-

E

4

12

Ingineria sanitară ambientală

2

2

-/-

V

4

 

 

 

 

 

13

Standarde de calitate a mediului

-

-

-/-

-

-

2

-

-/2

V

4

14

Resursele de apă şi protecţia lor

3

-

2/-

E

6

-

-

-/-

-

-

OPŢIUNEA  II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Dreptul  şi administrarea afacerilor

-

-

-/-

-

-

2

-

-

V

2

12

Dinamica poluanţilor în mediu

-

-

-/-

-

-

2

-

2-Feb

E

6

13

Procedee de separare a poluantilor

3

-

2/-

E

6

-

-

-/-

-

-

14

Proiectare asistată de calculator

2

2

-/-

V

4

-

-

-/-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ore / săptămână

13

2

7-Apr

Cr: 30

13

2

8-Mar

Cr: 30

 

 

 

 

 

Total ore / săptămână

26

26

 

 

 

 

 

Nr. examene şi colocvii

4E+2V

4E+4V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anul IV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr

Discipline obligatorii

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

Discipline în domeniu si obligatorii

 

 

1

Managementul mediului****

2

2

-/-

E

5

-

-

-/-

-

-

 

2

Ecotoxicologie

2

2

1/-

E

6

-

-

-/-

-

-

 

3

Automatizarea proceselor tehnologice şi biotehnologice

-

-

-

-

-

2

-

-/1

E

3

 

4

Regularizări de râuri şi îndiguiri

-

-

-/-

-

-

3

-

2/-

E

4

 

5

Elaborarea proiectului de diplomă – Instrumente informatice şi tehnici de cercetare *

-

-

-/-

-

-

1

-

2/-

V

3

 

Discipline de specialitate şi obligatorii

 

 

6

Politica comunitară în protecţia mediului

-

-

-/-

-

-

2

1

-/-

E

3

 

7

Tehnologii şi biotehnologii nepoluante

-

-

-/-

-

-

2

-

1-Jan

E

5

 

8

Îmbunătăţiri funciare

2

-

2-Feb

E

7

-

-

-/-

-

-

 

9

Controlul poluanţilor

2

-

2/-

E

5

2

-

2/-

E

4

 

10

Elaborarea lucrării de diplomă – proiect tehnologic**

1

-

-/2

V

3

-

-

-/-

-

-

 

11

Practică pentru  elaborarea lucrării diplomă

-

-

-

-

-

-

-

-

V

3

 

(2 săptămâni x 30 ore/ săpt.

 

Discipline de specialitate opţionale

 

Nr

Discipline opţionale

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

 

 

crt

Semestrul I

Semestrul II

 

 

 

C

S

L/P

Forma de

Nr

C

S

L/P

Forma de

Nr

 

 

verificare

credite

verificare

credite

 

OPŢIUNEA I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Instalaţii de procesare a deşeurilor

-

-

-/-

-

-

1

-

-/1

V

3

 

13

Legislaţia mediului ***

-

-

-/-

-

-

1

1

-/-

V

2

 

14

Tehnologii pentru epurarea apelor uzate

2

-

-/2

E

4

-

-

-

-

-

 

OPŢIUNEA II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Legislaţia mediului ***

-

-

-/-

-

-

1

1

-/-

V

2

 

13

Ecomateriale

-

-

-/-

-

-

1

-

-/1

V

3

 

14

Elaborarea si managementul proiectelor de cercetare

2

-

-/2

E

4

-

-

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECAPITULARE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. ore / săptămână

11

4

5-Jun

Cr: 30

14

2

7-Mar

Cr: 30

 

 

 

 

 

Total ore / săptămână

26

26

 

 

 

 

 

Nr. examene şi colocvii

5E+1V

5E+4V

 

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET