Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Ofertă de studii universitare de licenţă şi master

Facultatea de Inginerie Alimentară, Turism şi Protecţia Mediului

Nivel 1. Studii universitare de licenţă (Sistem Bologna, nivel 1, 240 credite ECTS/4ani) Extras HG 376 din 18 mai 2016

Domeniu de licenţă

Program de studii

Nr. credite ECTS

Nr. max. locuri

Ingineria produselor alimentare

Ingineria produselor alimentare

240

50

Controlul şi expertiza produselor alimentare

240

50

Protecţia consumatorului şi a mediului

240

50

Inginerie şi management in agricultura si dezvoltare rurala

Inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism

240

60

Ingineria mediului

Ingineria sistemelor biotehnice şi ecologice

240

61

I. Criterii de admitere

 • nota de la examenul de Bacalaureat şi nota de la disciplina obligatorie a profilului.

II. Acte necesare

 1. Cerere tip (se primeşte la înscriere);
 2. Diplomă de bacalaureat (original) sau diplomă echivalentă cu aceasta. În cazul în care un candidat se înscrie pentru concurs şi la o altă facultate, în locul diplomei de bacalaureat sau adeverinţei, va anexa o copie şi copia legitimaţiei de înscriere la concurs, la prima facultate, care se autentifică după original de către secretariatul facultăţii la care se face înscrierea;
 3. Certificat de naştere (copie );
 4. Certificat de căsătorie (copie );
 5. Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 6. Două fotografii color tip buletin;
 7. Foaie matricolă (copie );
 8. Copie carte de identitate;
 9. Chitanţă taxa de înscriere (50 RON)*
 10. Dosar plic.

Nivel 2. Studii universitare de master (Sistem Bologna, nivel 2, 120 credite ECTS/2ani)  Extras HG 402 din 2 iunie 2016

 

Domeniu de master

Program de studii

Nr. credite ECTS

Nr. max. locuri

Ingineria produselor alimentare

Managementul calităţii produselor alimentare

 

120

 

110

Ingineria mediului

Evaluarea şi controlul calităţii mediului

 

120

 

50

I. Perioada de admitere:

Sesiunea a II -a de inscrieri: 2-10 septembrie 2016

Orar înscrieri :    

 • luni - vineri orele 09:00-17:00
 • sâmbăta - duminică orele  09:00- 13:00 

II.  Acte necesare la înscrierea la master 

 1.  Cerere de înscriere (se primeşte un formular la înscriere)
 2.  Diploma de bacalaureat în original
 3.  Diploma de licenţă în copie sau adeverinţă de licenţă în copie
 4.  Certificat de naştere – copie 
 5.  Certificat de căsătorie – copie (dacă este cazul)
 6.  Adeverinţă medicală de la medicul de familie
 7.  4 poze
 8. Adeverinţă taxă de înscriere
 9. Declaratie pe proprie raspundere, privind finantarea sau nefinanţarea anterioară de la bugetul de stat a unor studii universitare masterale. În cazul finanţării se va preciza si numărul semestrelor finanţate;
 10. Chitanţa de plata a taxei de inscriere la concursul de admitere;
 11. Dosar plic.
 12. Cerere de înscriere pentru participare la interviul pentru ocuparea locurilor bugetare (opţional)

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET