Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                             

Facultatea de Inginerie

Departamentul: Automatică, Inginerie Industrială, Textile şi Transporturi

Domeniul: Ingineria Sistemelor

Program de studii: Automatică şi Informatică Aplicată                       

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

Anul universitar  2016-2017

Anul I AIA

Cod disciplina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

OBLIGATORII IMPUSE

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGF1O01

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

DF

94

2

2

 

 

E

4

 

ClGF1O02

Introducere în Informatică

DF

47

1

-

1

-

E

3

ClGF1O03

Fizică

DF

33

2

1

-

-

E

3

ClGF1O04

Chimie

DF

58

2

-

2

-

C

4

ClGF1O05

Grafică asistată de calculator 1

DF

22

1

-

1

-

C

2

ClGD1O06

Mecanică

DD

58

2

1

-

-

E

4

ClGD1O07

Electrotehnică 1

DD

80

2

2

1

-

E

6

ClGC1O11

Educatie fizica 1

DC

11

-

1

-

-

A/R

1

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGF2O18

Analiză matematică

DF

80

 

3

2

-

-

E

6

ClGF2O19

Metode numerice

DF

69

2

-

2

-

E

5

ClGF2O20

Grafică asistată de calculator 2

DF

44

2

-

2

-

C

5

ClGF2O21

Programarea calculatoarelor si limbaje de programare

DF

47

1

-

1

-

E

3

ClGD2O22

Logică computaţională

DD

22

1

-

1

-

E

3

ClGD2O23

Electrotehnică 2

DD

80

2

2

1

-

E

6

ClGC2O27

Educatie fizica 2

DC

11

-

1

-

-

A/R

1

TOTAL S1 / S2 (Obl.Impuse)

 

12

7

5

-

K 26+1

11

5

7

-

K 28+1

TOTAL An I (Obl.Impuse)

 

23 C+12 S+12 L

10 E+3 C+2 A/R

K 54+2

 

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGC1A12

Psihosociologie şi comunicare

DC

36

1

-

-

-

C

2

ClGC1A13

Filosofie

 

 

ClGC1A08

Limbă modernă 1 En 

DC

22

-

2

-

-

C

2

ClGC1A09

Limbă modernă 1 Fr

ClGC1A10

Limbă modernă 1 Ge

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGC2A24

Limbă modernă 2 En

DC

22

 

-

2

-

-

C

2

ClGC2A25

Limbă modernă 2 Fr

ClGC2A26

Limbă modernă 2 Ge

TOTAL S1 / S2 (Obl.Optionale)

 

1

2

-

-

K 4

-

2

-

-

K 2

TOTAL An I (Obl.Optionale)

 

1C+4S

3 Co

K 6

TOTAL OBLIGATORII S1 / S2

 

13

9

5

-

K 30+1

11

7

7

-

K 30+1

TOTAL OBLIGATORII

 

27

25

TOTAL  DISCIPLINE OBLIGATORII An I

24 C+16 S+12 L

10 E+6 C+2 A/R

K 60+2

 

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClGC1F14

A doua limbă modernă 1 En

DC

22

-

2

-

-

C

2

ClGC1F15

A doua limbă modernă 1 Fr

 

22

2

C

2

ClGC1F16

A doua limbă modernă 1 Ge

 

22

2

C

2

ClGF1F17

Iniţiere în software de bază 1

DF

22

2

1

1

-

C

2

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGC2F28

A doua limbă modernă 2 En

DC

22

 

-

2

-

-

C

2

ClGC2F29

A doua limbă modernă 2 Fr

22

2

C

2

ClGC2F30

A doua limbă modernă 2 Ge

22

2

C

2

ClGF2F31

Iniţiere în software de bază 2

DF

22

2

-

1

-

C

2

 

TOTAL FACULTATIVE S1 / S2

 

2

7

1

-

K 8

2

6

1

-

K 8

TOTAL  DISCIPLINE FACULTATIVE An I

 

4 C+13 S+2 L

8 C

K 16


Anul universitar  2017-2018

Anul II AIA

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

OBLIGATORII IMPUSE

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGF3O01

Matematici speciale

DF

69

2

2

-

-

E

5

 

ClGD3O02

Circuite electronice liniare

DD

80

3

-

2

-

E

6

ClGD3O03

Analiza şi sinteza dispozitivelor numerice

DD

55

3

-

2

-

E

5

ClGD3O04

Maşini electrice şi acţionări 1

DD

69

2

-

2

-

E

5

ClGD3O05

Proiectarea algoritmilor

DD

58

2

-

1

-

E

4

ClGS3O06

Sisteme de operare. LINUX

DS

58

1

-

1

-

C

4

ClGC3O10

Educatie fizica 3

DC

22

-

2

-

-

A/R

2

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGD4O16

Maşini electrice şi acţionări 2

DD

33

 

2

-

-

1

C

3

ClGD4O17

Arhitectura calculatoarelor

DD

44

2

-

2

-

E

4

ClGD4O18

Teoria sistemelor

DD

91

3

2

1

-

E

7

ClGD4O19

Măsurări şi traductoare

DD

33

2

-

1

-

E

3

ClGS4O20

Circuite integrate analogice

DS

44

2

-

2

-

E

4

ClGS4O21

Programare orientată pe obiecte

DS

55

3

-

2

-

E

5

ClGD4O25

Practică

DD

90 ore /3 sapt-Sfarsit Sem.2

C

3

TOTAL S1 / S2 (Obl.Impuse)

 

13

4

8

-

K 29+2

14

2

8

1

K 29

TOTAL An II (Obl.Impuse)

27 C+7 S+16 L+1 P

10 E+3 C+1 A/R

K 58+2

 

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGC3A07

Limbă modernă 1 En

DC

 

11

-

1

-

-

C

1

ClGC3A08

Limbă modernă 1 Fr

ClGC3A09

Limbă modernă 1 Ge

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGC4A22

Limbă modernă 2 En

DC

 

11

 

-

1

-

-

C

1

ClGC4A23

Limbă modernă 2 Fr

ClGC4A24

 Limbă modernă 2 Ge

TOTAL S1 / S2 (Obl.Optionale)

 

-

1

-

-

 

1

 

 

 

 

 

1

TOTAL An II (Obl.Optionale)

 

2S

2 Co

K 2

TOTAL OBLIGATORII S1 / S2

 

13

5

8

1

K 30+2

14

3

8

 

K 30

TOTAL OBLIGATORII

 

27

25

TOTAL  DISCIPLINE OBLIGATORII An II

27 C+8 S+16 L+1 P

10 E+5 C+1 A/R

K 60+2

 

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClGC3F11

A doua limbă modernă 3 En

DC

36

-

1

-

-

C

2

ClGC3F12

A doua limbă modernă 3 Fr

DC

36

1

C

2

ClGC3F13

A doua limbă modernă 3 Ge

DC

36

1

C

2

ClGC3F14

Istoria muzicii 1

DC

22

-

2

-

-

C

2

ClGC3F15

Psihologia educaţiei / Seminar Ped.

DC

69

2

2

-

-

E

5

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGC4F26

A doua limbă modernă 4 En

DC

36

 

-

1

-

-

C

2

ClGC4F27

A doua limbă modernă 4 Fr

DC

36

1

C

2

ClGC4F28

A doua limbă modernă 4 Ge

DC

36

1

C

2

ClGC4F29

Istoria muzicii 2

DC

22

2

C

2

ClGC4F30

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului) / Seminar Ped.

DC

69

 

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1 / S2

 

2

7

-

-

K 13

2

7

-

-

K 13

 

TOTAL  DISCIPLINE FACULTATIVE An II

 

4 C+14 S

2 E+8 C

K 26

Anul universitar  2018-2019

Anul III AIA

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

OBLIGATORII IMPUSE

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGD5O01

Mecatronica

DD

33

2

-

1

-

E

3

 

ClGD5O02

Reţele de calculatoare

DD

69

2

-

1

1

E

5

ClGD5O03

Electronică digitală

DD

58

2

-

1

-

C

4

ClGD5O04

Ingineria reglarii automate

DD

91

3

-

2

1

E

7

ClGD5O05

Baze de date

DD

33

2

-

1

-

C

3

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGD6O11

Modelare, identificare si  simulare

DD

33

 

2

-

-

1

E

3

ClGD6O12

Sisteme cu microprocesoare

DD

44

3

-

1

-

E

4

ClGD6O13

Automate şi microprogramare

DD

44

2

-

2

-

E

4

ClGD6O14

Optimizari

DD

58

2

-

1

-

E

4

ClGD6O15

Sisteme automate cu eşantionare

DD

22

1

-

1

-

C

2

ClGS6O16

Prelucrarea informaţiei în timp real

DS

44

2

-

2

-

E

4

ClGC6O17

Economie şi marketing industrial

DC

22

1

1

-

-

C

2

ClGD6O18

Practică

DD

90 ore ; 6ore /zi 3 saptamani la sfârşitul semestrului II

C

3

TOTAL S1 / S2 (Obl.Impuse)

 

11

-

6

2

 

22

13

1

7

1

 

26

TOTAL An III (Obl.Impuse)

24 C+1 S+13 L+3 P

8 E+5 C

K 48

 

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

                       Pachet 1

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGS5A06

C.A.D. I  (PROTEL)    

DS

 

33

2

 

 

1

C

3

ClGS5A07

C.A.D.II  (ORCAD)

                      Pachet 2

 

ClGS5A08

Periferice

 

DS

69

2

 

2

 

E

5

ClGS5A09

Sisteme de achiziţie şi interfeţe de proces

                      Pachet 3

 

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGS6A19

Protectia muncii si legislatie in automatizari

DS

22

 

2

-

-

-

C

2

ClGC6A20

Dreptul muncii şi securităţii sociale

DC

                      Pachet 4

 

ClGS6A21

Masini electrice speciale pentru sisteme automate

DS

22

1

-

1

-

C

2

ClGS6A22

Structuri de comanda in masini si actionari electrice

TOTAL S1 / S2 (Obl.Optionale)

 

4

-

2

1

K 8

3

-

1

-

K 4

TOTAL An III (Obl.Optionale)

 

14*(7 C+3 L+1 P)

1 E+3 C

K 12

TOTAL OBLIGATORII S1 / S2

 

15

-

5

 

K 30

11

7

7

 

K 30

TOTAL OBLIGATORII

 

26

26

TOTAL  DISCIPLINE OBLIGATORII An III

31 C+1 S+16 L+4 P

9 E+8 C

K 60

 

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClGC5F10

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării)

DC

69

2

2

-

-

E

5

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGC6F23

Didactica specialităţii

DC

69

 

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1 / S2

 

2

2

-

-

K 5

2

2

-

-

K 5

 

TOTAL  DISCIPLINE FACULTATIVE An III

 

4 C+4 S

2 E

K 10

Anul universitar  2019-2020

Anul IV AIA

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

OBLIGATORII IMPUSE

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGF7O01

Grafică asistată de calculator 3

DF

80

2

-

2

2

E

6

 

ClGD7O02

Sisteme dinamice cu evenimente discrete

DD

33

2

-

1

-

C

4

ClGD7O03

Ingineria sistemelor de programe

DD

44

2

-

-

1

E

4

ClGD7O04

Programarea robotilor si a masinilor unelte

DD

69

2

-

2

-

E

5

ClGS7O05

Inteligenţă artificială

DD

19

2

-

1

1

E

5

ClGS7O06

Conducerea proceselor industriale continue

DS

22

1

-

-

1

C

2

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGD8O11

Tehnologii WEB

DD

22

 

-

-

-

2

C

2

ClGS8O12

Sisteme avansate de conducere

DS

33

3

-

-

-

E

3

ClGS8O13

Ingineria calităţii

DS

22

2

-

-

-

C

2

ClGS8O14

Aplicaţii ale sistemelor neuro-fuzzy

DS

94

2

-

1

1

E

3

ClGS8O15

Management şi inginerie industrială

DS

8

2

-

-

1

E

2

ClGS8O16

Elaborare proiect de diplomă

DS

180

-

-

-

5

C

10

ClGD8O17

Practică proiect de diploma

DD

15

60 ore; 6 ore/zi ; 2 saptamani Sem. II

C

3

TOTAL S1 / S2 (Obl.Impuse)

 

11

-

6

5

K 26

9

-

1

9

K 25

TOTAL An IV (Obl.Impuse)

 

20 C+7 L+14 P

8 E+7 C

K 51

 

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

Pachet 1

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGS7A07

Programarea sistemelor automate distribuite

DS

44

2

-

2

-

C

4

ClGS7A08

Automatizarea proceselor complexe

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGS8A18

Energii regenerabile

DS

58

 

2

-

-

1

C

2

ClGS8A19

Comanda sistemelor autonome hibride pentru conversia energiilor regenerabile

Pachet 3

 

 

ClGS8A20

Inginerie biomedicală

DS

69

 

2

-

2

-

E

3

ClGS8A21

Modelarea proceselor biologice

TOTAL S1 / S2 (Obl.Optionale)

 

2

-

2

-

K 4

4

-

1

2

K 5

TOTAL An IV (Obl.Optionale)

 

6 C+3 L+2 P

1 E+2 C

K 9

TOTAL OBLIGATORII S1 / S2

 

13

-

8

5

K 30

13

-

7

14

K 30

TOTAL OBLIGATORII

 

26

26

TOTAL  DISCIPLINE OBLIGATORII An IV

26 C+15 L+19 P

9 E+9 C

K 60

 

 

FACULTATIVE  Seminar pedagogic

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClGC7F09

Practică pedagogică 1

DC

33

 

3

 

 

C

3

ClGC7F10

Instruire asistată de calculator

DC

22

1

1

 

C

2

C

S

L

Pr

Ev

K

ClGC8F22

Practică pedagogică 2

DC

7

 

 

3

 

 

C

2

ClGC8F23

Managementul clasei de elevi

DC

47

1

1

 

 

E

3

ClGC8F24

Evaluare finală

DC

97

 

2

-

-

E

5

 

TOTAL FACULTATIVE S1 / S2

 

1

4

 

-

K 5

1

6

-

-

K 10

TOTAL  DISCIPLINE FACULTATIVE An IV

 

2C+10 S

2E+3 C

K 15

Cod disciplina

Disciplină

 

 

 

 

ClGS8O25

Sustinere examen de diploma

 

 

E

K 10

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET