Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad                                                                       

Facultatea  de Inginerie                                                         

Departamentul: AIITT

Domeniul: Ingineria Sistemelor

Specializarea: Automatizări şi Sisteme Inteligente

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I


Nr.

Crt.

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

CmHA1O01

Complemente de TS 

DA

42

2

1

 

 

E

7

 

 

 

 

 

 

2

CmHT1O02

Ingineria sistemelor cu aplicaţii în transporturi

DT

42

2

 

1

 

E

6

 

 

 

 

 

 

3

CmHA1O03

Sisteme avansate pentru conducerea acţionărilor electrice

DA

42

2

 

 

1

E

7

 

 

 

 

 

 

4

CmHA1O04

Sisteme de calitate

DA

42

2

1

 

 

C

6

 

 

 

 

 

 

5

CmHA1O05

Proiect de cercetare în domeniul sisteme cu microcontrolere

DA

28

 

 

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

6

CmHT2O06

Sisteme inteligente

DT

42

 

 

 

 

 

 

2

 

 

1

C

7

7

CmHA2O07

Optimizarea asistată a sistemelor automate

DA

42

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

6

8

CmHT2O08

Soft Computing

DT

42

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

7

9

CmHA2O09

Managementul productiei industriale

DA

42

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

10

CmHU2O10

Proiect de cercetare în circuite inteligente

DU

28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

C

4

11

CmHU3O01

Sisteme inteligente Fuzzy hibride

DU

42

2

 

1

 

E

6

 

 

 

 

 

 

12

CmHA3O02

Sisteme mecanice de acţionare

DA

42

2

 

 

1

E

7

 

 

 

 

 

 

13

CmHT3O03

Sisteme adaptive şi de conducere avansată

DT

42

2

 

 

1

C

6

 

 

 

 

 

 

14

CmHT3O04

Sisteme integrate de fabricatie

DT

42

2

 

1

 

E

7

 

 

 

 

 

 

15

CmHA3O05

Proiect de cercetare în domeniul Instrumentaţie şi achiziţii de date

DA

28

 

 

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

16

CmHU4O06

Practică de Cercetare şi elaborarea proiectului de disertaţie

DU

196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

C

30

17

CmHU4O07

Elaborare disertaţie

DU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

TOTAL

 

784

16

2

3

7

 

60

8

1

2

17

 

60


DISTRIBUIREA CREDITELOR PE COMPETENTE (TABELE RNCIS – GRILA1)

Nr.crt.

Disciplina

Sem.

Numar credite

Competenţe profesionale

Competenţe transversale

C1

C2

C3

C4

C5

C6

CT1

CT2

CT3

CT4

1

Complemente de TS 

I

7

1

1

1

1

1

0

1

0

0

1

2

Ingineria sistemelor cu aplicaţii în transporturi

I

6

1

0,5

1

1

0,5

0

1

0

1

0

3

Sisteme avansate pentru conducerea acţionărilor electrice

I

7

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0

4

Sisteme de calitate

I

6

1

0

0

1

1

1

1

0

1

0

5

Proiect de cercetare în domeniul sisteme cu microcontrolere

I

4

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0

6

Sisteme inteligente

II

7

1

1

1

1

0

0

1

0

1

1

7

Optimizarea asistată a sistemelor automate

II

6

1

1

1

1

1

0

0,5

0

0

0,5

8

Soft Computing

II

7

1

1

1

1

1

1

0,5

0

0

0,5

9

Managementul productiei industriale

II

6

1

0

0

1

1

2

0

0

1

0

10

Proiect de cercetare în circuite inteligente

III

4

1

1

0

0

0

0

1

0

1

0

11

Sisteme inteligente Fuzzy hibride

III

7

1

1

1

1

1

1

0,5

0

0,5

0

12

Sisteme mecanice de acţionare

III

6

1

0

0,5

0,5

0

0,5

0,5

1

1

1

13

Sisteme adaptive şi de conducere avansată

III

7

1

1

1

1

1

1

0

0

1

0

14

Sisteme integrate de fabricatie

III

7

1

0

0

1

0

1

1

1

1

1

15

Proiect de cercetare în domeniul Instrumentaţie şi achiziţii de date

III

6

1

1

1

1

1

0

0,5

0

0,5

0

16

Practică de Cercetare şi elaborarea proiectului de disertaţie

IV

15

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

17

Elaborare disertaţie

IV

15

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1


PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul II


Nr.

crt.

Discipline obligatorii

( O ) 

Codul

Semestrul   III

14 Săptămâni

Semestrul   IV

14 Săptămâni

 

 

 

C

S

L

Pr

Form  verif

Nr. credit

C

S

L

Pr

Form  verif

Nr. credit

1

Sisteme inteligente Fuzzy hibride

CmHU3O01

2

 

1

 

E

6

 

 

 

 

 

 

2

Sisteme mecanice de acţionare

CmHA3O02

2

 

 

1

E

7

 

 

 

 

 

 

3

Sisteme adaptive şi de conducere avansată

CmHT3O03

2

 

 

1

C

6

 

 

 

 

 

 

4

Sisteme integrate de fabricaţie

CmHT3O04

2

 

1

 

E

7

 

 

 

 

 

 

5

Proiect de cercetare în domeniul Instrumentaţie şi achiziţii de date

CmHA3O05

 

 

 

2

C

4

 

 

 

 

 

 

6

Practică de Cercetare şi elaborarea proiectului de disertaţie

CmHU4O06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

C

30

7

Susţinerea Proiectului de Disertaţie

CmHU4O07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Total ore obligatorii

8

-

2

4

 

 

-

-

-

14

 

 

pe  săptămână

14

 

30

14

 

60

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET