Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad

Facultatea de Inginerie

Catedra : Automatică, Inginerie Industriala Textile si Transporturi

Domeniul: Inginerie Industrială

Specializarea: Ingineria sudarii

Forma de învățământ :Zi-4ani

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

Anul I

Cod

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem (ore)

Număr de ore săptămânal și forma de verificare

Semestrul I

14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII

IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1DF1O01

Algebră liniară, geometrie analitică și diferențială

DF

55

2

1

-

-

E

4

 

C1DF1O02

Geometrie descriptivă

DF

77

3

 

2

 

E

6

C1DF1O03

Chimie

DF

66

2

-

2

-

C

5

C1DF1O04

Fizică

DF

30

2

1

-

-

E

3

C1DD1O05

Știința materialelor

DD

66

2

-

2

 

E

5

C1DF1O06

Desen tehnic și infografică I

DF

44

1

-

1

-

C

3

C1DC1O07

Educație fizica si sport I

DC

8

-

1

-

-

C (A/R)

1

C1DF2O17

Desen tehnic și infografică II

DF

88

 

2

-

4

 

E

7

C1DF2O18

Programarea calculatoarelor și limbaje de programare

DF

19

1

-

1

-

E

2

C1DF2O19

Analiza matematică

DF

77

3

2

-

-

E

6

C1DD2O20

Mecanica

DD

99

3

2

2

-

E

8

C1DD2O21

Tehnologia materialelor

DD

66

2

-

2

-

E

5

C1DC2O22

Educație fizica si sport II

DC

8

-

1

-

-

C(A/R)

1

 

TOTAL

 

 

12

3

7

0

-

26+1

11

5

9

0

-

28+1

 

OBLIGATORII

OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

C1DC1A08

OP1 Psihosociologie şi comunicare

DC

33

1

-

-

-

C

2

 

C1DC1A09

OP1 Filosofie

DC

C1DC1A10

OP2 Limbă modernă I Engleza

DC

19

-

2

-

-

C

2

C1DC1A11

OP2 Limbă modernă I Franceza

DC

C1DC1A12

OP2 Limbă modernă I Germana

DC

C1DC2A23

OP2 Limbă modernă II Engleza

DC

19

 

-

2

-

-

C

2

C1DC2A24

OP2 Limbă modernă II Franceza

DC

C1DC2A25

OP2 Limbă modernă II Germana

DC

 

TOTAL

 

 

1

2

0

0

-

4

0

2

0

0

-

2

 

TOTAL DISCIPLINE

 

 

13

5

7

0

-

30+1

11

7

9

0

-

30+1

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

C1DF1F13

Complemente de matematică I

DF

5

1

2

-

-

C

2

 

C1DC1F14

Sport 1 I

DC

19

 

2

-

-

C

2

C1DC1F15

Limbă modernă III Engleză

DC

19

-

2

-

-

C

2

C1DC1F16

Psihologia educației

DC

66

2

2

-

-

E

5

C1DC2F26

Istoria științelor

DC

19

 

2

-

-

-

C

2

C1DF2F27

Complemente de matematică II

DF

5

1

2

-

-

C

2

C1DC2F28

Sport 1 II

DC

19

-

2

-

-

C

2

C1DC2F29

Limbă modernă IV  Engleză

DC

19

-

2

-

-

C

2

C1DC2F30

Pedagogie I

DC

66

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL

 

 

3

8

0

0

 

11

5

8

0

0

 

13

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

Anul II


Cod

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem (ore)

Număr de ore săptămânal și forma de verificare

Semestrul III

14 săptămâni

Semestrul IV

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII

IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1DF3O01

Matematici speciale

DF

91

2

2

-

-

E

6

 

C1DD3O02

Mecanică

DD

63

3

2

1

-

E

6

C1DD3O03

Designul produselor sudate

DD

55

2

1

-

-

E

4

C1DD3O04

Tolerante și control dimensional

DD

80

2

-

1

-

E

5

C1DF3O05

Desen tehnic și infografică III

DF

30

-

-

3

-

C

3

C1DD3O06

Rezistenta materialelor I

DD

66

2

1

1

-

E

5

C1DC3O07

Educație fizica si sport III

DC

19

-

2

-

-

C(A/R)

2

C1DD4O14

Rezistenta materialelor II

DD

66

 

2

1

1

-

E

5

C1DF4O15

Desen tehnic și infografică IV

DF

5

-

-

3

-

C

2

C1DD4O16

Termotehnica

DD

66

3

1

-

-

E

5

C1DD4O17

Mecanica fluidelor

DD

30

2

-

1

-

E

3

C1DD4O18

Vibrațiile mașinilor si utilajelor

DD

41

2

-

2

-

E

4

C1DD4O19

Mașini unelte și prelucrări prin așchiere

DD

55

2

-

1

-

E

4

C1DD4O20

Electrotehnică

DD

16

2

-

2

-

E

3

C1DD4O21

Practică I

DD

72

90 ore Practica 6 ore/zi timp de 3 săptămâni

Practica se va efectua la sfârșitul semestrului II

C

3

 

TOTAL

 

 

11

8

6

-

-

29+2

13

2

10

-

-

29

 

OBLIGATORII

OPŢIONALE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

C1DC3A08

OP1 Limbă modernă V

DC

8

-

1

-

-

C

1

 

C1DC3A09

OP1 Limbă modernă V

DC

C1DC4A22

OP1 Limbă modernă VI

DC

8

 

-

1

-

-

C

1

C1DC4A23

OP1 Limbă modernă VI

DC

 

TOTAL

 

 

-

1

-

-

 

1

-

1

-

-

-

1

 

TOTAL DISCIPLINE

 

 

11

3

6

-

 

30+2

13

3

10

-

 

30

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

C1DF3F10

Complemente de matematică I

DF

5

1

2

-

-

C

2

 

C1DC3F11

Sport 2 I

DC

19

-

2

-

-

C

2

C1DC3F12

Limbă modernă

DC

19

-

2

-

-

C

2

C1DC3F13

Pedagogie II

DC

66

2

2

-

-

E

5

C1DC4F24

Legislație și certificare

DC

19

 

2

-

-

-

C

2

C1DF4F25

Complemente de matematică

DF

5

1

2

-

-

C

2

C1DC4F26

Sport 2 II

DC

19

-

2

-

-

C

2

C1DC4F27

Limbă modernă

DC

19

-

2

-

-

C

2

C1DC4F28

Didactica specialității

DC

66

2

2

-

-

E

5

 

TOTAL

 

 

3

8

-

-

 

11

5

8

-

-

 

13

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018-2019

Anul III

Cod

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal și forma de verificare

Semestrul V

14 săptămâni

Semestrul VI

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1DD5O01

Tribologie

DD

55

2

-

1

-

E

4

 

C1DS5O02

Teoria proceselor de sudare

DS

66

2

-

2

-

E

5

C1DD5O03

Mașini si acționări electrice

DD

30

2

-

1

-

E

3

C1DD5O04

Tratamente termice

DD

77

3

-

2

-

E

6

C1DS5O05

Controlul îmbinărilor sudate

DS

66

2

-

2

-

E

5

C1DD5O06

Organe de mașini

DD

41

2

-

2

-

E

4

C1DD6O07

Organe de mașini

DD

41

 

2

-

-

2

E

4

C1DD6O08

Marketing/management

DD

19

1

1

-

-

E

2

C1DS6O09

Tehnologia sudării prin topire

DS

41

3

-

1

-

E

4

C1DD6O10

Bazele proiectării tehnologice asistate de calculator

DD

66

2

-

-

2

E

5

C1DD6O11

Dispozitive tehnologice

DD

41

2

-

1

1

E

4

C1DD6O12

Ecologie si protecția mediului

DD

33

1

-

-

-

C

2

C1DS6O13

Practică*

DS

72

90 ore Practica se va efectua la sfârșitul semestrului II

C

3

 

TOTAL

 

 

13

-

10

-

 

27

11

1

2

5

 

24

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

C1DS5A14

OP2 Controlul și asigurarea calității

DS

16

 

2

-

2

-

C

3

 

C1DS5A15

OP2 Protecția muncii si legislație in construcția de mașini

DS

C1DS6A16

OP1 Acționări pneumatice

DS

41

 

 

2

-

2

-

C

4

C1DS6A17

OP1 Acționări hidraulice

DS

C1DC6A18

OP3 Dreptul muncii si securității sociale

DC

19

 

2

-

-

-

C

2

C1DC6A19

OP3 Drept și legislație internațională

DC

 

TOTAL

 

 

2

-

2

-

 

3

4

-

2

-

 

6

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

15

-

12

 

 

30

15

1

4

5

 

30

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

C1DC5F20

Sport

DC

19

-

2

-

-

C(A/R)

2

 

C1DC5F21

Limba Modernă III

DC

19

-

2

-

-

C

2

C1DC5F22

Legislație

DC

19

2

-

-

-

C

2

C1DC6F23

Sport

DC

19

 

-

2

-

-

C(A/R)

2

C1DC6F24

Limba Modernă III

DC

19

-

2

-

-

C

2

 

TOTAL

 

 

2

4

-

-

 

8

-

4

-

-

 

4

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2019-2020

Anul IV

Cod

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de verificare

Semestrul VII

14 săptămâni

Semestrul VIII

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1DS7O01

Dispozitive pentru sudare

DS

77

2

-

2

1

E

6

 

C1DS7O02

Taiere termică

DS

30

2

-

1

-

C

3

C1DS7O03

Echipamente pentru sudare

DS

30

2

-

1

-

E

3

C1DS7O04

Tehnologia sudarii prin presiune

DS

55

2

-

1

-

C

4

C1DS7O05

Tehnologia sudării prin topire

DS

88

3

-

2

1

E

7

C1DS7O06

Proiectarea structurilor sudate

DS

41

2

-

2

-

E

4

C1DS8O07

Materiale si tratamente termice pentru sudare

DS

41

 

2

-

2

-

E

4

C1DS8O08

Analiza avariilor si diagnoza

DS

19

2

-

-

-

C

2

C1DS8O09

Mecanizarea si automatizarea procedeelor de sudare

DS

41

2

-

1

1

C

4

C1DS8O10

Procedee neconvenționale de sudare

DS

16

2

-

2

-

E

3

C1DD8O11

Modelarea si simularea proceselor de sudare

DD

16

2

-

2

-

E

3

C1DS8O12

Elaborarea și definitivarea proiectului de diplomă

DS

177

-

-

-

5

E

10

C1DS8O13

Practică

DS

47

60 ore  6 ore/zi 2 săptămâni    Practica se va efectua la sfârșitul semestrului II

C

2

 

TOTAL

 

 

13

-

9

2

 

27

11

5

9

-

 

28

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

C1DS7A14

OP1.Procese conexe sudării

DS

44

2

-

-

-

C

3

 

C1DS7A15

OP1. Fluxuri tehnologice la sudare

DS

C1DS8A16

OP2. Verificarea procedeelor de sudare

DS

5

 

2

-

1

-

C

2

C1DS8A17

OP2. Certificare la sudare

DS

 

TOTAL

 

 

2

 

 

 

-

3

2

 

1

 

 

2

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

15

-

9

-

 

30

13

5

10

-

 

30

 

FACULTATIVE

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

C1DS7F18

Norme de calitate la sudare

DS

5

2

-

1

 

C

2

 

C1DD7F19

Norme internaționale la sudare

DD

19

 

2

-

-

C

2

C1DD7F20

Norme internaționale la sudare

DD

19

 

2

-

-

C

2

C1DS8F21

Îmbinarea materialelor compozite

DS

30

 

2

-

1

-

C

3

C1DS8F22

Norme si standarde in ingineria sudarii

DS

19

-

-

2

-

C

2

 

TOTAL

 

 

2

2

1

-

 

4

2

-

3

-

 

5

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET