Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

Domeniul de licenţă: IngineriE ŞI MANAGEMENT

Programul de studiu: IngineriE ECONOMICĂ INDUSTRIALĂ

Titlul absolventului:  inginer

Durata programului de studiu: 4 ani

Forma de învăţământ: ZiPLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2016-2017

 Anul I

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFF1O1

Chimie

DF

19

2

1

1

 

E

3

 

 

 

 

 

 

ClFF1O2

Algebră liniară, geometrie analitică şi diferenţială

DF

33

2

1

 

 

E

3

 

 

 

 

 

 

ClFF1O3

Programarea calculatoarelor şi limbaje de programare

DF

47

1

 

1

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClFF1O4

Grafica asistată de calculator I

DF

47

1

 

1

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClFF1O5

Fizică

DF

44

2

1

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClFF1O6

Economie

DF

58

2

1

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClFD1O7

Mecanică şi rezistenţa materialelor

DD

58

2

1

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClFD1O8

Fibre textile

DD

58

2

 

1

 

C

4

 

 

 

 

 

 

ClFC1O10

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

1

 

 

A/R

1

 

 

 

 

 

 

ClFF2O13

Analiză matematică

DF

105

 

 

 

 

 

 

3

2

 

 

E

7

ClFF2O14

Grafica asistată de calculator I

DF

55

 

 

 

 

 

 

2

 

3

 

C

5

ClFF2O15

Economie

DF

69

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

5

ClFD2O16

Management

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

4

ClFD2O17

Mecanică şi rezistenţa materialelor

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

3

ClFD2O18

Fibre textile

DD

58

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

4

ClFC2O20

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

1

 

TOTAL

 

 

14

6

4

 

 

29

13

7

4

 

 

29

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFC1A9

Limbi străine I (engleză)

DC

22

 

2

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClFC1A23

Limbi străine I (franceză)

DC

22

 

2

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClFC1A24

Limbi străine I (germană)

DC

22

 

2

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClFC2A19

Limbi străine I (engleză)

DC

22

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C

2

ClFC2A25

Limbi străine I (franceză)

DC

22

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C

2

ClFC2A26

Limbi străine I (germană)

DC

22

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C

2

 

TOTAL

 

 

 

2

 

 

 

2

 

2

 

 

 

2

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

14

8

4

 

 

30+1

13

9

4

 

 

30+1

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFC1F11

Limbi străine II (engleză)

DC

22

 

2

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClFC1F27

Limbi străine II (franceză)

DC

22

 

2

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClFC1F28

Limbi străine II (germană)

DC

22

 

2

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClFF1F12

Iniţiere în software de bază

DF

11

2

1

1

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClFC2F21

Limbi străine II (engleză)

DC

22

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C

2

ClFC2F29

Limbi străine II (franceză)

DC

22

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C

2

ClFC2F30

Limbi străine II (germană)

DC

22

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

C

2

ClFF2F22

Iniţiere în software de bază

DF

8

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

C

2

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2017-2018

 Anul II

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFF3O1

Grafică asistată de calculator  (II)

DF

22

 

 

2

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClFS3O2

Procese în filatură

DS

66

3

 

1

2

E

6

 

 

 

 

 

 

ClFD3O3

Electrotehnică, electronică şi automatizări

DD

94

2

 

2

 

C

6

 

 

 

 

 

 

ClFD3O4

Structuri textile (fire)

DD

69

2

 

1

1

E

5

 

 

 

 

 

 

ClFD3O5

Bazele contabilităţii

DD

80

2

2

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

ClFS3O6

Economia firmei

DS

44

2

2

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClFC3O8

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

1

 

 

A/R

1

 

 

 

 

 

 

ClFF4O12

Grafică asistată de calculator  (II)

DF

22

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

C

2

ClFS4O13

Tehnologia confecţiilor textile

DS

66

 

 

 

 

 

 

3

 

1

2

E

6

ClFD4O14

Structuri textile (ţesături)

DD

69

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

E

5

ClFD4O15

Metrologie în textile

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

3

ClFD4O16

Control de calitate in industria textila

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

C

3

ClFD4O17

Marketing

DD

44

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

4

ClFD4O18

Comunicare manageriala

DD

47

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

C

3

ClFS4O19

Practică

DD

 

 

 

 

 

 

 

3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore

C

3

ClFC4O21

Educaţie fizică şi sport

DC

11

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

A/R

1

 

TOTAL

 

 

11

5

6

3

 

30

12

3

7

2

 

30

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFC3O7

Limbi străine I (engleză)

DC

11

 

1

 

 

C

1

 

 

 

 

 

 

ClFC3O24

Limbi străine I (franceză)

DC

11

 

1

 

 

C

1

 

 

 

 

 

 

ClFC3O25

Limbi străine I (germană)

DC

11

 

1

 

 

C

1

 

 

 

 

 

 

ClFC4O20

Limbi străine I (engleză)

DC

11

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

ClFC4O26

Limbi străine I (franceză)

DC

11

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

ClFC4O27

Limbi străine I (germană)

DC

11

 

 

 

 

 

 

 

1

 

 

C

1

 

TOTAL

 

 

 

1

 

 

 

1

 

1

 

 

 

1

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

11

6

6

3

 

30+1

12

4

7

2

 

30+1

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFC3F9

Limbi străine II (engleză)

DC

22

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ClFC3F28

Limbi străine II (franceză)

DC

22

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ClFC3F29

Limbi străine II (germană)

DC

22

 

2

 

 

2

 

 

 

 

 

 

ClFC3F10

Istoria textilelor

DC

8

1

1

1

 

C

2

 

 

 

 

 

 

ClFC3F11

Psihologia educaţiei

DC

69

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClFC4F22

Limbi străine II (engleză)

DC

22

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

ClFC4F30

Limbi străine II (franceză)

DC

22

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

ClFC4F31

Limbi străine II (germană)

DC

22

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

2

ClFC4F23

Pedagogie I (Fundamentele pedagogiei + Teoria şi metodologia curriculumului)

DC

69

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

E

5

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2018-2019

 Anul III

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFS5O1

Tehnologia tricoturilor

DS

113

3

 

3

2

E

9

 

 

 

 

 

 

ClFS5O2

Procese din ţesătorie

DS

69

2

 

2

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClFD5O3

Structuri textile (tricoturi)

DD

44

2

 

2

 

E

4

 

 

 

 

 

 

ClFD5O4

Structura şi proiectarea confecţiilor textile

DD

69

2

 

2

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClFF6O10

Statistică aplicată

DF

19

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

C

3

ClFS6O11

Procese din ţesătorie

DS

50

 

 

 

 

 

 

2

 

1

2

E

5

ClFS6O12

Comportament organizaţional

DS

69

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

5

ClFS6O13

Managementul IMM-urilor

DS

33

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

3

ClFD6O14

Modelare si simulare

DD

69

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

C

5

ClFD6O15

Drept

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

3

ClFS6O16

Practică

DS

 

 

 

 

 

 

 

3 săptămâni x 6 ore / zi = 90 ore

C

3

 

TOTAL

 

 

9

 

9

2

 

23

12

6

3

2

 

27

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFS5A5

Dreptul muncii

DS

33 

2

1

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClFS5A6

Cercetări de marketing

DS

58

2

1

 

 

C

4

 

 

 

 

 

 

ClFD6A17

Managementul calităţii totale

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

C

3

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFS5A7

Dreptul UE

DS

33

2

1

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

ClFS5A8

Managementul investiţiilor

DS

 58

2

1

 

 

C

4

 

 

 

 

 

 

ClFD6A18

Management financiar

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

C

3

 

TOTAL

 

 

4

2

 

 

 

7

2

1

 

 

 

3

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

13

2

9

2

 

30

14

7

3

2

 

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFC5F9

Pedagogie II (Teoria şi metodologia instruirii + Teoria şi metodologia evaluării)

DC

69

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

ClFC6F19

Didactica specialităţii

DC

69

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

5

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2019-2020

 Anul IV

 

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

 

 

 

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

 

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

ClFS7O1

Tehnologii de albire şi apretare

DS

118

3

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFD7O2

Managementul resurselor  umane

DD

44

2

2

 

 

E

4

 

 

 

 

 

 

 

ClFS8O13

Tehnologii de vopsire şi imprimare

DS

52

 

 

 

 

 

 

4

 

3

 

E

6

 

ClFD8O14

Management strategic

DD

33

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

3

 

ClFS8O15

Contabilitate de gestiune şi calculaţia costurilor

DS

44

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

E

4

 

ClFS8O16

Elaborarea şi definitivarea proiectului de diplomă

DS

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 E

8

 

ClFS8O17

Practica pt elaborarea si definitivarea proiectului de diploma

DS

 

 

 

 

 

 

 

60 ore /

2 saptamani

C

3

 

 

TOTAL

 

 

5

2

3

 

 

12

8

3

3

5

 

24

 

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pachet 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFS7A3

Proiectarea îmbrăcămintei

DS

80

2

 

1

2

E

6

 

 

 

 

 

 

 

ClFS7A4

Design vestimentar

DS

22

1

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

ClFD7A5

Proiectare tehnologică asistată de calculator

DD

55

2

 

3

 

C

5

 

 

 

 

 

 

 

ClFD7A6

 

Ergonomie

DD

69

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

 

ClFS8A18

Drept comercial

DS

8

 

 

 

 

 

 

2

 1

 

 

C

2

 

ClFD8A19

Managementul producţiei

DD

44

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

C

4

 

 

Pachet 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFS7A7

Confecţii din tricot

DS

80

2

 

1

2

E

6

 

 

 

 

 

 

 

ClFS7A8

Confortul şi funcţiile produselor vestimentare

DS

22

1

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

ClFD7A9

Proiectare asistată de calculator în filatură

DD

55

2

 

3

 

C

5

 

 

 

 

 

 

 

ClFD7A10

Normarea muncii

DD

69

2

2

 

 

E

5

 

 

 

 

 

 

 

ClFS8A20

Dreptul afacerilor

DS

8

 

 

 

 

 

 

2

 1

 

 

C

2

 

ClFD8A21

Managementul aprovizionării şi desfacere

DD

44

 

 

 

 

 

 

2

 

2

 

C

4

 

 

TOTAL

 

 

7

3

4

2

 

18

4

1

2

 

 

6

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

12

5

7

2

 

30

10

3

5

5

 

30

 

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ClFC7F11

Practică pedagogică

DC

33

 

3

 

 

C

3

 

 

 

 

 

 

 

ClFC7F12

Instruire asistată de calculator

DC

22

1

1

 

 

C

2

 

 

 

 

 

 

 

ClFC8F22

Managementul clasei de elevi

DC

47

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

E

3

 

ClFC8F23

Practică pedagogică

DC

8

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

C

2

 

ClFC8F24

Evaluare finală

DC

97

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

E

5

 

Susţinere examen de diplomă

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E

10

  

 

          Legendă:

C – curs;  S – seminar; L – lucrări practice (laborator); P – proiect; SI – studiu individual; Ev – forma  de evaluare;  K – credite;

  Pt. PI de licenţă: DF – disciplină fundamentală; DD – disciplină de domeniu; DS – disciplină de specialitate; DC – disciplină complementară;

           Pt. PI de master: DA– disciplină de aprofundare; DT – disciplină de sinteză; DU – disciplină de cunoaştere avansată

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET