Sari la conţinut.

Language:

Universitatea
"Aurel Vlaicu" din Arad

 Universitatea „Aurel Vlaicu“ Arad

Facultatea de Inginerie

Catedra : Automatică, Inginerie Industriala Textile si Transporturi

Domeniul: Inginerie Industrială

Specializarea: Productica Sistemelor Industriale

Forma de învățământ :Zi-4ani

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2015-2016

Anul I

Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

Semestrul I

 14 săptămâni

Semestrul II

14 săptămâni

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CmIT1O01

Optimizarea sistemelor de fabricatie

DS

130

2

 

 

1

E

7

 

 

 

 

 

 

CmIA1O02

Roboti industriali

DA

130

2

 

1

 

E

7

 

 

 

 

 

 

CmIT1O03

Sisteme de asigurare a calităţii

DS

105

2

 

1

 

C

6

 

 

 

 

 

 

CmIT1O04

Proiect de cercetare privind roboţi industriali

DS

69

 

2

 

 

C

4

 

 

 

 

 

 

CmIT2O07

Sisteme flexibile de fabricaţie

DS

130

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

7

CmIA2O08

Conceptia proceselor tehnologice de fabricatie flexibila

DA

130

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

E

7

CmIA2O09

Managementul producţiei

DA

105

 

 

 

 

 

 

2

1

 

 

E

6

CmIT2O10

Proiect de cercetare privind roboţi industriali

DS

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

C

4

 

TOTAL

 

 

6

2

2

1

 

24

6

1

2

2

 

24

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CmIA1A05

Procese speciale de asamblare.

DA

105

2

1

 

 

E

6

 

 

 

 

 

 

CmIA1A06

Control si admisibilitate industriala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CmIT2A11

Mijloace si sisteme de cercetare

DS

105

 

 

 

 

 

 

2

 

1

 

C

6

CmIT2A12

Metode de modelare în productică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

2

1

 

 

 

6

2

 

1

 

 

6

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

8

3

2

1

 

30

8

1

3

2

 

30

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT

anul universitar 2015-2016

Anul II


Cod disci-plina

Discipline

Tip disci-plina

S.I./ Sem

(ore)

Număr de ore săptămânal şi forma de evaluare

 

Semestrul III

 14 săptămâni

Semestrul IV

14 săptămâni

 

C

S

L

Pr

Ev

K

C

S

L

Pr

Ev

K

 

OBLIGATORII IMPUSE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CmIT3O01

Cercetarea experimentală a sistemelor industriale

DS

130

2

 

1

 

E

7

 

 

 

 

 

 

 

CmIA3O02

Utilizarea CAD/CAM în productică

DA

130

2

 

 

1

E

7

 

 

 

 

 

 

 

CmIA3O03

Sisteme senzoriale de proces

DA

130

2

 

 

1

E

7

 

 

 

 

 

 

 

CmIT3O04

Proiect de cercetare tehnologică CAD/CAM

DS

44

 

 

 

2

C

3

 

 

 

 

 

 

 

CmIS4O07

 

Cercetare în vederea elaborării lucrării de disertaţie

DA+DS

554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7+7

 

30

 

 

TOTAL

 

 

6

 

1

4

 

24

 

 

 

14

 

30

 

 

OBLIGATORII OPŢIONALE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CmIA3A05

Complemente de tehnologie avansata pentru procese industriale

DA

105

2

 

  1

 

C

6

 

 

 

 

 

 

 

CmIA3A06

Sisteme mecanice de actionare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

2

 

1

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL DISCIPLINE OBLIGATORII

 

 

8

 

2

4

 

30

 

 

 

14

 

30

 

 

FACULTATIVE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Înapoi sus.

Site realizat de ROBO Design.

Coordonator Prof. Dr. Ioan Dziţac.

Dani Radulescu @ ActivNET